Kurssikerta 1.

MapInfo, kohtaamme jälleen. Tällä kertaa paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia (tuttavallisemmin PAK) kurssin merkeissä. Kurssin tavoitteina on tutustua paikkatiedon erilaisiin sovellusmahdollisuuksiin ja oppia käyttämään rakasta mapinfoamme ilman turhautumista, joka näillä näkymin vaikuttaa mahdottomalta tehtävältä.

Ensimmäisen kurssikerran tehtävänä oli laatia yksinkertainen karttaesitys. Loimme siis kaikki parhaan taitomme mukaan koropleettiteemakartat eri aiheista, itse valitsin karttani aiheeksi Suomen väestöntiheyden.väestöntiheys_manninen

Valmiilla kartalla näkyy väestöntiheyden vaihtelu koko Suomen tasolla. Tasavälinen luokittelu ja oikea määrä luokkia (5) mahdollistavat selkeän esityksen myös ihmisille jotka eivät tunne aineistoa, työtapoja tai tiedä mitään kartoista. Punainen väri havainnollistaa ruuhka-Suomea väljempien alueiden värjäytyessä neutraalin keltaisiksi. Yksinkertainen legenda tukee karttaesitystä, samoin mittakaava ja pohjoisnuoli.

Tärkeitä huomioita kartassa on asutuskeskukset ja niiden puute, aineiston kuvatessa koko kunnan keskiarvoa. Kuten Alanko blogissaan (Alanko’s blog) toteaa, on erityisesti pienten kuntien väestöntiheyden sisäinen vaihtelu vähäisempää pienemmän otannan takia. Kartta on kuitenkin koko Suomen tasolla selkeä ja suurten alueiden erot hahmottuvat paremmin. Pienemmille tutkintatasoille mentäessä erilainen luokitus voi olla tarpeen kuvaamaan eroja alueiden välillä, esimerkiksi Mikko on käyttänyt kartassaan (Mustaa kahvia & karttoja) kvantiilista luokittelua kuvatessaan väestöntiheyttä Helsingin sisällä.

Tähän mennessä mapinfon käyttö on ollut samalla haastavuustasolla kuin edellisellä kurssilla ja suurimmat tekniset ongelmat saatiin selätettyä. Ne johtuivat luultavasti käyttäjästä enemmän kuin itse ohjelmasta. Itse koen onnistuneeni tehtävässä ihan hyvin, ainakin muiden kurssilaisten vastaavat kartat näyttivät samalta kuin omani (miljoonat kärpäset jne.). Toivottavasti siis suunta on ylöspäin, niin karttojen teknisessä kuin visuaalisessa toteutuksessa!

Lähteet:

Suomen väestöntiheys 2011, Tilastokeskus.

Mustaa kahvia & karttoja, Mikko Pätynen 2015. <https://blogs.helsinki.fi/mcpatyne/> Luettu 26.1

Alanko’s blog, J.B. Alanko 2015. <https://blogs.helsinki.fi/jbalanko/> Luettu 26.1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *