Opetus 2017-2018

KURSSIT

EKUMENIA JA USKONTODIALOGI
TUK-2401, Kurssi, 5 op
06.09.2017 – 18.10.2017

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN MENETELMÄOPINNOT: EKUMENIIKAN MENETELMÄOPINNOT
TUM-M3107, Kurssi, 5 op
05.09.2017 – 05.10.2017

PROSEMINAARI: TEOLOGISET IHMISKÄSITYKSET
TUK-203, Seminaari, 4 op,
07.11.2017 – 01.03.2018

REFORMAATIO JA MODERNI EUROOPPALAINEN KULTTUURI
TUK-2602, Luentokurssi, 5 op,
Kaarlo Arffman, Tuomas Heikkilä, Jyrki Knuutila, Pekka Kärkkäinen, Isto Peltomäki,
15.01.2018 – 15.02.2018

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

105503 Johdatus reformaation teologiaan (SY103) Perusopinnot Tentti

105259 Ecumenical Theology (SY262) Aineopinnot Tentti

105246 Ekumenian käytännöllisiä kysymyksiä (SY223) Aineopinnot Tentti

10619 Uskontojen kohtaamisen haasteet nykypäivän Euroopalle (EUI2) Aineopinnot Tentti