Kolmannella viikolla käsitellään dataa

Tämän viikon aiheen on perehtyä enemmän paikkatietokantojen käsittelyyn ja korjailuun kuin varsinaiseen kartta-aineistoon, vaikka se koko ajan rinnalla kulkeekin. Kurssikerran aikana opetellaan sekä tietokantaliitoksia, että tapoja kerätä tietoa tietokantojen välillä siten, että kohteiden sijainti määrittää mitä tietoja kerätään.

Kurssimuotomme kiinnostaa myös ulkopuolisia, sillä viime syksynä minuun otti yhteyttä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, joka pyysi lupaa kerätä tutkimusaineistoa kurssilta, jolla käytetään blogia yhtenä oppimisympäristönä ja -välineenä. Hän tekee teille lomakkeella vastattavan kyselyn, joka sisältää rasti ruutuu -tehtäviä sekä muutaman avokysymyksen. Kysely tulee sijoittumaan kurssin loppupuolelle.

Kenenkään ei ole tietenkään pakko vastata kyselyyn, mutta toivoisin kovasti, että löytäisitte sen pienen hetken, että vastaisitte. Tämäntyyppisiä kursseja ei paljon ole, joten olisi hienoa, jos hän saisi kelvollista tutkimusmateriaalia väitöskirjaansa. Kysely tapahtuu niin, ettei kenenkään vastauksia voida linkittää yksittäisiin henkilöihin.

Linkin kyselyyn löydät täältä: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18716/lomake.html

Löydät tutkimuksen tekijän minulle lähettämän saatekirjeen täältä: Saatekirje Paikkatiedon hankinta 17-1-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *