First things first, QGis

Aloitimme kurssin, Geoinformatiikan menetelmät, tutustumalla QGis -paikkatieto-ohjelman perusteisiin. Kyseessä on avoimen lähdekoodin ohjelma, joten jokainen halukas voi ladata sen ilmaiseksi tietokoneelleen.

Ensikosketukseni QGis:n ihmeelliseen maailmaan tapahtui fuksisyksynä yleiskaavoituksen kurssilla opiskelijakollegani Janina Vikmanin kanssa. Blogissaan Janina esittelikin jo “Ensimmäinen tunti ja QGis – ohjelman perusteet” tuloksia Vallinojan osayleiskaavasta, jonka ammattimaisesta ulkoasusta (kuva 1.) suurin kiitos kuulu neljännen vuosikurssin gis-velholle, Suvi Heittolalle. Alun sekavien paniikin ja pakokauhun tuntemusten jälkeen yleiskaavoituskurssilla tuli kuitenkin opittua paljon ja pystyinkin avaamaan QGis:n nyt rauhallisemmin mielin.

Kuva 1. Yleiskaavoituskurssin (MAA-244) lopputuotos Vallinojan osayleiskaavasta tehtiin QGis:llä.

Palataan takaisin nykyiseen kurssiin. Ensimmäisenä tehtävä oli tuottaa teemakartta valtioiden typpipäästöjen suhteellisista osuuksista Itämereen päästetyn typen määrästä. Kartan tuottaminen onnistui helposti seuraamalla opastusta tarkasti. Teimme teemakarttaa varten aluksi laskutoimituksia opettajan johdolla, mikä tuntui tehtävän vaikeimmalta osuudelta. Tehtävän lopputulos on nähtävillä kuvassa 2.

Kuva 2. Valtioiden typpipäästöjen suhteelliset osuudet Itämereen päästetyn typen määrästä.

Toisena tehtävänä olikin tuottaa ensimmäisen tehtävän kaltaisen prosessin avulla oma teemakartta Suomen kunnat 2015 -aineiston pohjalta. Valitsin tarkasteltavaksi väestön yli 65 -vuotiaiden osuuden kunnissa (kuva 3.).

Kuva 3. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä % Suomen kunnat 2015 -aineiston pohjalta.

Tällä kertaa jätin harjoitukset vaikeustasolle 1., mutta olen vaikuttunut Mikko Kangasmaan karttatulkinnoista, varsinkin väestön muuttumiseen 2015-2040 liittyvästä esityksestä blogitekstissä “GIM 2020 Luento 1 koropleettikartat”.

Pohdintoja tuottamastani kartasta 65-vuotiaiden osuudesta Suomessa:
Kartan mukaan Suomessa iäkkäiden osuus väestöstä on suuri melko laajalti. Tämä johtuu varmastikin syntyvyyden laskusta, mikä on ollut jo pidemmän aikaa puheenaiheena. Väestö ikääntyy, mutta syntyvyys on laskenut, joten iäkkäiden osuus väestössä kasvaa joka puolella. Suuremmat keskukset vetävät taas nuorempaa väestöä puoleensa koulutuksen ja työpaikkojen avulla, joten niissä iäkkäiden osuus ei ole yhtä suurta, kuin muualla. Tämä taas lisää sitä, että muualla iäkkäiden osuus kasvaa, kun nuorempi väestö muuttaa alueelta pois parempien elinolosuhteiden toivossa. Karttani on mielestäni melko onnistunut korepleettikartta: luokkatasoja on juuri sopivasti ja informaatio välittyy kartalta. Kartan lukijaa auttaisi tulkitsemisessa tietenkin vaikkapa isoimpien kaupunkien sijoittaminen kartalle.

Lähteet:

Vikman, J. Ensimmäinen tunti ja QGis – ohjelman perusteet.
Blogikirjoitus kurssikerralta 1. Luettu 23.01.2020.
https://blogs.helsinki.fi/jagvikma/

Kangasmaa, M. GIM 2020 Luento 1 koropleettikartat.
Blogikirjoitus kurssikerralta 1. Luettu 23.01.2020.
https://blogs.helsinki.fi/kanmikko/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *