HYVÄT Autumn General Meeting 2019 / Sääntömääräinen syyskokous 2019

Welcome to the Autumn General Meeting on Tuesday November 26th, starting at 18.00 at Kattosauna Sivistys (Leppäsuonkatu 11, the same place where we had sitsit in September). After the meeting, we will have the Christmas Party starting at 19:00 in the same location.

We are looking for applications for board 2020 which will be elected at the meeting. The positions include chairpersonsecretarytreasurer and event coordinator among others. Feel free to contact phd-board@helsinki.fi for more information, or just show up in the meeting if you are even slightly interested. You can also volunteer for a board position even if you cannot attend the meeting yourself.

Additionally, the meeting will decide on the Action Plan and Budget of HYVÄT for 2020, so it is a great opportunity to affect on the focal points of what HYVÄT is doing next year.

See below the agenda for the AutumnMeeting both in Finnish and English.

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUKTIJAT ry

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Aika: 26. marraskuuta 2019, klo 18.00
Paikka: Kattosauna Sivistys, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Asialistan hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
  4. ääntenlaskijat (2 kpl)
 5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 6. Vuoden 2020 liittymis- ja jäsenmaksut
 7. Vuoden 2020 talousarvio
 8. Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajan valinta
 9. Vuoden 2020 hallituksen muiden jäsenten valinta (6-12 hlö)
 10. Vuoden 2020 toiminnantarkastajien valinta (2+2 hlö)
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päätös

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT RY<

General autumnmeeting
Time:  November 26th 2018, at 18.00
Location: Kattosauna Sivistys, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11

Agenda

 1. Opening the meeting
 2. Legality and quorum
 3. Approving the agenda
 4. Election of meeting officials
  1. Chairperson
  2. Secretary
  3. Scrutinizers (2)
  4. Tellers (2)
 5. Accepting the action plan for the year 2020
 6. The joining and membership fees of 2020
 7. The budget for the year 2020
 8. Election of the chairperson of the board for 2020
 9. Election of other board members for 2020 (6-12 people)
 10. Election of auditors for 2020 (2+2 people)
 11. Other matters
 12. Closing the meeting