Suometsät tuottavammiksi kunnostusojituksella ja harvennuksella

MMM Soili Kojola puolustaa 17.4.2009 väitöskirjaansa “Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja kunnostusojitusten vaikutus ojitusaluemänniköiden puuntuotokseen ja metsänkasvatuksen taloustulokseen”  Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii Dos. Heli Peltola (Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta) ja kustoksena Prof. Harri Vasander (Helsingin yliopisto, metsäekologian laitos).

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Dissertationes Forestales, no. 83. Yhteenveto on luettavissa myös HY:n E-thesis –palvelussa.

Soili toimii tutkijana Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan toimintayksikössä.