Kurssikerta 2.

Toisella PAKin kurssikerralla tutustuimme erilaisiin teemakarttaesityksiin, ensin Artun johdolla ja siitä rohkaistuneina itse kokeillen. Tavoitteenamme oli tutkia kahden ilmiön korrelaatiota ja laatia näistä kahdesta päällekkäinen teemakartta. Yhteistyö mapinfon kanssa sujui suorastaan epäilyttävän hyvin.

Niin kuin Toni blogissaan (RUIKKALAN PAK-BLOGI 2015) toteaa, suurin haaste kartanteossa taisi olla aiheen valitseminen THL:n SOTKAnetin valtavasta tietokannasta. Päädyin tutkimaan harkinnanvaraista psykoterapiaa saaneiden 25 – 64-vuotiaiden korrelaatiota tietoon tulleiden rikosten kanssa Keski-Suomen maakunnassa. Painavin aiheen valintaan vaikuttanut tekijä oli silti se, että pääsin vihdoin käyttämään noita veikeitä poliisiauto-symboleita kartallani!psyko

Psykoterapiaa saaneiden määrää kuvastaa koropleettikartta, rikollisuuden vaihtelua puolestaan sen päälle sijoitettu symbolikartta. Ilmiöiden välillä ei ilmene suurta korrelaatiota. Olisin odottanut joko vahvempaa positiivista korrelaatiota tai päinvastoin negatiivista korrelaatiota, rikosten vähentymistä kuntoutuksen lisääntyessä. Voimakkaampia eroja (ja korrelaatiota) tutkintadatassa saattaisi olla jossain muualla Suomessa, kuten tiheämmin asutulla pääkaupunkiseudulla. Keski-Suomen kunnista väestökeskittymät Jyväskylä ja Jämsä erottuvat kartalta sekä rikostilastoissa, että terapiamäärissä.

Tässä välissä tein huomion että tähän mennessä suurin osa kartoistani on ollut oranssinsävyisiä, mutta eipä tuo kai kovasti haittaa. Se nyt vaan sattuu olemaan kiva väri. Luokittelussa käytin vain kolmea luokkaa sekä kvantiileja saadakseni pienen tarkastelualueen erot paremmin esiin. Karttojen teko tuntuu hetki hetkeltä luonnollisemmalta.

——————————————————————————————————————–

Artikkeli 1.

Anna Leonowicz esittelee artikkelissaan Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship kahden päällekkäisen teeman samanaikaista käyttöä teemakartalla. Erityisen kätevää tämä on kun halutaan esittää kartalla korrelaatiota ilmiöiden välillä. Artikkeli vaikutti aluksi mahdottomalta lähestyä, mutta oikeanlaisella asennoitumisella sisältö kuitenkin aukesi. Syynä tähän kankeuteen varmasti oli englannin kieli, artikkelin tieteellisyys sekä vallitseva yleinen saamattomuus.

Leonowiczin kartta avartaa teemakarttakäsitettä, mutta vain tiettyjen rajojen puitteissa; esimerkiksi luokkien lukumäärän pitää olla tarpeeksi pieni tai kartasta tulee sekava. Olen huomannut teemakartoissa saman asian kuin Toni, mitä enemmän luokkia kartassa käytetään, sitä enemmän edellyttää se lukijalta karttaosaamista. Siitäkin syystä tulee luokkia olla sopiva määrä. Ilmiöiden korrelaatio kuitenkin havainnollistuu tällaisessa kartassa huomattavasti paremmin kuin tavallisissa teemakartoissa.

Yllättäen kartan tekijän ja lukijan kommunikaatio kärsii, jos kartasta tekee liian monimutkaisen tulkita. Tämä onkin kyseisten kahden tason koropleettikarttojen suurin kompastuskivi, erityisesti kun legenda poikkeaa paljon tavallisten karttojen legendasta. Legendaa on kuitenkin helppo tulkita sopivan ohjeistuksen avulla. Ideana legendassa on että x- ja y-akselit saavat eri arvot, joita kuvaavat eri värit. Trendiviivan mukaisesti värit muuttuvat tummemmiksi arvojen kasvaessa.

Tehtävän tavoitteena oli ilmeisesti tajuta, että artikkelin oppeja voidaan käyttää hyödyksi tulevaisuudessa kurssikerroilla kun tehdään haastavampia, useampitasoisia karttoja. Varsinkin kun mapinfossa on hyvät mahdollisuudet tällaisten karttojen tekemiselle. Ainoana rajoitteena ovatkin luultavasti vain kartantekijöiden omat kyvyt..

Lähteet:

Tietoon tulleet rikokset 2010.

Harkinnanvaraista psykoterapiaa saaneet 25 – 64-vuotiaat (2010), Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet, Tilastokeskus <http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu/tulossivu?regionCount=320&currentEvent=getData&sexCount=1&setId=p85c1a784c430d54683c935ba1e498fa422f51d1ce4b834&indCount=1&yearCount=1> Luettu 20.1.

Leonowicz, A. (2006). Two-variable choropleth maps as a useful tool for visualization of geographical relationship. Geografija 42: 1, 33–37..

RUIKKALAN PAK-BLOGI 2015, Toni “Sabotage” Ruikkala 2015 <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/> Luettu 29.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *