Kurssikerta 4.

Edellisen kurssikerran kummitellessa vielä mielessäni, fiilikset olivat jo valmiiksi ahdistuneet. Siksi asennoitumiseni tämänkertaiseen oli lähinnä nopeasti töistä eroon pääsy. Heti kurssikerran jälkeen ajattelin, että pienistä ongelmista huolimatta kartastani tuli lopulta ihan hyvä, ja ettei pitäisi panikoida etukäteen. Alkaessani kuitenkin myöhemmin tulkita karttaani ja kirjoittaa tätä tekstiä, huomasin kuinka huonosti olin suoriutunut tehtävänannosta ja kuinka huono karttani todella on, ahdistaa siis edelleen.

ruutukarttaRuututeemakartta esittää 20-vuotiaiden määrää pääkaupunkiseudulla.

Kartan luokittelu on jälleen aivan surkea, opinkohan koskaan tekemään sitä hyvin. Ääriarvojen huono luokittelu tekee kartasta hyvin epäinformatiivisen ja epämiellyttävän lukea. Olisi pitänyt miettiä asiaa kun tein karttaa, ylimmät arvot olisi pitänyt tarkistaa ja aineisto luokitella sillä tavalla, että ne erottuisivat muusta joukosta. Myös alimmat arvoluokat (1-2 ja 2-4) olisi voinut esittää eri tavalla ja lisätä joukkoon nolla-arvon. Ruutukoostakaan ei ole enää tässä vaiheessa aavistusta, se voisi yhtä hyvin olla 40 jaardia kuin kilometriä. (Tässä välissä vakiopelastajani Mikko sanoi ruutukokoni olevan 300 metriä.) Erikokoisilla ruuduilla kartasta olisi tullut mahdollisesti parempi. Tässä vaiheessa huomasin, että olin onnistunut pilaamaan myös mittakaavani.

Jos halutaan ajatella lukijaa ja informatiivisuutta, luokittelu pitäisi tehdä uusiksi. Oikeastaan koko hiton kartta pitäisi tehdä uusiksi. Rajat ruutujen ympärillä voisi häivyttää sulavuuden lisäämiseksi. Vaikka tehtävään ei tällaista kuulukaan, esimerkiksi nimistöä ja tiestöä voisi lisätä selkeyttämään karttaa ja helpottamaan sen tulkintaa. Ruututeemakarttojen informaatioarvo on suhteellisen heikko verrattuna mm. piste- tai koropleettiteemakarttoihin, joita olemme tehneet kurssilla aikaisemmin.

Kartasta voidaan kuitenkin tulkita, että kaksikymmentävuotiaista on osa muuttanut opiskeluiden ja töiden perässä omiin asuntoihinsa ja osa puolestaan asuu vielä kotonaan. Kartassa erottuu tyhjää erityisesti Espoon Nuuksion kohdalla. Varsinaisia keskittymiä ei juuri ole, Helsingin korkean väkiluvun takia määrät ovat suurempia. Ruuduissa parasta on, että ne näyttävät tarkasti ihmisten sijoittumisen kartalle.

Kuitenkin, katsellessani muiden blogeja, huomasin kollektiivisen kartta-ahdistuksen hallitsevan lähes kaikkia. Monien kartat olivat silti parempia kuin omani, esimerkiksi Ollin (Olli Kaupin paikkatietoblogi) kartta oli oikein onnistunut ja informatiivinen hänen valitteluista huolimatta.

Arttu pelotteli meitä seuraavasta kerrasta. Täytyy ryhdistäytyä.

Lähteet:

Olli Kaupin paikkatietoblogi, Olli Kauppi 2015 < https://blogs.helsinki.fi/okauppi/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *