Tulvaindeksi

Kolmannella kerralla harjoiteltiin tietokantojen käsittelyä ja laadittiin kartta, joka kuvasi tulvaindeksi. Moni kysyi tulvaindeksin yksikköä, joten tässä hieman selitystä tulvaindeksistä.

Q on virtaaman yksikkö, jolla mitataan tietyn uoman poikkileikkauksen läpi kulkevaa vesimäärää sekunnissa (l/s tai m³/s). Sitä mitataan litroina tai kuutioina riippuen uoman suuruudesta (yksi kuutio on 1000 litraa). Tulvaa kutsutaan ylivirtaamaksi ja kuivaa kauttaa alivirtaamaksi. Tulvaindeksi vertaa näitä toisiinsa. MH etuliite tarkoittaa ylimpien mitattujen arvojen keskiarvoa, kun taas MN tarkoittaa alimpien mitattujen arvojen keskiarvoa.

Tulva Oulunkylän siirtolapuutarhassa 2013. Kuva MTV3.

Tulvaindeksi on luku, jonka voi laskea ainakin parilla tavalla. Yksi tapa on laskea keskiylivirtaaman (tulvahuippujen keskiarvo) ja keskialivirtaaman (kuivien kausien alimpien arvojen keskiarvo) välinen suhde. Tällöin saadaan luku, joka kuvastaa virtaaman vaihtelua ja ottaa mukaan sekä kuivimmat kaudet että tulvaisimmat ajat. MHQ/MNQ -indeksiä voidaan kutsua myös nimellä  “virtaamavaihtelujen indeksi”, koska se huomioi myös keskimääräisen alivirtaaman. Tällöin saadaan selville kuinka moninkertainen on virtaaman huippu verrattuna kaikkein kuivimpaan aikaan.

Tulvaindeksi voidaan laskea myös keskiylivirtaaman suhteena keskivirtaamaan (MHQ/MQ). Tällöin nk. yleinen tulvaindeksi kuvaa sitä, kuinka moninkertainen tulvahuipun vesimäärä on keskimääräiseen joen keskivirtaamaan verrattuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *