Lost boys – materialinsamling

I sin studie har Harry Lunabba, magister inom socialtarbete, använt sig av etnografisk forsning. Han har observerat dynamiken i klassrummen genom att fysiskt vara med vid undervisningstillfällen, han säger att hans plats inte var statisk utan dynamisk, med vilket han menade att rollerna, tiderna och utrymmen ändrade. Han bandade in sitt material efter observationerna och transkriberade det senare. Enligt Lunabba ger material som är bandat in mycket mer än skriftligt eftersom det påminner om de känslor man känt, han kallar detta emotionsmaterial. Enligt Lunabba är mänskligheten en resurs som skall användas. Lunabba har läst tidigare forskning om relaterade ämnen och gjort även sin egen gradu om barnskyddsarbete. För sin forskning kontaktade han två skolor, en finskspråkig samt en svenskspråkig och observerade höstterminen år 2008 i den ena och vårterminen år 2009 i den andra, han observerade fem olika klasser. Förutom pojkarna intervjuade Lunabba även skolornas flickor samt personalen. Lunabba säger att han kom närmare vissa elever under forskningen och fick mer information av dem än av andra. Enligt honom är det problematiskt att inse vad som är riktigt och vad personligt. Han upplevde det svårt ibland att hitta en balans i relation till eleverna. Han valde att inte ens försöka att smälta in i tonåringarnas värld, utan skapade sin egen roll. Efter observeringarna hösten 2009 ansökte Lunabba om finansiering och fick det år 2010. Samma år hände mycket i hans privatliv och finslipningen av hans forskning försköts till 2011. Följande år uppklarnade hans planer och 2013 jobbade han enligt sina egna ord som en galning. Lunabba konstaterar att inom etnografisk forskning pratas det mycket om hur mycket energi det går till att komma in i forskningen, men inte tillräckligt om hur mycket det krävs för att komma ur forskningen, att få avstånd till materialet samt sina egna känslor och tankar och kunna granska materialet analytiskt.

7 thoughts on “Lost boys – materialinsamling”

 1. Hej Lost Boys!

  Jag minns tyvärr inte forskningsfrågan / -problemet i den forskning ni studerat. Då jag läste ert fina inlägg, kom jag att tänka på en massa frågor och tänkte ställa vissa av dem här. Det är möjligt att med forskningsfrågan i minne skulle inte alla dessa frågor behövas.

  Vad avses med att ”han bandade in sitt material efter observationerna och transkriberade det senare”? Forskaren har knappast videofilmat alla observationer och transkriberat dem, eller har han? Eller är det fråga om ett sammandrag av observationerna som han själv gjort och bandat in för att ha sina tankar om observationerna i minne? Det låter som ett intressant sätt att arbeta.

  Ni skriver att forskaren intervjuat även flickor då han studerat pojkar. Det intresserar mig vad han fått ut av intervjuerna med flickorna. Har han använt sig av dem för att dra slutsatser i forskningen, för att dela in pojkarna i de olika grupperna som han gjort?

  Gjorde forskaren allt arbete faktiskt helt själv eller hade han någon som assisterade honom i det?

  Ni skriver att det enligt forskaren är ”problematiskt att inse vad som är riktigt och vad personligt” och att forskaren ”upplevde det svårt ibland att hitta en balans i relation till eleverna”. Diskuterade ni med forskaren vad han mer konkret gjorde för att överkomma dessa problem?

  Jessica / Medelklassen

  1. Hej Jessica! Du ställer jätte bra frågor och jag ska göra ett försök att svara på dem.

   Våran forskningsfråga var ungefär “Hur präglas uppmärksammandet av pojkars stödbehov samt bemötandet av pojkar av relationer mellan vuxna och pojkar i skolan?”

   1. Lunabba använde röstinbandningen som ett alternativ till anteckningar. Han menade att man inte får lika mycket ut av att läsa skriven text som att lyssna på sina egna tankar i efterhand. När och hur han gjorde inbandningarna vet vi inte. Han kan ju inte ha suttit i ett klassrum och pratat högt för sig själv.

   2. Nu kan jag inte ge ett exakt svar på varför han intervjuade även flickor men det handlade nog om att få flera synvinklar. Ibland är vissa saker tydligare för personer omkring en än för en själv.

   3. Som vi förstod det gjorde han nog allt själv. Forskningen var hans doktorsavhandling och tog honom rätt så många år att genomföra.

   4. Lunabba talade väldigt öppet om vad som var tungt och svårt med att göra forskningen och den enda “lösningen” han verkade ha hittat på domhär sakerna var väl att lära sig av sina misstag.

   Hoppas jag lyckades besvara några av dina frågor 🙂

   Matilda – Lost Boys

   1. Hej Matilda och hela Lost Boys gruppen!

    Sent omsider vill jag tacka för utförliga svar och önska er lycka till i forskartenten imorgon!

    Jessica / Medelklassen

 2. Intressant! Blev bara och undrade vilken roll han valde att ta då han tog en egen roll bland eleverna? Jag blev också och fundera lite, som Jessica tidigare, att vilken roll hade flickorna i materialet? Intressant forskning ni fått att läsa. Jag ser framemot att få höra mera på forskartenten.

  // Jenny, Staveflet

 3. Verkligen intressant forskning ni fått ta del av!
  Jag funderade på samma som tidigare nämnts, alltså vilken roll forskaren tog och vad gjorde han för att kunna granska materialet analytiskt?

  Linda / Staveflet

 4. Hej, jag förstog nu inte helt vad det innebar att han kom närmare vissa elever? Kan det ha påverkat resultaten?

  // Sanna – Musikerna

 5. Hej,

  Jag funderar fortfarande på lite samma saker som vi talade om under förra föreläsningen. Alltså det att han valde att banda in sina tankar efter dagen/lektionen. Man kan ju tänka sig att det tar bort den lilla objektivitet han annars kunde ha haft, iom att han precis som ni skriver kom närmare vissa elever än andra. Detta har väl antagligen påverkat hur han sett situationerna i klassrummet, så jag tänker mig att det hade varit mera objektivt ifall han hade bandat in dagen och kanske sedan ännu sina tankar efter att han tittat på filmerna. Det skulle vara intressant att veta hur han kommit fram till att det han gjorde var det bästa tillvägagångssättet.

  Anna / Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *