Call for applications for the Scientific Council for term 2020-2021

The Student Union HYY and HYVÄT are now seeking for one actual postgraduate student member for the Scientific Council for the 2020–2021 term. The postgraduate student member must be registered for attendance at the University of Helsinki as a postgraduate student.

The Scientific Council (TINE) is an internal expert body of the University, tasked with developing the University’s common matters related to research policy and research activities. The council monitors the realisation of goals, measures and profitability related to research. It processes issues related to doctoral education, research careers, research infrastructures, strategic research areas, the assessment of research and issues related to the societal impact of research and corporate cooperation based on research activities.

The Scientific Council may establish subcommittees and invite experts to its meetings. The council meets six times during the academic year, and its primary language is Finnish.

Free-form applications addressed to the Board of the Student Union should be submitted by noon on Monday 25 November 2019 at [www.halloped.fi]www.halloped.fi. University of Helsinki PhD Students (HYVÄT) will also participate in assessing the applications.

The Student Union hopes to see applicants from as diverse backgrounds as possible. The following are considered as advantages: 1) motivation to serve in the position, 2) interest in the Scientific Council‘s activities, and 3) experience as a student representative or study advisor or from other student advocacy work.

For further information on the position, please contact Specialist in Educational Policy Jenna Sorjonen, tel. 050 325 5202, email jenna.sorjonen(at)hyy.fi.


Ylioppilaskunta HYY ja HYVÄT etsivät yhtä varsinaista jatko-opiskelijajäsentä tieteellisen neuvoston jäseneksi kaudelle 2020–2021. Jatko-opiskelijajäsenen on oltava Helsingin yliopiston läsnäoleva jatko-opiskelija.

Tieteellinen neuvosto (TINE) on yliopiston sisäinen asiantuntijaelin, jonka kehittää yliopiston yhteisiä tutkimuspolitiikkaan ja tutkimustoimintaan liittyviä asioita. Neuvosto seuraa tutkimusta koskevien tavoitteiden, toimenpiteiden ja tuloksellisuuden toteutumista. Se käsittelee mm. tohtorikoulutusta, tutkijanuraa, tutkimusinfrastruktuureita, strategisia tutkimusalueita, tutkimuksen arviointia sekä tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja tutkimustoimintaan pohjautuvaan yritysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Tieteellinen neuvosto voi perustaa jaoksia ja kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Neuvosto kokoustaa kuusi kertaa lukuvuoden aikana, ja sen pääasiallisena kielenä on suomi.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee tehdä viimeistään maanantaihin 25.11.2019 kello 12.00 mennessä osoitteessa [www.halloped.fi]www.halloped.fi. Hakemusten arviointiin osallistuu myös Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijat (HYVÄT) ry.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita mahdollisimman monipuolisista taustoista. Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus tieteellisen neuvoston toimintaa kohtaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.