Tutkimus

Vuonna 2019 työskentelin Marja Kokkosen johtamassa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimushankkeessa Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT), jossa keskityin sateenkaarinuorten ja liikunnanopettajien laadullisen tutkimusaineiston tuottamiseen, analysointiin ja raportointiin.

Tutkimukseni Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset, perhe ja yhteiskuntaluokka oli etnografinen tutkimus nuorten vapaa-ajanvietosta kahdella paikkakunnalla. Analysoin, miten lasten ja nuorten liikuntaharrastukset liittyvät heidän sosiaaliseen taustaansa, paikallisuuteen, kansalaisuuteen, ystävyyssuhteisiin sekä heidän perheisiinsä (ks. julkaisut). Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin 2010-2011 ja tutkimus jatkui vuonna 2015 osana dos. Mikko Salasuon johtamaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kentiltä kabinetteihin -tutkimushanketta. Hankkeen tutkijana on toiminut lisäkseni Kati Lehtonen LIKES-tutkimuskeskuksesta. Vuonna 2018 tarkastelin lasten ja nuorten urheiluharrastamiseen liittyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Vuosina 2016-2017 työskentelin Koneen Säätiön rahoittamassa (2015-2017) Ajolähtö: nuoret aikuiset uuden työn markkinoilla hankkeessa varajohtajana ja vanhempana tutkijana.  Hankkeessa tutkitiin journalismin, valokuvan ja etnografian keinoin Kymenlaaksossa asuvia ja sieltä Helsinkiin muuttaneita 20–37-vuotiaita aikuisia, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai yrittäjämuotoisesti.  Vuonna 2014 työskentelin tutkijana NTV:n ja THL:n yhteishankkeessa, jossa tarkasteltiin puolestaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria aikuisia.

Väitöskirjatutkimuksessani (2010) tarkastelin liikunnanopetuksen kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä merkityksiä. Näen ruumiin on sekä materiaalisena että sosiaalisena pintana, johon ja jonka kautta erilaiset sosiaaliset kategoriat ja kulttuuriset eronteot kaivertuvat ja kaiverretaan. Olen erityisesti kiinnostunut sukupuolesta ja sosiaaliluokasta kulttuurisina erontekojen keinoina. Hyödynnän sosiaalipsykologista ryhmien toiminnan tutkimusta, feminististä koulutussosiologista sekä sosiologista liikuntakulttuurin sukupuolittuneisuuden tutkimusta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *