Låt barnen gå i sin närskola!

Vår forskning handlar om mammor till sjätte-klassister som vill välja en annan skola än närskolan för sina barn. Jag vet att detta fenomen existerar att föräldrar vill välja den bästa möjliga skolan för sina barn men ändå tycker jag att det är tråkigt att föräldrar inte kan nöja sig med närskolan. Det är klart att det finns små skillnader i finländska grundskolor. En del skolor är mera homogena, vilket kan underlätta lärandet för lärarna men skillnaderna är inte så stora, enligt min uppfattning. Det fanns flera orsaker varför mammorna vill välja en annan skola för sina barn men vanligaste är rädslan av att sina barn faller ner från medelklassen.

Jag tycker det är tråkigt att mammorna i denna forskning väljer en bättre skola som har en specifik inrikting t.ex. i konst fast barnet inte har något intresse för ämnet. Jag tycker det är fel att mammorna gör beslutet för barnen bara beroende på skolornas nivå. (I forskningen tog man inte i beaktande barnens åsikter.) Tänk att måsta byta skola och träffa nya människor just då när eleven håller på att utveckla sig själv som mest och försöker hitta sig själv. I högstadieåldern provar sig eleverna fram och gör misstag. Inlärningen är inte nödvändigtvis det vad man satsar på i den åldern, då är kanske vänner viktigare och fritiden. Detta tycker jag är helt okej, man har senare tid att satsa på skolan. Om man är lite slappare i högstadiet tror jag inte man har förstört sin framtid. Jag tror att föräldrarnas inflytande är nästan viktigare än skolans under högstadieperioden.

För att bli framgångsrik och tillhöra medelklassen som mammorna önskar för sina barn är den egna motivationen och intresset viktigt. Fast man är duktig i skolan behöver det inte nödvändigtvis betyda att man blir framgångsrik. Alla har olika intresseområden och fast man vet att man troligtvis får bättre lön av att studera till läkare och man skulle kunna klara sig helt bra med studierna behöver det inte betyda att man vill studera till det. Alla har inte samma passion för att bli framgångsrik och förtjäna bra. Vissa vill ha ett lugnt liv och göra det de är intresserade av fast det inte är ett bra förtjänat yrke. Jag tror inte att byte till en så kallad bättre högstadieskola förbättrar barnens möjlighet till ett mera framgångsrikt liv.

Sonja Larma/Medelklassen

2 thoughts on “Låt barnen gå i sin närskola!”

  1. Håller absolut med dig i detta! Kom det fram i undersökningen om barnen då blev mera framgångsrika (i sina studier) än de som studerade i den “sämre” närskolan? Finns det alltså någon sorts bevis att det var ett bättre val att sätta barnen i den “bättre” skolan?

    Camilla Eriksson / Staveflet

  2. Hej,

    Tack för din kommentar! Tyvärr har det inte gjorts forskning om det! Denna forskning gjordes under året 2009 och man har inte följt med barnens skolgång! I forskningen handlade det bara om barnens mammor och deras åsikter.

    Sonja/Medelklassen

Leave a Reply to Sonja G Larma Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *