Tutkimus

Tutkin sosiaalista vuorovaikutusta institutionaalisissa ja arkisissa ympäristöissä. Keskeisiä tutkimuskohteitani ova lääkärin vastaanotto ja psykoterapia, erityisesti psykoanalyysi ja kognitiivinen terapia sekä emotionaalinen vuorovaikutus aikuisten välisessä ja aikuisen ja vauvan välisessä kommunikaatiossa. Tällä hetkellä olen erityisen fasinoitunut kasvojen osuudesta emotionaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimusotteeni on keskustelunanalyyttinen.

Johdan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Emootio, vuorovaikutus ja instituutiot. Projektin ambitiona on viedä emootiotutkimusta uusille alueille käyttäen keskustelunanalyyttisen menetelmän antamia mahdollisuuksia.

Etsin yhteyksiä välittömän vuorovaikutuksen sosiologisen tutkimuksen ja luonnontieteistä nousevan tutkimusperinteen välille; tässä etsinnässä apuna on Mieli-forum, jonka johtoryhmään kuuluun.

Tutkimus- ja opetustyötäni liittää yhteen Sosiaalitieteiden valtakunnalliseen jatkokoulutusohjelmaan kuuluva Kielen, toiminnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkijakoulu, jonka johtaja olen.  Tutkijakouluun kuuluu vuorovaikutusta ja tekstejä tutkivia jatko-opiskelijoita ja ohjaajia Helsingistä, Tampereelta ja Jyväskylästä.

© 2020 A MarketPress.com Theme