Viimeinen kurssikerta häämöttää!

Viimeisellä kurssikerralla tehdään kartta itse valitusta aiheesta. Siksi onkin syytä valmistautua jo ennen varsinasta kurssikertaa etsimällä sopivaa materiaalia aiheen toteuttamiseen.

Ideana on tuottaa kartta, jossa esitetään vähintään kaksi muuttujaa. Kartan kohde voi olla mikä tahansa, josta löydät tarvittavat materiaalit tai olet muuten vain kiinnostunut. Suositus on, että valitset yhden alueen, joka jakautuu edelleen pienempiin osa-alueisiin, esim. valtio ja sen maakunnat tms. Alueita tulisi olla 20-30, jotta niiden alueellinen vertailu ja luokittelu olisi mielekästä. Voit myös neuvotella paremmin tarkoituksiisi sopivista suoritustavoista, esim. jos sinulla on seminaarityö, johon tarvitset muutenkin karttoja, tai gradu tms.

Mitä täytyy ensi kerralla olla valmiiksi mukana?

Tarvitset alueestasi paikkatietokannan, jossa näkyvät alueesi ja sen osa-alueet

Myös valmis bittikartta kelpaa, jos sellaisen löydät, eikä muuta aineistoa ole tarjolla.

Tarvitset tilastotietoa alueistasi vähintään kahdesta muuttujasta.

Mitä kurssikerralla tehdään?

  • Otetaan käyttöön valmis paikkatietokanta ja tarkistetaan, että siinä on kaikki tarvittavat alueet. HUOM. Voit myös hyödyntää kurssilla käytettyjä aineistoja ks. alla
  • TAI–Kytketään pohjakartta koordinaatistoon (jos sinulla ei ole tietokantaa)
    • piirretään kartan alueet omiksi tietokannoikseen vektorimuotoon
  • tallennetaan tilastoaineisto kartan alueisiin (esim. tietokantaliitoksella)
  • esitetään alue karttana, vähintään kahdella teemalla
  • julkaistaan kartta
  • bonuksena voit tehdä kartasta verkkokartan, jossa jokaiseen kartan kohteeseen liittyy linkki, josta pääsee tarkastelemaan kartan tekijän valitsemia kohteita internetissä (esim. valokuvia alueelta, alueen hallinnolliset verkkosivut tms.)

Voit myös hyödyntää kurssikerralla käytettyjä materiaaleja, mutta silloin on suotavaa, että sinulla on esitettävänä useampi aihe samalta alueelta, jotta suorittamasi työmäärä vastaisi niiden työmäärää, jotka ovat tehneet karttansa ja tietokantansa itse alusta asti.

Tutustu huolella etukäteen kurssikerran ohjeeseen, jonka löydät moodlesta!

Paras paikka tiedon etsimiseen on Internet. VARAA kuitenkin AIKAA etukäteisvalmisteluihin. Aina ei ole helpoa löytää valituista kohteista sitä tietoa, jota oikeasti tarvitset. Löydät tämän tekstin perästä vinkkejä ja linkkejä siitä, mistä voi etsimisen aloittaa, jos ei muuten tunnu löytyvän. Huomaa, että tämä lista on vain aloituspaikka. Tiedon etsiminen on ensisijaisesti SINUN tehtäväsi.

Esimerkkejä

Euroopan tilastoja: http://ec.europa.eu/eurostat ja http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Suomen tilastoja:
http://www.stat.fi/tup/statfin/index.html (siirry palveluun -linkki)

Maailman tilastokeskukset:
http://www.stat.fi/virsta/thaku/03/01/index.html

Paikkatietoaineistoa kootusti (hurrrjan paljon tavaraa,) Huom. vaatii google-tilille kirjautumisen:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuApi46szKw4dDhVM1dZNmpld3dIQWdRS2NnRkZDQWc#gid=16

Karttoja ympäri maailman, bittimuotoisina
http://www.mapsofworld.com

Hallinnollisia rajoja paikkatietomuodossa
http://www.maplibrary.org/ (Afrikasta)

http://www.naturalearthdata.com/ (kaikkialta maailmasta, ainakin melkein kaikkialta)
Hallinnolliset rajat alueina nimellä States, Provinces

Ilmaista dataa Amerikasta, vaatii kirjautumisen/rekisteröitymisen
http://data.geocomm.com/catalog/index.html

Googlea kannattaa hyödyntää. Hakusanoilla “free GIS data” löytää paljon. Ehkä joskus liikaakin.

Blogin tulee olla valmis viimeistään sunnuntaina 19.3.2017 Laita blogiisi erillinen merkintä, kun se on valmis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *