Julkaisut/Publications

2023

Pesola A.J., Esmaeilzadeh S., Hakala P., Kallio N., Berg P., Havu M. and Rinne T. (2023) Sensitivity and specificity of measuring children’s free-living cycling with a thigh-worn Fibion® accelerometer. Frontiers in Sports and Active Living, section Physical Activity in the Prevention and Management of Disease 5:1113687. doi: 10.3389/fspor.2023.1113687

Aarresola, O., Manner, J., Berg, P. & Harjunen, H. (2023) Itsenäistyvien nuorten liikunnan harrastaminen eri elämäntilanteissa – tarkennettuja katseita liikuntapolitiikkaan. Teoksessa: Sinikka Aapola-Kari (toim.) (2023) Vaihteleva vapaa-aika. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Valtion liikuntaneuvosto & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 244, verkkojulkaisuja 181.

2022

Korjonen-Kuusipuro, K., Tuuva-Hongisto, S. & Berg, P. (2022) Reflections on Digital Ethnography and Digital Realms of Young People. In Jantunen, J.H., Kalja-Voima, J., Laukkarinen, M., Puupponen, A., Salonen, M., Saresma, T., Tarvainen, J. & Ylönen, S. (Eds.) 2022. Diversity of Methods and Materials in Digital Human Sciences. Proceedings of the Digital Research Data and Human Sciences 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 83–94. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9450-1

Pesola, A.J., Hakala, P., Berg, P., Ramezani, S., Villanueva, K. & Rinne, T. (2022) The effects of free-fare public transportation on the total active travel in children: A cross-sectional comparison between two Finnish towns. Journal of Transport & Health, Volume 27, 2022, 101506. https://doi.org/10.1016/j.jth.2022.101506

Berg, Päivi, Rinne, Tiina, Hakala, Pirjo & Pesola, Arto J. (2022) Children’s independent mobility and activity spaces during COVID-19 in Finland, Children’s Geographies, DOI: 10.1080/14733285.2022.2118028.

Berg, Päivi, Rinne, Tiina, Hakala, Pirjo, Tuuva-Hongisto, Sari & Pesola, Arto, J. (2022) ”Fiksumpi mennä pyörällä tai autolla” Lasten ja vanhempien näkemyksiä joukkoliikenteestä kahdessa kaupungissa. Alue ja Ympäristö 51(1), 127–146. ”Fiksumpi mennä pyörällä tai autolla” | Alue ja Ympäristö (journal.fi)

Rinne, T., Kajosaari, A., Söderholm, M. Berg, P., Pesola, A.J., Smith, M. & Kyttä, M. (2022) Delineating the geographic context of physical activities: A systematic search and scoping review of the methodological approaches used in social ecological research over two decades. Health & Place 73, January 2022, 102737. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2021.102737

2021

Päivi Berg & Sami Myllyniemi (toim.) Palvelu pelaa! Nuorisobarometri 2020. Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 232, verkkojulkaisuja 157. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 67. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto & Nuorisotutkimusseura & opetus- ja kulttuuriministeriö.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2021) Heteronormativity meets queering in physical education: the views of PE teachers and LGBTIQ+ students. Physical Education and Sport Pedagogy, DOI: 10.1080/17408989.2021.1891213

2020

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan” – Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset. Kasvatus & Aika 14(3), 43–59.

Pesola, A., Berg, P., Hakala, P., Kallio, J. & Laatikainen T. (2020) Maksuton joukkoliikenne: uhka vai mahdollisuus lasten liikkumisessa? Liikunta & Tiede 57 (4), 37–41.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) ”Ei tehdä mitään numeroo” Heteronormatiivisuus ja sukupuolen moninaisuus liikunnanopettajien puhetavoissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista oppilaista. Kasvatus 51(3), 343–355.

Berg, Päivi & Ylöstalo, Tiina (2020) Harrastuksesta työksi. Teoksessa L. Haikkola & S. Myllyniemi (toim.) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) nro 225, Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja, nro 65, 179–192.

Salasuo, Mikko, Lehtonen, Kati & Berg, Päivi (2020) ”Tuliko tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?” Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu liikunnassa ja urheilussa. Liikunta & Tiede 57 (2), 34–37.

Pesola A., Hakala P., Berg P., Ramezani S., Villanueva K., Tuuva-Hongisto S., Ronkainen J., Laatikainen T.E. (2020) Does free public transit increase physical activity and independent mobility in children? Study protocol for comparing children’s activity between two Finnish towns with and without free public transit. BMC Public Health (2020) 20:342. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8385-6.

Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) (2020) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”.
Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (2020) Sateenkaaren tällä puolen: yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa. Teoksessa Berg, Päivi, Salasuo, Mikko & Lehtonen, Kati (toim.) ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151, 47-51.

2019

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2019) Valinnanvapautta vai yhdenvertaisuutta? Lasten ja nuorten ohjatut liikuntaharrastukset sosiaalisen median keskusteluissa. Nuorisotutkimus 37(3-4),4-22.

Berg, Päivi & Laine, Kaarlo (2019) Oikeus julkiseen tilaan, pyrkimys kunnioituksen kulttuuriin. Kirja-arvio Anni Rannikon teoksesta Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset. Nuorisotutkimus 37 (1), 63–66.

2018

Berg, Päivi, Anttila, Anu-Hanna & Härmä, Vuokko (2018) Lähteminen ja jääminen luokkatekona – nuorten aikuisten kiinnittyminen kotiseutunsa yhteisöön. Sosiologia 55(3), 231-247.

Aaltonen, Sanna & Berg, Päivi (2018) Nuorten aikuisten siirtymät palkkatyöhön ja yrittäjyyteen. Nuorisotutkimus, 36 (2), 3-18.

Ylöstalo, Hanna, Anttila, Anu-Hanna, Berg, Päivi & Härmä, Vuokko (2018) Uuden työn joustavat ruumiit. Työelämäntutkimus 16(2), 113-125.

Berg, Päivi & Nikunen, Minna (2018) Epävarma, mutta toiveikas tulevaisuus. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 36(1), 58–60.

Anttila, Anu-Hanna & Berg, Päivi (2018) Osa-aikatyöt ja itsensä työllistäminen yleistyvät haurastetuilla työmarkkinoilla. Talous & Yhteiskunta 46 (1), 18–23.

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (6.6.2018) Ihmerohto nuoruuden vaivoihin? Politiikasta -verkkolehden Kentän laidalta -juttusarja. https://politiikasta.fi/ihmerohto-nuoruuden-vaivoihin.

Berg, Päivi (21.5.2018) ”Liikaa melua väärässä paikassa väärään aikaan” Tilan käyttö, sukupuoli ja huolipuhe nuorten vaihtoehtoharrastuksissa. Kommentaari, Versuksen Tiededebatti Anni Rannikon Nuorten vaihtoehtoliikunnan hiljaisen vastarinnan tilat-kirjoitukseen. https://www.versuslehti.fi/tiededebatti/nuorten-vaihtoehtoliikunnan-hiljaisen-vastarinnan-tilat/

Salasuo, Mikko & Berg, Päivi (2018) Suurin osa lapsista putoaa pois harrastuksista ”valioyksilöiden” tieltä. Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat 22.4.2018 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005650790.html

2017

Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Karvonen, Sakari (2017) Affordances of Welfare Services – Perspectives of Young Clients. Nordisk välfärdsforskning / Nordic Welfare Research 2 (1), 30-38. https://www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning/2017/01/affordances_of_welfare_services_perspectives_of_young_cli

Berg, Päivi & Salasuo, Mikko (2017) Liikkuva luokka – liikunnan harrastaminen kunnon kansalaisuutena. Yhteiskuntapolitiikka 82(3), 251-261.

Kiilakoski, Tomi & Berg, Päivi (2017) Nuoriso, koulutus, sukupuoli – ristiinvalotuksia ja muisteluja tutkijanuralta. Keskustelu Elina Lahelman kanssa. Nuorisotutkimus 34(3), 65–73.

Berg, P. & Aaltonen, S. (2017) Wendy, Peter and the Lost Boys – The Gendered Discourses of Welfare Service Practitioners and Their Young Clients. Young 25(2), 157-173. First published on June 6, 2016 as DOI: 10.1177/1103308816640699.

Berg, Päivi (2017) Nuoruus ja kuolemattomuus. Kolumni. Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 54.

Berg, Päivi, Aaltonen, Sanna, Anttila, Anu-Hanna, Hautamäki, Terhi, Härmä, Vuokko, Perttilä, Sami & Ylöstalo, Hanna (2017) ”Loma on sitä, että on aikaa tehdä rästityöt” – Unelmat ja arki kohtaavat nuorten yrittäjyydessä Tieto ja trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus, 1/2017, 41–48.

Berg, Päivi (2017) Maalta kaupunkiin Blogikirjoitus Suomen Kuvalehti/Ajolähtö-blogi

Berg, Päivi (2017) Aktiivisuussensoreita ja varhaista puuttumista Blogikirjoitus Suomen Kuvalehti/Ajolähtö-blogi

Berg, Päivi (2017) Kun vapaaehtoistoiminta alkaa työksi muuttua Blogikirjoitus Suomen Kuvalehti/Ajolähtö-blogi

Berg, Päivi (2017 )Onko palkkatyön katoaminen pelkkä myytti? Blogikirjoitus Suomen Kuvalehti/Ajolähtö-blogi

Berg, Päivi (27.7.2017) 15 minuutiksi toiselle puolelle maapalloa, kuka käärii rahat? Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

Berg, Päivi 29.6.2017) Ajat vaihtuvat, samat ilmiöt pysyvät. Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

Berg, Päivi (22.6.2017) Miksi Rosengård pysyy Zlatanissa? Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

Berg, Päivi (13.4.2017) Mihin kaikkeen palkan pitää riittää ja ruumiin venyä? Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

Berg, Päivi (2017) Tukihenkilöstä tavaramerkityksi elämäntapavalmentajaksi – koulutususkoinen Suomi vähän kahvilla. Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

Berg, Päivi (2017) Yrittäjä tarvitsee monenlaisia verkostoja. Blogikirjoitus Ajolähtö-blogissa.

2016

Berg, Päivi (2016) Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys lasten ja nuorten urheiluseuraharrastuksissa. Teoksessa Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186, 64–90.

Berg, Päivi & Kokkonen, Marja (toim.) (2016) Urheilun takapuoli – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 186.

Berg, Päivi (2016) Liikunnan kääntöpuolet. Haaste 3/2016, 9-10.

Berg, Päivi, Kivijärvi, Antti, Kokkonen, Marja, Peltola, Marja & Salasuo, Mikko (2016) Liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuuteen on pitkä matka. Näkökulma 37, 13.12.2016. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/nakokulma37_berg_kivijarvi_kokkonen_peltola_salasuo.pdf

Salasuo, Mikko & Berg, Päivi & Lehtonen, Kati & Laine, Kaarlo (2016) Kentiltä kabinetteihin – suomalaisen urheiluliikkeen nykytila ja tulevaisuus. Liikunta & Tiede 53(4), 24–29. http://www.lts.fi/sites/default/files/page_attachment/lt416_24-29_lowres_0.pdf

Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2016) Relationship between young people and welfare services. Stockholm, Nordic Center for Welfare and Social Issues.

Mietola, R. Berg, P., Hakala, K., Lahelma, L., Lappalainen, S., Salo, U-M. & Tolonen, T. (2016) Feministinen etnografia kasvatuksen kulttuureita jäljittämässä. Nuorisotutkimus 34(1), 4-17.

Berg, Päivi (2016) Sosiaaliset jalat ohjaavat harrastuksia. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.

Berg, Päivi (2016) Äidit leipovat mokkapaloja, isät valmentavatKolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.

Berg, Päivi (2016) Ennemmin tai myöhemmin nuorten on opittava pärjäämään ilman vanhempiaan. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.

Berg, Päivi (2016). Urheiluseurojen ulkopuolelle jäävät lapset 2010-luvun syrjäytyjiä? Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla. 

Berg, Päivi (2016) Tiikerivanhempi on valmis uhraamaan jopa urheilevan lapsensa terveyden. Kolumni Ylen Futisvanhemmat -sarjan sivulla.

Berg, Päivi (2016) Kotipaikkakunnilla pysyvät nuoret nähdään ongelmatapauksiksi Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

Berg, Päivi (2016) Haloo! Minne katosi huoli nuorista naisista – vai onko sitä koskaan ollutkaan? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

Berg, Päivi (2016) Koodaamassa ravintolatyöntekijän työtä ja vapaa-aikaa. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

Berg, Päivi (2016) Mikä yhdistää ja erottaa tutkijan, toimittajan ja valokuvaajan työtä? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

Berg, Päivi (2016) Vapaa-aikakin on nykyään suoritus, mutta se ei ole pelkästään huono asia. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto

Berg, Päivi (2016) Mitä tapahtuu hyvinvoinnille kun siitä tulee työ? Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

Berg, Päivi (2016) Piipun juurelt jonnee vaan. Blogikirjoitus. www.suomenkuvalehti.fi/ajolahto.

2015

Berg, P. (2015) Sosiaaliset jalat ja vakava vapaa-aika – lasten ja nuorten vertaissuhteiden merkitys liikuntaharrastuksissa. Nuorisotutkimus 33(3-4), 88-101.

Berg, P. (2015) Kaverit ja vakava vapaa-aika. Teoksessa Harinen, Päivi, Liikanen, Veli, Rannikko, Anni & Torvinen, Pasi (toim.) Liikutukseen asti: Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303. Jyväskylä: Liikunnan ja kansaterveyden edistämissäätiö LIKES, 30-40.

Aaltonen, S., Berg, P. & Ikäheimo, S. (2015) Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 160.

Berg, P. & Peltola, M. (2015) Raising Decent Citizens – On Respectability, Parenthood and Drawing Boundaries. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 23(1), 36-51. http://dx.doi.org/10.1080/08038740.2014.938116

Berg, P. & Pasanen, S. (2015) Suosituksia ja suostuttelua: osallisuus ja sukupuoli lasten ja nuorten liikunnassa. Puheenvuoro. Kasvatus 46(5), 500–504.

Berg, P. (2015) Nuorilta on syytä kysyä, mitä liikuntalajeja he haluavat harrastaa. Mielipidekirjoitus, HS 16.11.2015. http://www.hs.fi/mielipide/a1447566645082

Aaltonen, S., Berg, P. & Rajaniemi, K. (2015) Nuorten ohjaus vaatii herkkyyttä sekä nuorten elämäntilanteille että yhteiskunnan reunaehdoille. Näkökulma 4, 16.6.2015. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/verkkojulkaisut/Nakokulma04_Nuoret_luukulla.pdf

Berg, P. (2015) Keskiluokkaisen minuuden tekeminen. Kirja-arvio Beverley Skeggsin teoksesta Elävä luokka. Tieto & trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus 1(1), 68–69.

2014

Berg, P. & Piirtola, M. (2014) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa – tutkimuskatsaus 2000–2012. Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 10.

Berg, P. (2014) Borderwork and hierarchies in physical education – How gender and class becomes inscribed into young bodies. Arnesen, Anne-Lise, Lahelma, Elina, Lundahl, Lisbeth & Öhrn, Elisabet (Eds.): Fair and Competitive?Critical perspectives on contemporary Nordic schooling. Series of Ethnography and Education. London: Tufnell Press. s. 103-121.

Berg, P. (2014) Lähiöstä rähiöksi. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 32(3), 70–73.

Berg, P. (2014) Arvotetut elämäntapavalinnat ja kestävä kehitys. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(4), 85.

Berg, P. (2014) Jonottamisen ja tiedotettuna olemisen sietämätön keveys – arkipäivän tilastointia. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(3), 72.

Berg, P. (2014) Tavataan torilla. Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(2), 28.

Berg, P. & Myllyniemi, S. (2014) Nuoria liikkeellä! – Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa. Hyvinvointikatsaus 25(1), 62-68.

Berg, P. (2014) Kattokaa äiti ja isä, mä osaan! Kolumni. Hyvinvointikatsaus 25(1), 100.

Aaltonen, S. & Berg, P. (2014) Oli kesä, oli loma. Nuorten kesäloma tutkimuksen katvealueena. Avauksia. Yhteiskuntapolitiikka 79(4), 450-454.

2013

Myllyniemi, S. & Berg, P. (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisuja 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 140.

Gretschel, A. & Berg, P. (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 29–33.

Paju, E. & Berg, P. (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, 65–68.

Berg, P. (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus (31) 2, 62–65.

2012

Berg, P. (2012) Kunnon kansalaisia kasvattamassa – vanhempien ja valmentajien näkemyksiä kodin ja urheiluseuran kasvatustehtävistä. Nuorisotutkimus 30(4), 34–52.

Mietola, R. & Berg, P. (2012) Etnografiaa koulun käytäviltä. Kirja-arvio Petri Pajun väitöskirjatutkimuksesta Koulua on käytävä: etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Kasvatus 43(1), 112–114.

2011

Berg, P., Gretschel, A. & Humppila, L. (2011) Ei nuorille, vaan nuorten kanssa – Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa?  Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 119, verkkojulkaisuja 47, Helsinki.

Berg, P., Guttorm, H. Kankkunen, T., Kokko,  S., Kuoppamäki, A., Lepistö, J., Turkki, K., Väyrynen, L. & Lehtonen, J. (2011) Tytöille tyttömäistä ja pojille poikamaista – yksilöllisten valintojen viidakossa? Sukupuolitietoisuus taito- ja taideaineiden opetuksessa ja tutkimuksessa. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –projektin julkaisu. Helsinki: Helsingin yliopisto, 91–116.

Lappalainen, S., Berg, P. & Mietola, R. (2011) Kulttuurintutkimuksellinen kasvatuksen tutkimus? Pääkirjoitus. Kasvatus 42 (5), 411–414.

2010

Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita: etnografinen tutkimus peruskoulun yläasteen liikunnanopetuksesta. Sosiaalipsykologisia tutkimuksia 22. Helsinki, Yliopistopaino.

Berg, P. (2010) Shifting positions in Physical Education – notes on otherness, sameness, absence and presence. Ethnography and Education, 5(1), 65–79.

Berg, P. & Lahelma, E. (2010) The Gendering Processes in the Field of Physical Education. Gender and Education, 22(1), 31–46.

Berg, P. (2010) Ruumis on sielun peili? – Liikuntakasvatus minän hallintana. Teoksessa Komulainen, Katri, Keskitalo-Foley, Seija, Korhonen, Maija ja Lappalainen, Sirpa (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Vastapaino. s. 124–155.

Berg, P. (2010) Sukupuoli liikunnanopetuksessa. Teoksessa Suortamo, Markku, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja, Tainio, Liisa ja Tani, Sirpa (toim.) Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa – opettajan vuosi 2010-2011. PS-kustannus, Jyväskylä. s. 79–84.

Berg, P. (2010) Koululiikunta kasvattaa sukupuoleen ja kurinalaiseen kansalaisuuteen. Hyvinvointikatsaus 3, 26-32.

Berg, P. (2010) Ryhmärajoja ja hierarkioita koululiikunnassa. Lektio. Nuorisotutkimus 1, 60–65.

2001–2008

Berg, P. (2008) Ruumiin resurssit ja mahdollisuudet koulun liikunnanopetuksessa ja liikuntaharrastuksissa. Teoksessa Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, Tampere, Vastapaino. s. 198–223.

Berg, P. (2008) Rajoja ylittämässä? Naistutkimus – Kvinnoforskning 3, 54–57.

Berg, P. (2007) Sukupuoli ja rajatyön muodot koulun liikuntatunneilla, Nuorisotutkimus, 2, 32–51.

Berg, P. & Kelhä, M. (2007) Ajatuksia yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta. Kirja-arviointi Beverley Skeggsin teoksesta ’Class, Self, Culture’, Kasvatus, 38, (3).

Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne, Liikunnanopettaja 4, 51–53.

Berg, P. (2006) Liikuntatuntien kapteenivalintatilanne oppilaiden hierarkioiden rakentajana, Kasvatus, 37(2), 174–186.

Berg, P. (2006) What sets us in motion? – Physical exercise and sports hobbies in Finland 1981–2002, in: Liikkanen, M., Hanifi, R. & Hannula, U. (eds.): Individual choices, permanency of cultures. Changes in leisure 1981–2002, Helsinki, Statistics Finland.

Berg, P. (2005) Miten se meitä liikuttaa? – Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981–2002, teoksessa: Liikkanen, M., Hanifi, R. ja Hannula, U. (toim.): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981–2002, Tilastokeskus, Kulttuuri ja viestintä.

Krzywacki, J., Berg, P., Lohikoski, V., Viitaniemi, L. & Tanskanen, E. (2004) Rajahaastattelututkimus: osa 14: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2003. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Krzywacki, J., Berg, P., Reijo, M., Viitaniemi, L. & Tanskanen, E. (2003) Rajahaastattelututkimus:osa 13: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2002. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Berg, P. (2003) Sukupuoleton liikuntakasvatus? Liikunta ja Tiede, 19–22.

Berg, P. (2003) Helsinki vetää ulkomaalaismatkailijoita Suomeen. Kuntapuntari 3.

Krzywacki, J., Berg, P., Nieminen, M., Viitaniemi, L. & Tanskanen, E. (2002a) Rajahaastattelututkimus:osa 11: Ulkomaiset matkailijat Suomessa kesällä 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Krzywacki, J., Berg, P., Nieminen, M., Viitaniemi, L. & Tanskanen, E. (2002b) Rajahaastattelututkimus:osa 12: Ulkomaiset matkailijat Suomessa vuonna 2001. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus.

Berg, P. (2002) Suomen-kävijän muotokuva. Tietoaika 7.

Berg, P. (2001) Tytöt paitsiossa liikuntatunneilla? Koululiikunta 5, 36.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *