Opetus

Olen viime vuosina pitänyt kandidaattiopintojen kvalitatiivisten menetelmien kurssia, sosiaalinen vuorovaikutus -tutkimusalakurssia ja maisteriopintojen keskustelunanalyysin menetelmäkurssia, sekä tutkielmaseminaaria ja jatkokoulutusseminaaria. Laitosjohtajakaudellani vv. 2007-2009 opetan melko vähän. Kevätlukukaudella 2008 johdan sosiologian laitoksen jatkokoulutusseminaaria (‘torstaiseminaaria’) yhdessä professori Tuula Gordonin kanssa.

© 2020 A MarketPress.com Theme