HYVÄT Spring Meeting

The HYVÄT Board for 2022 wants to welcome all HYVÄT members to the association’s spring meeting that takes place on March 30th at 18.00 in group study room 329 at Alexandria. Participation is possible also via Zoom and the link as well as the meeting invitation have been sent to HYVÄT mailing list. If you did not receive a message, please consult the board through phd-board@helsinki.fi.

Due to various reasons, some members of the board have had to step out of their responsibilities. Therefore, we will have to elect a new chairperson during the meeting and we are also looking for new active members of the board. If you are interested in developing our activities, please do not hesitate to join us! If you are willing to join the board but cannot come to the meeting, please write us, again at phd-board@helsinki.fi

 The meeting agenda is attached below. See you soon!

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT RY
General spring meeting
Time: March 30th 2022, at 18.00
Location: Aleksandria, group study room 329, or remote access via Zoom


Agenda

1. Opening the meeting

2. Legitimacy of the meeting

3. Approving the agenda

4. Electing chairperson for the meeting

5. Electing secretary for the meeting

6.
Electing two scrutinisers and two tellers for the meeting
7.
Annual report, financial statement, and auditors’ report from the year 2021
8. Approving the financial statement and discharging the accountables from liability

9. Electing new chairperson

10. Electing new board members or officers (possible)

11.
Other matters
12. Closing the meeting

Nytt år – ny styrelse!

Efter det extra föreningsmötet igår, då två styrelsemedlemmar, Sonja och Adrien, avgick och två andra tog deras platser istället, är styrelsen 2016 nu färdig att ta itu med arbetet! Här är vi:

Fannny Johansson
Ordförande – ser till att styrelen är aktiv och organisera

Teemu Saksala
Vice ordförande
Kontaktperson för dokorandernas representanter i forskarskolor och doktorandprogram

Julia von Boguslawski
Sekreterare – håller ordning på papper och medlemmar
Webmaster – uppdaterar och utvecklar bloggen

Jarkko Järvelä
Kassör – tar hand om finanserna och skickar ut räkningarna för medlemsavgiften

Elina Palmgren
Kontaktperson för dokorandernas representanter i forskarskolor och doktorandprogram

Rachel Sinquefield-Kangas
Webmaster – uppdaterar och utvecklar bloggen
Evenemangskoordinator – ser till att vi doktorander träffas under året

Emek Ataman
Styrelsemedlem – tar hand om allehanda saker som dyker upp under året

Petri Tuisku
Styrelsemedlem – tar hand om allehanda saker som dyker upp under året

Sawan Jha
Styrelsemedlem – tar hand om allehanda saker som dyker upp under året

Leo Stockford
Funktionär – tar hand om allehanda saker som dyker upp under året

Isto Peltomäki
Funktionär – tar hand om allehanda saker som dyker upp under året

Presentation of board members!

15 September 2015:

Presentation of board members continues:

To get to know us and the association a little better we decided to tell you, members of the PhD association, who we in the board are.

Together we are 9 persons who all have at least one thing in common – a big dream of gaining still one more title, Doctor of Philosophy/Science/Medicine… A bunch of different mother tongues and nationalities are also things that describe the group.

But let me introduce you our third AND fourth member, the two power girls Julia and Fanny. Both bilingual, or Fanny even trilingual! :) These girls are fluent speakers of Finnish, Swedish AND English and this is also why they often are the ones writing the associations official documents. But, they are also much more. Let´s read what…

Julia von Boguslawski: Jag är doktorand i historia sedan hösten 2014 och forskar i de alternativ till kristendomen som började sökas efter vid sekelskiftet 1900 både runt om Europa och i Finland. Mina fall är tre nya rörelser på det andliga fältet: fritänkare som kämpade för religionsfriheten, samt den första vågen av österländsk andlighet som nådde Finland i form av teosofi och antroposofi.

Min studiebakgrund är en kandidatexamen i filosofi och en magisterexamen i historia, båda vid Helsingfors universitet. Till mina andra intressen hör religionsvetenskap, konsthistoria och italienska.

Jag gillar att dansa salsa, läsa allt möjligt (för tillfället Pratchetts Soul Music), lata mig hemma med min katt och man, lyssna på bl.a. Leonard Cohen och se på Montalbano. Dessutom intalar jag mig att jag joggar regelbundet.

 

Fanny Johansson: My name is Fanny and I am in my second year of my doctoral studies at the Doctoral Programme for History and Cultural Studies. My research is focused on the effects of theology and religion on the visual language in church decoration in mid-17th century Rome. I got my MA in Art History from the University of Aberdeen. When I’m not working or in the library I enjoy sailing, travelling and my collection of Moomin-mugs.

4 September 2015:

Presentation of board members continues:

To get to know us and the association a little better we decided to tell you, members of the PhD association, who we in the board are.

Together we are 9 persons who all have at least one thing in common – a big dream of gaining still one more title, Doctor of Philosophy/Science/Medicine… A bunch of different mother tongues and nationalities are also things that describe the group.

 

But let me introduce you our second member, the most active lady of the board, Sonja Trifuljesko!

:
I am a doctoral candidate in the Doctoral Programme in Social Sciences, with Social and Cultural Anthropology being my major. I have started my PhD studies at the University of Helsinki in the autumn of 2013, after completing my MA studies in Ethnology and Anthropology (2011) and in Art History (2008) at the University of Belgrade. My doctoral project investigates contemporary university transformations by specifically focusing on the intersection of ‘internationalization’ and doctoral education at the University of Helsinki.

Thus, I serve in this board as a ‘doctoral education coordinator’. In addition to that, I am also a secretary of Tsemppi (an association of international students at the University of Helsinki), a vice-chair of the Tsemppi group in the Representative Council of the Student Union, and a deputy member there.

Yes, you got that right – no leisure activities whatsoever at the moment. :)

Sonja Trifuljesko
.Sonja Trifuljesko

..
2 September 2015:

To get to know us and the association a little better we decided to tell you, members of the PhD association, who we in the board are. Together we are 9 persons who all have at least one thing in common – a big dream of gaining still one more title, Doctor of Philosophy/Science/Medicine… A bunch of different mother tongues is also one thing that describes the group. But, let´s start with our chairperson. Now without a picture, but that will be changed in the near future :) 

Let me introduce you Tommi Tenkanen, the chairperson of the Association of Doctoral Students at the University of Helsinki:

Hi all! I am a doctoral student in the Doctoral programme in Particle Physics and Universe Sciences. My major is theoretical physics and I study how dark matter was generated in the early universe. I took my MSc in the end of 2013 and started as a doctoral student in the beginning of 2014. I am expecting to graduate some time next year. I am also a member of the ‘Iso pyörä’ university degree renovation project group and a member of the board of the Finnish Physical Society.

Hei! Olen tohtorikoulutettava Hiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelmassa. Pääaineeni on teoreettinen fysiikka ja tutkin kuinka pimeää ainetta syntyi varhaisessa maailmankaikkeudessa. Valmistuin maisteriksi loppuvuodesta 2013 ja aloitin jatko-opintoni vuoden 2014 alussa. Odotan valmistuvani ensi vuoden aikana. Toimin lisäksi Iso pyörä -tutkinnonuudistuksen projektiryhmässä ja Suomen Fyysikkoseuran hallituksen jäsenenä.”

Tomorrow we´ll meet a new person. Who will that be…..?