QGIS labyrinten öppnar sig

Denna blogg behandlar vad jag lärt mig och arbeten ja gjort under kursen Geoinformatiikan menetelmät 1 – – Metoderna i geoinformatik 1. Denna kurs så som alla andra kurser jag har nu just är på distans och fungerar i praktiken till största del genom Zoom.

Tankar om kursen efter första blicken

Före första kursgången laddade jag ner QGIS och kollade på programmet. Det såg intressant ut men jag förstod mig inte på mycket och blev smått stressad av att måsta lära mig ett nytt program.

Under kursen kommer vi inte bara lära oss använda ett nytt program utan vi kommer också skriva en blogg, vilket är nytt för mig. Att skriva en blogg i sig är inte svårt eller stressfullt för mig men tanken att anda kommer se och läsa min blogg ger mig stress. Dock kommer antalet läsare vara minde då jag skriver på svenska än om jag skulle skriva på finska. Ärligt talat är detta också en av orsakerna till att jag skriver min blogg på svenska. Det kommer bli intressant att se om jag blir mer bekväm med tanken att andra kommer läsa något jag skrivit. Jag ser framemot att läsa kurskamraternas bloggar och se framsteg i bloggskrivandet.

En stor orsak till att jag känner mig stressad av att skriva en blogg är att det är något nytt för mig, jag är inte van att lära mig på detta sätt. Så som Martta skrev i sin blogg lär jag mig också traditionellt genom att lyssna på föreläsningar och läsa själv.

Kursgångens program

19.1 den första föreläsningen började med allmän information om kursen, kursens mål och behövlig teori. Till teorin hörde bl.a. attributdata, vektorformat och rasterformat. Efter detta gick vi igenom QGIS programmets grundfunktioner. Vi började långsamt vilket var superbra så ingen föll ur kärran. Programmet verkade rörigt med så många olika funktioner men jag lärde mig mycket snabbt. Vi gjorde tillsammans en koropletkarta där uppgiften var att visualisera ländernas kväveutsläpp i Östersjön (bild 1).

Bild 1. Övningsarbete. Ländernas kväveutsläpp i Östersjön.

Efterhandstankar om första kursgången

Det var lätt att följa med under kursgången och jag hölls koncentrerad. Jag tappar lätt koncentrationen då föreläsningarna är på distans så detta motiverade mig enormt. Jag lärde mig QGIS programmets grundfunktioner och mest ivrig är jag över de olika sätten att byta och bestämma sakers färger.

Under föreläsningen fick jag några problem, som att Storbritannien försvann från kartan då vi gjorde en ny Layout men jag fick den tillslut synlig. Nu när jag skriver denna blogg inser jag att färgvalen på länderna inte är så bra då ländernas färger och färgen på den lägsta klassen av andelen kväveutsläpp i Östersjön var den samma. Detta misstag fixade jag då det blev och störa mig.

Andras bloggar

Då jag skulle börja läsa andras bloggar viste jag inte varifrån jag skulle börja. Jag såg bara en lista med en hel del namn och valde slumpmässigt därifrån olika bloggar att läsa. Jag orkade och hade inte tid att kolla igenom allas bloggar och vissa hade inte skrivit på sin blogg än. Jag insåg också att hur bloggen ser ut visuellt bidrog starkt till mitt val att läsa bloggen eller ej. Dessutom fick jag idéer om bloggens utseende och innehåll. Jag gillade speciellt mycket Elmos blogg, hans sätt att skriva och strukturera. Elmos blogg ledde mig först till Heidis blogg och sedan till Pinjas blogg. Från Heidis blogg lärde jag mig att man kan ändra på färginställningarna och gick genast och ändrade på mina. Pinjas blogg hade väldigt tydliga mellanrubriker och fick mig att tänka på den saken. Elmo har bra källhänvisningar så jag tog inspiration av honom men så att han tagit inspiration från Villes blogg och kollade då också hans blogg för inspiration.

 

Källor:

Marttas Huttunens blogg besökt 25.1.2021 (https://blogs.helsinki.fi/humartta/)

Elmo Holopainens blogg besökt 25.1.2021 (https://blogs.helsinki.fi/elmblog21/)

Heidi Syrjäläinens blogg besökt 25.1.2021 (https://blogs.helsinki.fi/hesy/)

Pinja Pikkarainens blogg besökt 25.1.2021 (https://blogs.helsinki.fi/pinjapik/)

Ville Väisänens blogg besökt 25.1.2021 (https://blogs.helsinki.fi/villvais/)

 

One thought on “QGIS labyrinten öppnar sig”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *