Osallistumisyhteiskunta on täällä, oletko valmis?

Jarmo Levonen & Jere Majava

Artikkelissa kuvataan viestintäteknologioiden käytön synnyttämää
kulttuurista murrosta, sen merkityksiä ja ominaispiirteitä kirjoittajien
introdusoiman osallistumisyhteiskunnan käsitteen kautta.

Osallistumisyhteiskunta heijastelee kasvaneita julkisen keskustelun ja
poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja niihin liittyvää
kuluttuurista murrosta. Osallistumisyhteiskunnan edellytyksiä ovat sekä
informaatioteknologioiden kehitys, erityisesti internetyhteyksien
leviäminen, sekä yhteiskunnan verkostomainen organisaatiomuoto.
Osallistumisyteiskunta on siten yhteiskunnan ensijaista tuotantotapaa
kuvaavan informaatioyhteiskunnan ja sen vallitseaa
organsoitumisperiaatetta kuvaavan verkostoyhteiskunnan käsitteellinen
jälkeläinen.

Osallistumisyhteiskunnalle ominaisia piirteitä ovat mm.:

  • vapaa pääsy tiedon tuottamisen tekniikoihin, julkaisuvälineisiin ja
    vuorovaikutuskanaviin,
  • toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys,
  • ko-operatiivisen individualismin eetos ja
  • vertaistuotanto.

Osallistumisyhteeiskunnan metaforan kuvaama kehitys on tärkeä
yhteiskunnallinen taustatekijä, joka tulisi ottaa huomioon koulutuksen
suunnittelussa ja koulutuskulttuurin kehittämisessä.
Osallistumisyhteiskunna käsite kuvaa osin jo olemassaolevaa
todellisuutta, mutta toimii samalla myös ohjelmajulistuksena
reflektiivisemmästä, avoimemmasta ja tehokkammin organisoidusta
julkisesta keskustelusta ja osallistumisen mahdollisuuksista.
Koulutusorganisaatioilla on keskeinen rooli osallistumisyhteiskunnan
edustaman vuorovaikutuskulttuurin mahdollistamisessa.

”Tämä on intro. Varsinainen teksti tulossa pian.” Noinhan me toimituksessa ajattelimme kesän alussa mutta vaikka pian onkin suhteellinen käsite, niin se ei veny loputtomiin, jotenka kirjoitus siirtyy seuraavaan numeroon.

One thought on “Osallistumisyhteiskunta on täällä, oletko valmis?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *