Numeron esittely

Numeron teemana on tulevaisuus tai ainakin sen eräät puolet. Aihe poikkeaa temaattisesti aika voimakkaastikin Piirtoheittimen edellisten numeroiden teemoista, joissa ennen muuta on pyritty raportoimaan, jakamaan ja jalostamaan verkko-opetuksen kokemuksia ja tuloksia, sitä mitä on jo tehty. Nyt yritämme avata keskustelua tulevasta. Vaihtelu virkistää, toivottavasti.

Ensimmäisessä artikkelissa Jarmo Levonen ja Jere Majava pohtivat internetin uuteen kehitysvaiheeseen, jota myös semanttiseksi webiksi tai Web 2.0 kutsutaan, vaikutuksia koulutuksen sektorilla. Artikkelissa kuvataan viestintäteknologioiden käytön synnyttämää kulttuurista murrosta, sen merkityksiä ja ominaispiirteitä kirjoittajien introdusoiman osallistumisyhteiskunnan käsitteen kautta. Osallistumisyhteiskunnan edellytyksiä ovat sekä informaatioteknologioiden kehitys, erityisesti internetyhteyksien leviäminen, sekä yhteiskunnan verkostomainen organisaatiomuoto. Osallistumisyhteiskunta on siten yhteiskunnan ensijaista tuotantotapaa kuvaavan informaatioyhteiskunnan ja sen vallitsevaa organsoitumisperiaatetta kuvaavan verkostoyhteiskunnan käsitteellinen jälkeläinen.

Toisessa tekstissä Jere Majava esittelee kolme webin/netin uuteen kehitysvaiheeseen liittyvää avainkäsitteitä: read/write web, web of data ja web 2.0. Jere arvelee että ”joudumme jälleen päivittämään tietojamme, tällä kertaa ehkä myös monia perustavampia käsityksiämme webistä vuorovaikutuksen ja siten myös oppimisen alustana”.

Kolmannessa kirjoituksessa Raimo Parikka käsittelee oppimisympäristöjen tulevaisuudesta esitettyjä kaavailuja. Teksti on samalla myös puheenvuoro Helsingin yliopiston uuden oppimisalustan valintaprosessiin. Visiona on web 2.0 yhteensopiva yliopisto.

Neljäntenä on sosiaalipsykologian laitoksen johtajan, professori Anna-Maija Pirttilä-Backmanin haastattelu Laatua laadunvalvontaan. Suomalaisissa yliopistoissa on jo vuoden verran taitettu peistä yliopisto-opetuksen laadusta ja laadunvalvonnasta. Piirtoheitin avaa omalta osaltaan palstansa tälle keskustelulle. Aloitamme laitoksen ja sen johtajan näkökulmasta. Toivomme vilkasta keskustelua jo nyt ja myös lehden seuraavissa numeroissa ensi syksynä.

Numero ei ole täysin vailla kokemuksia. Sanna-Marja Heinimo esittelee Viikin kampuksella saatuja kokemuksia tenttiakvaariosta eli tentin järjestämisestä verkon välityksellä. Opettajat ja opiskelijat tuntuvat tyytyväisiltä uuteen mahdollisuuteen. Kokeilu onkin parhaillaan laajenemassa muille kampuksille.

Heittimessä Jere Majava pohdiskelee nettijulkisuuden hyötyjä, haittoja ja seurauksia meidän jokaisen julkisuuskuvalle. Kannattako itse kunkin ryhtyä omaksi PR-agentikseen?

Tekstien kommenttipalstat ovat perinteiseen tapaan auki eri- ja samanmielisille kirjoittajille. Toivomme vilkasta osallistumista kesästä huolimatta. Otamme vastaan myös uusia juttuehdotuksia ja valmiita kirjoituksia. Seuraavan numeron ilmestymisajankohta on elo-syyskuun vaihde.

Piirtoheittimen toimitus 31.5.2006

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *