Verkkopedagogisen kirjoittelun seurantablogi

Raimo Parikka

Hieman historiaa

Verkkopedaseurantasivustoa on valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen tiimin toimesta ylläpidetty parisen vuotta. Alun perin se kohdentui pelkästään verkossa ilmestyviin verkko- tai etäopetuksesta kirjoittaviin lehtiin, TOP-10, ”kymmenen parasta” periaatteella. Vuoden 2005 aikana seurantaa on laajennettu myös muihin verkkolähteisiin ja otettu mukaan eri teemoihin kohdentuvia aihealueita. Joulukuun alusta lähtien seuranta/kommentointi on siirretty kokonaisuudessaan Verkkopedaseuranta blogiin, jotta sen RSS feedejä (syötteitä) voitaisiin hyödyntää kaiken seurannan osalta.

Seurannan kohteet

TOP-10 lehdet

eli kymmenen parasta verkossa ilmestyvää ja vapaasti saatavaa lehteä ovat edelleen seurannan kohteina:

Listalla olevat lehdet valikoituivat omien kiinnostuksen kohteideni mukaisesti. Ensimmäinen ehto oli ja on että artikkeleiden täysversiot ovat saatavilla verkosta, joko täysin vapaasti tai ainakin yliopiston kirjaston hankkimien oikeuksien kautta. Toiseksi lehden artikkelien tulee ainakin suurimmaksi osaksi käsitellä yliopistotasoista verkko-opetusta. Kolmanneksi lehdet eivät saa olla liian ala- tai oppiainekohtaisia. Ja neljänneksi että listalla olevien lehtien seuranta on aktiivista, ts lehdet esitellään ja niiden sisältöä kommentoidaan. Siis pelkkä linkki kiinnostavaankaan lehteen ei riitä.

Muutama kuukausi sitten (elokuussa) purin tuntojani blogissani seuraavaan tapaan:

"Seurattavien lehtien uudet numerot ovat kerta toisensa jälkeen tuottaneet pettymyksen: sisältö on ollut jonkinlaista merkillistä elearning mössöä, saman vanhan ja tunnetun toistamista ilman ensimmäistäkään uutta ajatusta. Siis hieman kärjistetysti sanottuna ja pääosin. Kyllähän sinne joukkoon on aina joku kiinnostavakin artikkeli suivaantunut. Mutta noin ylipäätään: ei mitään kiinnostavaa. Osa syynsä urputukseeni on kieltämättä siinä että olen löytänyt paljon ja kiinnostavaa materiaalia ja pohdintoja verkko-opetuksesta joukosta blogeja. Tuntuukin että juuri nyt opetuksen tutkijoilla on kovin vähän sanottavaa, mutta opetuksen kehittäjillä ja opettajilla itsellään sitäkin enemmän. Ehkäpä syytä olisikin siirtyä esittelemään ja kommentoimaan yksittäisiä tekstejä niiden julkaisupaikasta tai -tavasta riippumatta (kunhan vain avoin saatavuus toteutuu) ja luopua lehdistä sellaisenaan."

Seurantasivuston perustaminen ja muuntuminen nyttemmin blogiksi / blogin uusiutuminen on selkeä seuraus näistä ajatuksista, vaikka syksyn myötä tilanne on hieman korjaantunut ja varsinkin verkkokeskustelujen tutkimus ja tulosten julkaiseminen näyttäisivät edelleen olevan voimissaan. Eli kun hieman kyllästyin pelkkien lehtien seurailuun, niin toin mukaan muutamia uusia nimekkeitä:

Web 2.0 ja Social Software

kategorian alla tullaan seuraamaan erityisesti blogeissa käytävää vilkasta ajatusten vaihtoa kaikkein uusimmista webin opetuskäytön kehityssuunnista ja visioista. Tämän osion syntytausta juontaa kevään 2005 virtuaaliyliopistopäivien semanttinen web työryhmässä käytyyn keskusteluun. Sen perusteella aloin koota listaa ”Semanttinen web opetuksessa – tekstejä verkossa”. Kesän ja syksyn myötä listalle on kuitenkin yhä enenevässä määrin kertynyt kirjoituksia jotka pyörivät enemmänkin käsitteiden WEB 2.0 ja Social Sofware parissa. Koulutuksen alueelle tarkennettuna kyse on seuraavan sukupolven oppimisympäristön piirteiden hahmottelusta. Semanttisella webillä on siinä oma osuutensa, mutta sen korostaminen tuntui viittaa liian syvälle teknologiaan ja tietojenkäsittelytieteen ydinalueille, joiden kummankin seuraaminen ylittää minun mahdollisuuteni.

Blogien käyttö yliopisto-opetuksessa

Perusluettelossa on 22 artikkelia vuosilta 2004-2005. Viimeisin merkintä Bergenin ja Trondheimin yliopistojen kehittelyistä on lisätty 11.12.2005. Tämä lista on oikeastaan Piirtoheittimen edellisessä numerossa annetun lupauksen lunastus. Kirjoitukset ovat kaikkinensa erittäin kiinnostavia ja työlistalla onkin niiden tarkempi läpikäynti ja yhteenvedon laatiminen.

Wikit yliopisto-opetuksessa

kategoriassa on vielä varsin vähän ”löydöksiä”, joitain kuitenkin. Niistä neljä on artikkeleita ja yksi kokonainen verkkokirja. Renee Fountainin laaja ja tuore (syksy 2005) Wiki Pedagogy e-kirja pitää sisällään seuraavat alaluvut: Definition, Form, Examples, Pedagogical Potential, Production, Templates and Tools, Evaluation Tools, About Research, References. Lisäksi html-muotoisesta seurantasivustosta (mutta ei blogista) löytyy sivu "Wikejä", johon on koottu esimerkkejä verkossa tarjolla olevista wikipalveluista ja –sovellutuksista.

Verkkokeskustelua käsitteleviä artikkeleita

Vuosina 2003 -2005 ilmestyneiden verkkokeskustelua käsitelleiden artikkelien luettelo odottelee vielä siirtämistään blogin puolelle. Sitä pitäisi myös täydentää tämän vuoden loppupuolella ilmestyneillä artikkeleilla. Koetan saada työn tehdyksi vielä ennen vuoden vaihdetta. Ehkä jossain vaiheessa olisi myös toiveita niiden sisällöllisemmästä kommentoinnista tai laajemmasta yhteenvedosta. Tarvetta sellaisella varmaankin olisi.

Lokakuun alkuun mennessä listalla oli kertynyt 66 artikkelia: vuodelta 2005 14 kpl, vuodelta 2004 29 kpl, vuodelta 2003 15 kpl ja vuodelta 2002 9 kpl. Lista ei ole kattava, mutta se on kuitenkin edustava otos koko ajan vilkkaammaksi käyvästä verkkokeskusteluun kohdistuvasta tutkimuksesta. Vuosittainen jakauma ei ole sattumanvarainen, vaan kuvaa verkkokeskusteluja käsittelevien tutkimusartikkelien määrän voimakasta kasvua viime vuosina. Samalla myös sisällöt ovat koko ajan muuttuneet kiinnostavimmiksi ja haastavimmiksi. Analyysi on tarkentumassa yhä selvemmin sekä keskustelun yksityiskohtiin että yleisemmän mallinnuksen ongelmiin.

Pääosin artikkelit ovat TOP-10 listani lehdistä, mutta joukossa on jonkin verran myös muista lehdistä poimittuja kirjoituksia. Mukana on vain sellaisia artikkeleita, joiden täysversiot ovat saatavissa netin kautta pdf tai html –muodossa, tosin valitettavasti useinkin vain yliopiston kirjaston e-lehdet palvelun (ja yliopiston tietokoneiden) kautta. Mukana on myös Murphyn lista. Newfoundlandin Memorial yliopiston prof. Elizabeth A. Murphyn johtama työryhmä on koonnut laajan bibliografian asynkronisen verkkokeskustelun käytöstä opetuksessa ja oppimisessa (Online Asynchronous Discussion in Teaching and Learning: A Bib
liography). Se kattaa ajallisesti viimeiset 15 vuotta, mutta ei ole viime vuosien osalta yhtä laaja kuin omani. Luettelon uusin versio on päivätty syksyllä 2005 ja sitä ilmeisesti päivitetään puolivuosittain.

Muita sisältöjä

Lisäksi blogista löytyy linkki valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen tukitiimin Del.cio.us bookmark –varastoon. Del.cio.us:a tai muita 'Social bookmarking' verkkopalveluja voi käyttää myös kurssien yhteisvoimin toteutettavien linkkilistojen laadinnassa.

Sivupalkista löytyy myös joukko muita opetukseen kiinnityviä verkkolehtiä, verkkokirjoja ja verkkopalveluja sekä muutama kiinnostava blogi. Viimeksi mainittu alue on kasvamassa.

Tulossa / Luvassa

Keväällä toivoisin saavani aikaiseksi ”Communities of Inquiry” ryhmän laajan ja monissa eri lehdissä julkaistujen tekstien kattavan luettelon. (Sitä odotellessa kannattaa seurata Terry Andersonin Virtual Canuck blogia). Siinä hän muun muassa kertoo miten järjestetään virtuaalisesti (ja asynkronisesti) verkkokurssin onnistuneet päättäjäiset (annual end of class party). Kuka vielä rohkenee sanoa, ettei sosiaalinen läsnäolo olisi mahdollista verkkoympäristössä.

Toinen selkeästi kasvussa mutta seurannan katveessa oleva alue on verkkopedagogiikkaan kohdentuvien verkkokirjojen julkaiseminen. Tarkempi seuranta ja esittely/arviointi olisi paikallaan. Esimerkiksi International Journal of Instructional Technology & Distance Learning –lehti (TOP-10 lehtiä) julkaisee myös verkkokirjoja. Viimeisimmän otsikko on Conquering the Mountain: A Framework for Successful Chair Advising of Online Dissertation Student.

Lopuksi

Toivomukseni oli alun perin että mukaan lähtisi muitakin ylläpitäjiä, jolloin seurantavastuuta voitaisiin jakaa ja ottaa mukaan myös uusia lehtiä tai yksittäisiä artikkeleita ja blogeja. Tämä toive ei ole toteutunut.

Myöskään keskustelun viritteleminen ei ole toistaiseksi toiminut. Kommentteja tai ehdotuksia ei ole juuri lainkaan tullut, vaikka blogissa tasaisesti vieraillaankin. Ehkä on niin että pelkkä esittely ei riitä kirvoittamaan vasta- tai puoltoväitteitä. Keskustelun puuttuminen kuitenkin heikentää verkkopedagogisen kirjoittelun hyödyntämistä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Verkkopedaseurannan tavoitteet voisi lyhyesti määritellä:

 • a) kommentoivan ja keskeisiin tuloksiin kohdentuvan seurannan kautta saisimme artikkelien ja kirjojen ideat ja havainnot keskustelemaan keskenään. Eri blogeissahan tämä tietysti jo nyt toteutuu, mutta ei tieteellisissä lehdissä. Niiden keskusteluavaruus avautuu historiaan ja kohdentuu laajimmillaan 3-5 takaiseen aikaan. Keskustelun voisi toteuttaa, joko niin että avaan blogini myös muille kirjoittajille (= ryhmäblogi) tai sitten niin että ketjutetaan useampia yksittäisiä blogeja. Viimeksimainitusta hyvä on esimerkki Economics roundtable, joka ketjuttaa useamman kymmenen kansantaloustieteilijän blogit.
 • b) Toinen tavoite olisi tuoda keskusteluun mukaan keskustelijoiden omat empiiriset havainnot parhaillaan toteutuvista tai äskettäin päättyneistä verkkoa hyödyntävistä kursseista ja opetuskokeiluista. Laaja vuoropuhelu saadun kokemuksen ja teoreettisemman tutkimuksen välillä olisi tarpeellista verkko-opetuksen eri puolien kehittämisessä

Verkkokeskustelukurssi opettajille

Taina Joutsenvirta, Sanna-Marja Heinimo & Sari Koski-Kotiranta

Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskus järjesti keväällä 2005 opettajille suunnatun verkkokurssin Opetuksellinen verkkokeskustelu – tiedon rakentelua vai lörpöttelyä? Kurssi suunniteltiin verkko-opetusta suunnitteleville, ”kokemattomille” verkko-opettajille. Opetuksellinen verkkokeskustelu –kurssin sisällön ja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Helsingin yliopistolta neljä tahoa: Opetusteknologiakeskus (Sari Koski-Kotiranta), valtiotieteellinen tiedekunta (Taina Joutsenvirta), Viikin opetuksen kehittämispalvelut VOK (Sanna-Marja Heinimo) sekä Palmenia (Tiina Lehtonen).

Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa opettajat verkkokeskustelumetodin käyttöön omilla kursseillaan ja antaa kokemuksen verkko-opetuksesta opiskelijan näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli, että kurssin jälkeen osallistujilla olisi valmius ottaa verkkokeskustelu välineeksi omassa opetuksessaan. Kurssille otettiin 24 osallistujaa. Yllätykseksemme suuri osa osallistujista olivat kokeneita verkko-opettajia. Joillakin oli jo viiden vuoden kokemus verkko-opetuksesta. Mukana oli kuitenkin myös muutamia, jotka vasta suunnittelivat verkkokeskustelun käyttöä omassa opetuksessaan.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi pidimme tärkeänä kurssin jaksotusta neljään erilliseen kokonaisuuteen ja opiskelijoiden jakamista pienryhmiin. Suunnittelun taustalla oli ajatus, että oppiminen on sosiaalinen ja vuorovaikutteinen tapahtuma, jota pienryhmäkeskustelut tukevat parhaiten.

Kurssi neljässä jaksossa

Kurssi kesti neljä kuukautta. Se rytmitettiin neljään erilliseen jaksoon, joiden välillä oli yleensä parin viikon tauko. Kullekin jaksolle asetettiin omat erityistavoitteensa sekä tehtävät. Jakson verkkoryhmän tehtävä oli suorittaa yhdessä jaksolle asetettuja tehtäviä.

Orientaatiojakso (1 viikko)

Orientaatiojaksossa tavoitteena oli tutustuttaa osallistujat WebCT verkkoympäristöön, verkkomateriaaliin ja muihin kurssilaisiin. Opiskelijoiden tehtävänä oli esitellä itsensä kurssilaisille, sekä pohtia etukäteen annetun materiaalin pohjalta vuorovaikutuksen merkityksestä oppimisessa. Kaikki osallistujat olivat yhteisessä koko kurssin laajuisessa ryhmässä.

Oppimisen ohjausjakso (2 viikkoa)

Oppimisen ohjausjakson tavoitteena oli esitellä osallistujille tarkasti strukturoitu verkkokeskustelu yhtenä ohjausmenetelmänä. Osallistujat jaettiin neljään kuuden hengen ryhmään. Kullakin ryhmällä oli oma ohjaaja. Keskustelua varten osallistujille annettiin tehtäväroolit (innovaattori, pohdiskelija, soveltaja ja koordinaattori). Tehtävänä oli lukea verkkokeskustelun ohjaukseen liittyvä artikkeli ja tuottaa siitä yhdessä lyhyt pohdinta aiheesta ”soveltuuko verkkokeskustelu yliopisto-opetuksen menetelmäksi”. Jokaisen piti osallistua keskusteluun ainakin kolmella viestillä ja huolehtia siitä, että roolina oleva näkökulma tulee keskustelun aikana esille.

Toisena tehtävänä oli aloittaa oman suunnitelman luonnostelu ja jättää suunnitelman alustava luonnos keskustelualueelle. Oma suunnitelma oli koko kurssin ajan jatkuva kehitystehtävä, johon palattiin pitkin kevättä. Suunnitelma oli tavallaan kurssin lopputyö.

Ryhmän hyödyntäminen –jakso (4 viikkoa)

Alkurutistuksen jälkeen oli parin viikon hengähdystauko, jona aikana osallistujat hankkivat seuraavaa jaksoa varten tarvittavaa kirjallisuutta.

Ryhmän hyödyntäminen -jakson tavoitteena oli, että osallistujat ymmärtävät ryhmän merkityksen verkko-opiskelussa, oman oppimisen ohjaamisessa sekä ryhmän oppimisessa. Tavoitteena oli myös, että osallistujat saavat käsityksen siitä, miten ryhmää voi käyttää verkko-opiskelussa ja tutustua yhteistoiminnalliseen verkko-opiskeluun. Jakson päätyttyä opiskelijoilla olisi omakohtainen kokemus valitsemastaan verkko-opetusmenetelmästä sekä ymmärrys ryhmän hyödyntämisestä oppimisessa. Tämän pohjalta osallistuja pystyisi arvioimaan ja kehittämään käytettyä työtapaa omassa opetuksessaan.

Valittavana oli neljä ryhmätyöskentelymenetelmää, joita sovellettiin verkkoon sopiviksi: akvaariomenetelmä, kerämenetelmä, aivoriihi, verkkolukupiiri. Akvaariomenetelmäryymään ei saatu riittävästi osallistujia, joten opiskelijat jakaantuivat kolmeen menetelmäryhmään. Ohjaajat jakautuivat niin, että kerämenetelmää ohjasi kaksi ohjaajaa, aivoriiheä ja verkkolukupiiriä yksi ohjaaja. Kullakin ryhmälle oli etukäteen määritetty verkkokeskustelua käsittelevä kirjallisuus, joka oli menetelmällisen keskustelun materiaalina.

Oma suunnitelma –jakso ( 4 viikkoa)

Parin viikon tauon jälkeen osallistujat palasivat toisen jakson työryhmiin työstämään oman suunnitelmaansa. Jakson tavoitteena oli tehdä konkreettinen suunnitelma verkkokeskustelun hyödyntämisestä omassa opetuksessa. Osallistuja valitsivat omasta opetuksesta jonkin koulutuksen, kurssin tai kurssin osan, jossa hän voisi hyödyntää verkkokeskustelua. Opiskelijoita kehotettiin pohtimaan, miten he voisivat hyödyntää tällä kurssilla oppimiaan asioita oman kurssin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Heitä ohjattiin myös pyrkimään mahdollisimman konkreettiseen suunnitelmaan, joka olisi toteutettavissa.

Kunkin ryhmäläisen tehtävänä oli ensimmäisen viikon aikana kommentoida ryhmänsä jäsenten suunnitelmia verkkokeskustelualueella. Kommenttien ja ideoinnin jälkeen osallistujat työstivät suunnitelmansa valmiiseen muotoon ja palauttivat sen keskustelualueelle, jolloin jokaiselle suunnitelmalle määritettiin arviointipari, jonka tehtävänä oli antaa vielä konkreettista palautetta suunnitelmasta. Kullakin ryhmällä oli oma ohjaaja. Jaksolla oli myös jakson vastaava, joka antoi lopuksi jokaisesta suunnitelmasta palautteen.

Kurssin ohjeet ja ryhmäohjaus

Kurssia varten tuotettiin seuraavat ohjeet ja materiaalit: Kurssiohjeet, WebCT:n käyttöohjeet ja kurssin orientaatiojaksolle kirjoitettu taustamateriaali.

Ohjaus jaettiin kussakin jaksossa pienryhmiin siten, että kullakin ryhmällä oli oma ohjaaja. Sovimme tietyistä yhteisistä pelisäännöistä. Ensinnäkin kukin ohjaaja oli vastuussa oman ryhmänsä toiminnasta. Sovimme, että jakson alussa ohjaajat lähettävät passiivisille osallistujille sähköpostia ja muistuttavat jakson alkamisesta. Näissä viesteissä painotettiin sitä, että vielä on mahdollisuus olla mukana ryhmän toiminnassa. Jotkut osallistujat olivat tyytyväisiä herättelystä, jotkut eivät taas pitäneet siitä. Toiseksi sovimme, että kunkin verkkojakson aluss
a ohjaajat kirjoittivat kunkin ryhmän keskustelualueelle tervetuloa -toivotuksen sekä muistuttivat jakson tavoitteista ja tehtävistä. Tässä viestissä he myös voivat kertoivat omista aikatauluistaan ym. jakson aikana.

Otteita palautteesta

Verkkokeskustelu ja ryhmän tuki

Osallistujista osa ei ollut koskaan osallistunut verkko-opetukseen ja toiset olivat opettaneet verkossa jo monia vuosia. Tästä tuli lopulta kurssin vahvuus. Kokeneet verkko-opettajat kertoivat omista opetuskokemuksistaan ja opastivat oman suunnitelman teossa. Heidän kokemuksensa ja vinkkinsä innostivat ja kannustivat muita osallistujia:

“Olen oppinut eniten toisten kokeneiden opettajien kokemuksista. Keskustelut ovat motivoineet minua pohtimaan asioita.”

Kurssille muodostui sellainen vuorovaikutuskulttuuri, jossa osallistujat saattoivat esittää, vertailla ja kommentoida erilaisia käsityksiä, esimerkkejä ja opetuskäytäntöjä. Kommenttien saaminen toisilta osallistujilta auttoi heitä tarkastelemaan myös omia käsityksiä toisesta näkökulmasta:

“Eri keskustelijoiden puheenvuoroissa on tullut eri näkökulmia esiin samasta asiasta, lisäksi joku keskustelija nostaa esiin asian, johon en ole itse tullut kiinnittäneeksi huomiota. Keskustelu myös pakottaa palaamaan käsiteltävään tekstiin ja aikatauluttaa omaa itseopiskelua.”

Kurssi harjaannutti myös verkkokeskustelutaidoissa. Kaikki osallistujat olivat yliopisto-opettajia, joilla on kokemusta kirjoittamisesta (artikkelit, tutkimukset, opinnäytteet). Vaikka opettajat ovat tekstin tuottamisen ammattilaisia, voi verkkokeskustelu tuottaa vaikeuksia. Verkkokeskustelu on aktiivista vuorovaikutusta toisen osapuolen kanssa, yhteisesti rakentuvaa keskustelua. Eräs osallistuja mainitsikin oppineensa

“verkkopuheliaisuutta ja toisten puhuttelemista, lähettämään viestini saman tien yrittämättä kirjoittaa tieteellisesti pätevää artikkelia, käytännön vinkkejä muilta opettajilta ja ohjaajilta, tiedollisia taitoja sekä muiden opiskelijoiden esimerkkejä. “

Kurssipalautteen mukaan melkein kaikki osallistujat katsoivat, että ryhmissä tapahtuva verkkokeskustelu tuki oppimista. Eräs osallistuja oli kuitenkin eri mieltä:

“En ole kokenut ryhmäkeskusteluja vielä kovinkaan paljon sellaisina, että ne tukisivat oppimistani. Parhaiten olen oppinut lukemalla itse. Aika paljon kurssin asioista on ollut jokseenkin tuttua, mutta on tässä ollut jotain uuttakin.”

Koska kurssi oli suunnattu ensiaskeleeksi verkko-opetuksen saralla, niin kokeneet verkko-opettajat eivät välttämättä oppineet uusia asioita. Kaikki eivät myöskään koe keskustelua ja dialogia mielekkääksi tavaksi oppia. Kurssin tarkoituksena oli tuoda kirjallisuudesta opitut asiat yhteiseen keskusteluun, jolloin toisten näkökulmat ja esimerkit voivat valottaa asiaa lisää. Kirjasta oppiminen on vasta ensiaskel tämäntyyppisessä opiskelussa. Keskustelu vaatii omaa aktiivista panosta. Tällöin voidaan odottaa vastavuoroisesti myös saavutettavan jotain uutta.

Kurssin opetussuunnitelmassa yhtenä tavoitteena oli antaa opettajille kokemus verkkokurssista opiskelijan roolissa. Tältä osin kurssi täytti täydellisesti tehtävänsä. Moni osallistuja yllättyi verkkokurssin työläyttä. Vaikka aikataulu näytti etukäteen melko väljältä, piti keskusteluviikon aikana olla aktiivisesti verkossa keskustelemassa. Tätä keskustelua eivät hoitanut kukaan ulkopuolinen, vaan ryhmän piti itse luoda yhteinen keskustelu. Ryhmän luo jäsenilleen sosiaalisen paineen, joka tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita osallistumaan ryhmän toimintaan. Paineen merkitys tulee esiin seuraavassa kommentissa:

“Ongelmani oli, että työtilanne räjähti käsiin kesken kurssin. Vaikka muka olen jonkinlainen koulutusalan ammattilainen, en pystynyt ottamaan haltuun ajankäyttöäni niin, että olisin pystynyt huolehtimaan myös opiskelustani. Kokemus oli hyvin opettavainen, mutta tietysti kannan huonoa omaatuntoa a) siitä, että mahdollisesti vein paikan jolta kulta, joka oikeasti olisi voinut ottaa opin irti ja b) en täyttänyt keskusteluissa paikkaani toisten oppimisen tukijana ja prosessin aktiivisena osallistujana.”

Ajankäytön hallinta vaatii myös opettelua myös koulutusalan ammattilaiselta. Kokeilemalla itse verkko-opiskelua opettaja voi kokea miltä verkkokurssin suorittaminen tuntuu ja miten voi tutustua muihin osallistujiin, vaikka heitä ei ole koskaan nähnyt.

Ohjauksen vaikeus

Kurssilla oli neljä ohjaajaa, jotka valitsivat oman ohjaustyylinsä vapaasti: joku ohjasi ryhmän toimintaa aktiivisesti osallistumalla aktiivisesti ryhmän keskusteluun, joku taas jättäytyi täysin taustalle ohjeistamaan ryhmän toimintaa. Kurssiohjeissa emme maininneet kunkin ohjaajan ohjaustyyliä. Jotkut osallistujat kaipasivat aktiivisempaa ohjausta:

“Olisin kaivannut sisällöllisesti hiukan aktiivisempaa otetta ohjaukseen: tuutorit olisivat voineet esimerkiksi kysymyksin ohjata ryhmiä syvällisempään keskusteluun. “

Opetuksen ohjaus –jaksolla opiskelijat keskustelivat ja työskentelivät tehtäväkuvansa mukaisissa rooleissa, jolloin ohjaajan tehtävänä oli ohjeistaa heidän toimintaansa ja jättäytyä sen jälkeen sivummalle. Ohjauksen ongelmallisuus tuli esiin Ryhmän hyödyntäminen –jaksolla, jossa harjoitettiin sitä miten ryhmää voi käyttää oman oppimisen tukena. Kerämenetelmän ohjaus ja ohjeistus ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Kerämenetelmässä osallistujat jaettiin neljään eri ryhmään, jotka sitten menetelmän mukaisesti yhdistettiin toisiinsa aina muutaman päivän välein. Ryhmien yhdistämisen jälkeen keskustelun piti alkaa aina alusta, kunnes taas tuli yhdistyminen. Ohjaus ei pystynyt riittävästi tukemaan ryhmäkeskusteluja:

“Toinen ryhmäni (oppimisen ohjaus) tuki hyvin ja ryhmä ryhmäytyi hienosti. Kerämenetelmäryhmä jäi vieraammaksi eikä tukenut samalla tavalla.”

Toisaalta kurssin aikana osallistujat näkivät käytännössä sen, miten ohjaustyylit soveltuvat erilaisiin tehtäviin. Ohjaustyyli pitää myös selkeästi tuoda esiin, jotta opiskelijat tietävät mitä heiltä vaaditaan ja miten ohjaaja tukee heidän oppimistaan. Jokainen osallistuja voi sitten omalla kurssilla toteuttaa ja kokeilla omanlaista ohjaustapaansa. Ohjaus on taitolaji, jota pitää harjoitella:

“Nähnyt ohjauksen ja ylläpidon ongelmia käytännössä. Osaanko sitten itse ratkoa vastaavia, jää nähtäväksi.”

Onnistuiko kurssi?

Kurssin tavoitteena oli:

verkkokeskusteluun tutustuminen, kokemuksen hankkiminen opiskelusta ja ohjaamisesta verkossa. Lisäksi tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujilla olisi valmiudet ottaa verkkokeskustelu välineeksi omassa opetuksessaan.

Kurssin aikana opittiin verkko-keskustelumenetelmien käy
ttötaitoja, nähtiin esimerkkejä erilaisista ohjaustyyleistä, keskusteltiin omista hyvistä ja huonoista verkko-opetuskokemuksista, harjoiteltiin verkkokeskustelua ja vuorovaikutusta verkossa. Kurssin jälkeen 19 osallistujalla oli valmiudet ja valmis suunnitelma ottaa verkkokeskustelu osaksi omaa opetustaan. Tämän vuoksi sanoisimme, että kurssin tavoitteet saavutettiin hyvin. Vaikka kurssilla oli omat hyvät ja heikot puolensa, kuten kursseilla yleensäkin, kokonaisuus oli mielestämme onnistunut. Kurssin tunnelmat tiivistää sopivasti seuraava osallistuja:

“Materiaalia voisi vielä kehittää ja tuutoreiden roolia selventää. Mahtavaa porukkaa, joilta oppisin vielä vastaisuudessakin lisää. Jatkokurssi olisi hieno juttu!”

Opiskelijoiden näkemyksiä sulautuvasta opetuksesta

Case: Data-analyysi II –kurssi

Taina Joutsenvirta & Kimmo Vehkalahti

Piirtoheittimen ensimmäisessä numerossa Kimmo Vehkalahti kuvaili Data-analyysi II –kurssin kehitystä. Tässä kirjoituksessa keskitymme pohtimaan kurssin muutosta normaalista lähiopetuksesta sulautuvaksi opetukseksi opiskelijoiden näkökulmasta.

Sulautuvassa opetuksessa yhdistetään kahta erilaista vuorovaikutustapaa; kasvokkaista- ja verkkovuorovaikutusta. Perinteisesti lähiopetutus (kasvokkainen opetus) ja etäopetus ovat perustuneet erilaisiin opetuksen ja oppimisen malleihin (Graham, painossa). Etäopetusympäristöt perustuvat opiskelijan ja materiaalin väliseen vuorovaikutukseen, kun taas kasvokkaiset vuorovaikutusympäristöt perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Sulautuva opetus ei ole pedagoginen muutos, vaan enemmänkin opetus- ja vuorovaikutuskulttuurinen muutos. (Levonen & kump. 2005).

Hyvin suunnitellussa sulautuvassa opetuksessa verkkoa käytetään toimintaympäristönä, jossa opiskelijat tuottavat verkkoon materiaalia, tekevät erilaisia tehtäviä, opponoivat muiden opiskelijoiden tuotoksia, tekevät ryhmätöitä tai keskustelevat muiden opiskelijoiden kanssa verkossa. Väitämme, että hyvin suunniteltu sulautuva opetus mahdollistaa kurssikohtaisen yhteisöllisyyden ja yhteistyön, jollaista ei ole ollut aikaisemmin mahdollista toteuttaa. Kurssikohtainen verkkoyhteisöllisyyden mahdollisuus muuttaa myös opetuksen ja oppimisen käytäntöjä. Yhteisöllisyys sekä oman asiantuntijuuden jakaminen ovat taitoja, joka yliopisto-opiskelijan olisi hyvä oppia.

Kurssi sulautuvana opetuksena

Dataanalyysi II –kurssi nykymuodossaan on oiva esimerkki sulautuvasta opetuksesta. Alkujaan kurssia kehitettiin vaihtamalla yksi luento harjoitusten esitystilaisuudeksi ja laajentamalla kurssin osallistujien heterogeenisyyttä. Kurssille alkoi osallistua sekä tilastotieteen pääaine- että sivuaineopiskelijoita useista tiedekunnista. Vuonna 2003 siirryttiin sulautuvan mallin käyttöön, kun kurssiin liitettiin oma, suljettu verkkoympäristö BSCW, joka pääosin toimi opiskelijoiden töiden julkaisuympäristönä. Muuten kurssi säilyi samanlaisena kuin edellisen vuoden kurssi; aikataulut, materiaalit, opiskelijat, tehtävät, esitykset ym. Kaikki kurssiin liittyvä materiaali oli saavutettavissa yhteiseltä verkkoalueelta.

Verkkoympäristön aiheuttamaa muutosta pystyttiin havainnoimaan, koska mikään muu ei kurssilla muuttunut. Opettaja Kimmo Vehkalahti totesi omien havaintojen ja opiskelijapalautteen pohjalta, että jotain muutakin tapahtui kuin vain ”julkaisuvälineen” muutos. Esitystilaisuuksissa opiskelijat keskustelivat vilkkaammin kuin aikaisemmin, töiden taso oli parempi kuin aikaisemmin ja opiskelijat tuntuivat oppivan uudella tavalla.

Syksyllä 2004 Taina Joutsenvirta haastatteli yhtä edelliseen kurssiin osallistunutta sekä kahta sen vuoden kurssilaista. Haastattelujen teemana oli 1) kurssi yleensä, 2) verkkoalue kurssin tukena, 3) opiskelijan kokemus oppimisesta. Haastatteluissa nousi esiin opiskelijoiden kurssilla oleva yhteisöllisyys, opiskelun intensiivisyys ja oppiminen sekä asiantuntijuuden jakaminen. Tämä artikkeli pohjautuu haastatteluihin sekä kaikkeen siihen muuhun materiaaliin ja palautteeseen, jota on näiden kurssien aikana saatu.

Yhteisöllisyys, intensiivisyys ja oppiminen

Haastateltavat kokivat kurssin yhteisen verkkoalueen itsestään selvänä asiana. Omien harjoitustöiden tallentamista kurssin yhteiselle verkkoalueelle ei kukaan kritisoinut, vaan se koettiin positiivisena asiana. Haastateltavat opiskelijat kuitenkin kannattivat suljettua kurssialuetta avoimen verkkosivuston sijasta, kuten eräs opiskelija sen sanoo:

“Parasta mun mielestä on oikeastaan siinä se, että ne tehtävät, jotka on kuitenkin vähän semmosii harjotustehtäviä ja tälleen, ettei ne mee ihan nettiin kaikkien nähtäväks, vaan se on sitten se oma kurssi joka niitä näkee ja uskaltaa ehkä laittaa rohkeemmin jotain juttuja, et ei sillä tavalla pelkää. Tai tavallaan jos se menis nettiin, ni olis ehkä kauheen varovainen kaikkien juttujen kanssa, ettei nyt mee ihan jotain kummallisuuksia. ” (I#3 2004)

Toinen haastateltava oli myös samoilla linjoilla. Tehtävien julkaisemista kannusti myös se, että kaikki kurssilaiset tekivät niin:

“Jotenkin tykkään siitä, että se on tän kurssin porukan vaan, että kaikki muut on joutunut tekemään sen. Se on jotenkin kivempi sillä tavalla, että on semmonen pienempi porukka minkä tiedossa ne tehtävät on ja niin edelleen. ” (I#2 2004)

Lähiopetuksen ja verkon yhdistäminen tukivat toisiaan. Viikottaiset tapaamiset ja harjoituksen mahdollisti opiskelijoiden tutustumisen muihin opiskelijoihin:

“Opettaja oli semmonen tyyppinä, että silt uskaltaa kysyy ns. tyhmiä. Ja sit se porukka oli hirveen hyvää, että kyllä mä kyselin niiltä.…. vaikka ei tehty varsinaisesti ryhmänä töitä, niin kun tehdään noita harjoituksia kimpassa, mutta oli meitä semmonen tietty porukka, joka hioutui siinä porukaksi ja aina irvaili toisilleen. Kyllä siinä synty sellanen erilainen henki kun ihan vaan luentokurssilla ikinä syntyy. Mutta se tuli siitä yhdessä tekemisestä varmaan sitten.” (I#1 2003)

Mukavan ryhmähengen ansiosta opiskelijat uskalsivat paljastaa harjoituksensa toisilleen myös verkossa. Harjoitusten julkaiseminen etukäteen yhteiselle verkkoalueelle kannusti opiskelijoita harjoitusten tekemisessä. Opiskelijat kertoivat tekevänsä tehtävät ehkä hieman huolellisemmin kuin aikaisemmin, koska tietävät, että muut lukevat niitä. Kysyessäni miten verkkoalue vaikutti harjoitusten tekemiseen eräs vastasi:

“Ehkä ennemmän se patisti itseä. Se oli tiukempi deadline se, että se pitää olla siellä BSCW:llä kuin se epämääränen, et tuut sitten esitykseen, sit se on valmis. Must se toimi semmosena potkijana, et tuli tehtyä ne ja kirjalliseen muotoon myös jollain tavalla. ” (I#1 2003)

Asiantuntijuuden jakaminen

Kun julkaisee oman harjoitustyönsä yhteisellä verkkoalueella, voi samalla myös tutustua muiden jo julkaistuihin tehtäviin. Toisten tehtäviin tutustuminen etukäteen oli yhteisen verkkoalueen tuoma uusi ominaisuus, jota ei ollut ilman verkkoa toteutetussa kurssissa.

” … viikonlopun aikana saa ne yleensä tehtyä ja vie ne sinne BSCW-alueelle ja siinä sitten yleensä kattoo ennen niitä harjoitusten läpikäymistä, miten muut on ratkaissut niitä tehtäviä ja vähän vertailee niinkun ja sen perusteella sitten pystyy paremmin siellä varsinaisessa tilaisuudessa kun niitä katotaan läpi pysymään mukana, kun tietää vähän mitä ite on tehnyt ja mitä muut on tehnyt. ” (I#2 2004)

Muiden tekemien harjoitustöiden lukeminen aktivoi omaa ajattelua ja näin ollen tukee oppimista. Melko pian opiskelij
at oppivat tuntemaan toistensa ratkaisutyylit, jolloin he lukivat huolellisemmin niiden opiskelijoiden tehtävät, joiden ratkaisuihin he olivat tottuneet luottamaan.

“Aluks mä luin aika tasasesti vähän kaikkien, mut sitten on niinkun ehkä muutama semmonen henkilö, josta mä tiedän et jotkut laittaa suoraan niit tulostukia eikä niin hirveesti selitä niitä juttuja. Toisilla on enemmän semmonen tyyli ko mulla, et mä jotenkin pyrin selittämään lähinnä itselleni, mutta myös just silleen, että selventää niitä omia ajatuksia ja kyl mä oon huomannut, että siinä on meidän ryhmässä muutama muu tollanen. Niitten juttuja mä luen yleensä.” (I#3 2004)

Kun jotkut opiskelijat selittivät kommenteissa omia ratkaisujaan, muutkin rohkaistuivat kommentimaan omia töitään.

“Siinä oppii niistä omista virheistään ja siinä oppii niistä muiden ihmisten. Musta on ollut hirveen hyvä, että jotkut on laittanut ihan kysymyksiä sinne, jos niillä on jäänyt joku epäselväksi, kun ne on tehnyt, että ne ei oo varma onks tää nyt oikein. Sitä ehkä ittekin havahtuu miettimään semmosia asioita ja siinä oppii samalla, et toisaalta mä kyl tykkään tosta, että se on tälle porukalle ja et kaikki näkee sen.” (I#2 2004)

Opiskelijat arvostivat mahdollisuutta tutustua toisten opiskelijoiden tehtäviin. Näin he näkivät harjoitustehtävät monista näkökulmista. He pitivät muiden töiden näkemisen erittäin opettavaisena.

“Sekin on mun mielestä hyvä asia, et voi kattoon. Voi toisaalta verrata niitä omia töitä sitten, muuten ei olisi mitään tapaa millä vois tietää edes minkä tasoisia juttuja itse tekee. Sitten myös se, et muitten harjoituksista voi tulla mieleen sellaisia asioita, mitä ei ole aiemmin tullut mieleen tai siinä voi olla vähän eri perspektiivistä katsottuna ne asiat, että se on hirveen opettavaista. Et voi katsoo myös muita.” (I#3 2004)

Työskentelyjäljet ja oppimisprosessi näkyväksi

Verkko laajensi kurssin ajallista kestoa avaamalla opiskelijoille koko kurssin ajan avoinna olevan verkkoalueen. Esimerkkinä käytetty kurssi tarvitsee molempia vuorovaikutusmuotoja: kasvokkaista ja verkkovuorovaikutusta. Kurssista ei voi irrottaa esimerkiksi esitystilaisuutta, koska silloin kyseessä olisi pikimminkin verkkokurssi. Toisaalta taas yhteisesti rakennettu tietovaranto edisti kasvokkain tapahtuvaa esitystilaisuutta. Molempien vuorovaikutusmuotojen yhdistäminen edisti toista vuorovaikutusta. Lähitapaamisissa tutustutaan ja tehdään harjoituksia aluksi yhdessä. Kun tunnetaan opiskelijatoverit, voidaan paremmin julkaista omia tuotoksia tutulle joukolle. Julkaistuihin harjoituksiin tutustuu paremmin, kun tietää kuka on ne tehnyt ja tietää, että niistä käydään yhteistä keskustelua myöhemmin. Ainakaan Helsingin yliopistossa ei ole kovin tyypillistä, että opiskelijat esittävät kysymyksiä opetustilanteessa. Tutustumalla yhteiselle verkkoalueelle julkaistuihin harjoituksiin etukäteen, opiskelijalla on mahdollisuus pohtia asiaa etukäteen, jolloin hänellä voi olla enemmän kysyttävää. Yhteisöllisyyden tunne taas tukee sitä, että uskaltaa kysyä.

Kurssilla tehtävät viikoittaisen harjoitukset olivat kaikille yhteisiä, mutta joita jokainen teki omista tilastollisen osaamisen lähtökohdistaan lähtien. Aikaisemmin heidän tuottamansa harjoitustyöt olivat heidän yksityistä omaisuuttaan, mutta kun tämä yksityisesti tuotettu harjoitustyöt laitettiin yhteiselle verkkoalueelle, muodostui siitä yhteistä tietoa. Kutsumme näitä harjoitustehtävien ratkaisujen työstämisestä syntyviä tiedostoja työskentelyjäljiksi. Ne voivat sisältää analyysien tuloksia, kuvia, taulukoita, tulkintoja, kommentteja, ihmettelyä ja kysymyksiä. Työskentelyjälkien jakaminen yhteisellä kurssialueella tuottaa rikkaan ja monipuolisen kurssisisällön, jollaista opettaja ei edes pystyisi yksin tuottamaan. Opiskelijat jakavat toisilleen ei vain tuloksia, vaan oppimisprosesseja. Tämä oppimisprosessien läpinäkyvyys oli se uutuus, jonka verkko toi mukanaan kurssille. Opiskelijat kokivat työskentelyjälkien jakamisen tukevan omaa oppimistaan.

Työskentelyjäljet jaettiin yhteisellä verkkoalueella, joka oli ainoastaan kurssilaisten käytössä. Haastateltujen opiskelijoiden mielestä kurssialueen pitää olla tämän tyyppisessä tiedon jakamisessa suljettu. Jos työskentelyjäljet olisi pitänyt julkaista internetissä, niin jaettu tieto ei olisi niin monipuolista. Suljettu alue rohkaisi oman oppimisprosessin julkaisemiseen. Toisaalta toisten esimerkki kannustaa opiskelijoita julkaisemaan prosessissa olevia töitään.

Kurssilla työskennellään yhteisen päämäärän eteen, samoin kuin työelämässä. Nykyisin työelämässä työntekijä ei tee asioita yksin ja paljasta lopputuotetta vasta viime hetkellä. Lopputuotteesta (esim. tieteellisestä artikkelista) voi olla vaikeaa nähdä miten tulokset on saatu. Oppimisen kannalta on hyödyllistä päästä käsiksi välivaiheisiin tai työversioihin.

Kurssin verkkoalue on opiskelijoiden yhdessä rakentama tietovaranto, joka säilyy myös kurssin päättymisen jälkeen. Siellä voi vierailla, voi hakea tietoa sekä muiden että omista ratkaisuista. Opiskelijoiden työmäärä ei lisääntynyt verkkoalueen liittämisen myötä. Materiaalin taso kuitenkin nousi, koska nyt se oli kurssilaisille näkyvää, jolloin se nosti opiskelijoiden tehtävien suoritustasoa.

Ilmapiiri ja opiskelijoiden motivaatio

Esitelty sulautuvan opiskelun kurssimalli soveltuu hyvin kaikille sellaisille kursseille, jotka perustuvat opiskelijoiden omiin tuotoksiin: seminaarit, harjoituskurssit, analyysikurssit. Kurssilaisten oma alue on siinä ehdottoman tärkeä asia. Haastateltavat käyttivät haastatteluissa sanoja uskaltaa, pelkää, omat virheet, toisten virheet. Kurssille pitää muodostua ilmapiiri, joka kannustaa opiskelijoita julkaisemaan omat tuotoksensa ilman, että hänen täytyy menettää kasvojaan tai hävetä virheitään. Molemmat vuorovaikutusmuodot vahvistavat, stimuloivat ja sytyttävät toisiaan. Näin muodostuu täysin erilaista opetusta, oppimista ja sosiaalista yhteisöllisyyttä: kurssiyhteisö, jossa on turvallista opiskella.

Pääasia yhteisellä verkkoalueella on, että opiskelijat kurssin aikana itse havaitsevat ja oivaltavat omista ja toisten töistä koituvan hyödyn. Toisten työt toimivat tällöin peilinä opiskelijan omassa oppimisessa. Kun tällainen ilmapiiri on saatu luotua ja opiskelijoiden oivallus on syntynyt, opettajan ei tarvitse hallinnollisin järjestelmin valvoa opiskelijoiden harjoitustöiden tms. tekemistä vaan opiskelijat pitävät siitä itse huolen.

Lähteet

Graham, Charles R. (2006): Blended Learning Systems: Definition, current trends,
and future directions. Bonk, C. J. & Graham, C. R. (eds.) (painossa) Handbook of blended learning: Global Perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.

Joutsenvirta, Taina & Vehkalahti, Kimmo (2005): Blended learning at a methodology course. LeTTET: LEARNING TECHNOLOGY and TELEMATICS in EDUCATION and TRAINING 2005 -konferenssi, 3.-5.8.2005, Savonlinna.

Vehkalahti, Kimmo (2004): BSCW menetelmäkurssin oppimisympäristönä. Piirtoheitin, 1/2004.

Lyhyt johdatus weblogeihin

Jere Majava

Weblogit ovat nopeasti kasvava verkkojulkaisuformaatti, joka on herättänyt helppoutensa ja vuorovaikutteisuutensa vuoksi kiinnostusta myös verkko-oppimisen alueella. Verrattain uutena ilmiönä blogit ovat kuitenkin monelle täysin tuntematon käsite. Tämän artikkeli pyrkii vastaamaan lyhyesti kysymykseen: mitä blogit oikeastaan ovat?

Yksinkertaisimmillaan weblogeissa on kysymys tietynlaisesta verkkosivuston muodosta: blogin voi määritellä yksittäisistä merkinnöistä tai artikkeleista koostuvaksi verkkosivustoksi, jonka uusimmat merkinnät löytyvät sivuston etusivulla. Jokaisella merkinnällä on lisäksi pysyvä osoite (ns. permalinkki), joka mahdollistaa tiettyihin artikkeleihin viittaamisen myös sivuston ulkopuolelta.

Blogeja päivitetään yleensä yksinkertaisilla web-pohjaisilla julkaisujärjestelmillä. Järjestelmien ansiosta julkaiseminen ja sivuston hallinta on vaivatonta: uusia merkintöjä voi kirjoittaa yksinkertaiseen webbilomakkeeseen ja järjestelmä huolehtii päivämäärän merkitsemisestä, merkintöjen arkistoimisesta ja muista rutiinitoimenpiteistä. Blogit ovatkin tällä hetkellä vaivattomin tapa julkaista verkkosivuja mistä tahansa aiheesta.

Paitsi julkaisuformaatti, blogit ovat myös vuorovaikutusväline: blogimerkinnät ovat usein ajatuksia tai huomioita erilaisista asioista ja usein myös linkitettyjä kommentteja muualla blogeissa esitettyihin merkintöihin. Yksittäiset blogit muodostavatkin yhdessä julkisen keskustelun ja tiedonvälityksen verkostoja. Päivittämisen helppouden lisäksi julkaisujärjestelmät tarjoavat erilaisia toimintoja myös vuorovaikutukseen ja keskustelujen seuraamisen helpottamiseen:

 • Kommentointitoiminnon avulla jokaiseen merkintään voidaan liittää yksinkertainen keskustelupalsta lukijoiden palautteelle.
 • Uutisvirrat ovat XML-kielisiä koosteita sivuston uusimmista merkinnöistä, joiden avulla useiden eri blogien uusimpia merkintöjä voi lukea keskitetysti erilaisilla uutistenlukuohjelmilla. RSS ja Atom ovat uutisvirtojen erilaisia formaatteja, joiden eroavaisuuksille ei tavallisille käyttäjille ole kuitenkaan merkitystä.
 • Trackback on useimmista järjestelmistä löytyvä toiminto, joka lisää merkintöjen yhteyteen tiedon sivuista, jotka ovat linkittäneet merkintään, laajentaen keskustelulinkin kaksisuuntaiseksi.

Blogien erilaiset tyylit ja sovellukset vaihtelevat suuresti: blogeista löytyy henkilökohtaisia päiväkirjoja, poliittisia kampanja- ja mielipideblogeja, kolumneja ja uutissivustoja, photoblogeja, ääniblogeja

Weblogit kollokvion ryhmäpäiväkirjojen työstämisen areenana

Nelli Hankonen

Artikkeli esittelee sosiaalipsykologian laitoksella toteutettua kurssia, jossa kokeiltiin weblogien käyttöä pienryhmien kollokviopäiväkirjatyöskentelyssä. Kirjoituksessa on hyödynnetty opiskelijoille suunnatun alkukyselyn vastauksia sekä loppupalautetta, kurssin opettajan kokemuksia sekä kokeilua tukeneen suunnittelijan havaintoja kurssin kuluessa. Weblogit koettiin kaikkiaan hyvänä ja toimivana välineenä tämän kurssin tarkoituksiin, joskin joitakin ongelmiakin esiintyi.

Sosiaalipsykologian laitoksella useina vuosina pidetty sosiaalisten representaatioiden kollokvio sai säväyksen virtuaalisuutta toteutukseensa syksyllä 2004. Aiemmin kyseinen syventävien opintojen kollokvio on koostunut lähitapaamisista, joita ennen osallistujat (yhteensä n. 20 opiskelijaa) etukäteen lukevat kunkin viikon teemaan liittyvät journal-artikkelit, joihin sitten lähitapaamisissa käytävä keskustelu pohjautuu. Tämän lisäksi opiskelijat ovat 3-4 henkilön pienryhmissä koostaneet kollokviopäiväkirjaa kunkin tapaamisen herättämistä ajatuksista. Loppuarviointi on suoritettu ryhmän päiväkirjakoosteen perusteella.

Syksyn kurssin uusi “verkkopedagoginen mauste” oli weblogien käyttö päiväkirjatyöskentelyssä. Ryhmille perustettiin omat weblogit tiedekunnan palvelimelle, joissa päiväkirjaa sai työstää. Kullakin ryhmällä oli siis oma blogi, jonka salasana oli kaikilla jäsenillä tiedossa ja jota siis kaikki ryhmäläiset saattoivat käydä päivittämässä helpolla Lokari-päivitysjärjestelmällä.

Kokeilun tarkoituksena oli helpottaa ryhmätyötä, rikastuttaa oppimisprosessia ja myös testata, miten blogi käytännössä soveltuu lähiopetuksen lisänä käytettäväksi työkaluksi.

Opiskelijoille järjestettiin lyhyt, 45 minuutin pituinen koulutus kurssin toisen tapaamiskerran lopuksi yhdessä tiedekunnan opetuksen kehittämispalvelujen kanssa. Blogien käytön perusteet opittiin hyvin nopeasti.

Opiskelijoiden näkemyksiä weblogien käytöstä ja toimivuudesta selvitettiin nimettömillä alku- ja loppukyselyillä. Seuraavassa on listattu etuja, joita opiskelijat lokaripäiväkirjatyöskentelyssä kokivat olevan, sekä kurssin opettajan kommentteja opiskelijapalautteesta.

Riippumattomuus ryhmäläisten aikatauluista

Jokaisen kollokviotapaamisen jälkeen ei tarvinnut löytää kaikille ryhmäläisille sopivaa kasvokkaistapaamisaikaa, vaan päiväkirjamerkintöjä sai kukin itse käydä lisäämässä ryhmän verkkoalueelle itselle sopivana ajankohtana. Aikatauluja ei tarvinnut yrittääkään sovittaa yhteen päiväkirjankirjoitusta varten. Ryhmät saivat kohtuullisen vapaasti valita, miten päiväkirjaa verkkoympäristössä työstäisivät. Eräs tapa oli se, että ryhmäläiset vuorotellen kirjoittivat “pohjatekstin” sessiopäiväkirjaksi, jota muut ryhmäläiset kävivät sitten täydentämässä ja kommentoimassa. Toinen tapa muistutti aiempaa tyyliä: ryhmä kasvokkain keskustellen muodosti yhteisen päiväkirjatekstin, joka sitten talletettiin blogiin sellaisenaan.

Uskoisin olevan hyvä foorumi, kaikki voivat osallistua silloin kuin haluavat ja tiedot saa tallennettua saman tien.

..ehdottomasti plussaa oli se, ettei ryhmän tarvinnut kokoontua (aikataulujen yhteensovittaminen on tunnetusti haastavaa).

Myös kurssin opettaja, VTT Annukka Vainio kertoo, että opiskelijat kiittelivät paljon juuri tapaamisajankohtien sopimisesta vapautumista.

Prosessinomaisen työskentelyn mahdollisuus

Päiväkirjoja saatettiin työstää useaan kertaan, ja kirjallinen työskentely myös koettiin kehittävämmäksi kuin suullinen. Opettaja kuitenkin toteaa, että kaikki ryhmät selvästikään eivät käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen. Prosessikirjoittaminen näkyi mahdollisuutta hyödyntäneiden ryhmien päiväkirjoissa hyvällä tavalla.

Kirjoittaessa on pakko ajatella käytyjä asioita niin eri tavalla läpi, että puoliväkisinkin oppii asiat paremmin. Mikä ei olisi huono asia muuallakin.

Vaikeinta oli vasta kurssin lopuksi muokata tajunnanvirrasta “julkaisukelpoinen”, lopullinen työ.

Tiedonjako ja vertaisoppiminen kurssin aikana

Eräs blogikokeilun tarkoitus oli kannustaa ja tutustuttaa opiskelijoita vertaisoppimisen ja jaetun asiantuntijuuden ideoihin. Ryhmien ei tarvinnut työstää ajatuksiaan eristyksissä muista kollokviolaisista kuten aiemmin, vaan osallistujat pääsisivät tarkastelemaan verkossa myös muiden ryhmien huomioita kollokviosessioista. Opettaja kuitenkin epäilee kurssilaisten surffanneen toisten ryhmien blogeissa, hänen mielestään toisten ryhmien tekstejä luettiin yllättävän vähän. Häneltä jopa kysyttiin, saako toisten ryhmien tekstejä lukea! Tottumusta siis puuttuu. Ryhmienvälisen vuorovaikutuksen mahdollisuutta alikäytettiin

Numeron esittely

Piirtoheittimen 1/2005 numeron teemana on weblogit, lyhyemmin yleensä blogit, ja niiden käyttö yliopisto-opetuksessa. Jos weblogit ovat ennestään tuntematon ilmiö, voit päivittää tietosi Lyhyestä johdatuksesta weblogeihin.

Tutustuminen weblogien opetuskäyttöön maailmaan alkaa Jere Majavan kirjoituksesta “Kohti avointa oppimista: Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa”, jossa hän keskittyy siihen, miten hajautettua blogiympäristöä voidaan hyödyntää opetuksessa. Majava pohtii myös weblogien käyttöä julkisuuden, henkilökohtaisuuden sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Weblogien avulla voidaan luoda uudenlaista julkista ja vuorovaikutteista opiskelukulttuuria. Kysymykseksi nouseekin se, ovatko opiskelijat ja opettajat valmiita tähän uudenlaiseen verkkojulkisuuteen?

Nelli Hankonen esittelee kirjoituksessa “Weblogit kollokvion ryhmäpäiväkirjojen työstämisen areenana” erästä kokeilua ryhmäweblogien opetuskäytöstä. Aikaisemmin ryhmäpäiväkirjoilla suoritetulle kurssille otettiin syksyllä 2004 pedagogiseksi mausteeksi ryhmäblogit. Kirjoituksessa Hankonen pohtii kurssin antia opiskelijoiden ja opettajan palautteen pohjalta. Mauste ei aiheuttanut pahempia allerkisia reaktioita opiskelijoille eikä opettajallekaan. Hankonen suosittaa kuitenkin ennen kurssin alkua opiskelijoiden motivointia ryhmäblogien käyttöön.

Teppo Moisio vastaa kirjoituksessaan kysymykseen “Miksi opiskelijan kannattaa blogata?”. Vaikkakin blogin ylläpito on Moision mukaan työlästä, näkee hän siinä myös paljon hyviä ja bloggamista puolustavia puolia. Weblogit on eräs mahdollinen muistiinpanojen tallennuspaikka, mutta sitä voi käyttää myös ajattelu- ja keskustelupaikkana. Mosio toteaakin, että

Miksi opiskelijan kannattaa blogata?

Teppo Moisio

Miten opiskelija voi hyötyä weblogin pitämisestä? Monellakin tavalla: Omaan weblogiin on hyvä tallentaa muistiinpanot myöhempää käyttöä varten. Blogia voi käyttää keskusteluun samasta aihepiiristä kiinnostuneiden kanssa. Ja ylipäätään: kirjoittaminen kannattaa aina.

Olen itse pitänyt perustutkinto-opintoihini liittyvää Noteblog-muistiinpanoblogia nyt muutaman kuukauden ajan, ja aion jatkaa hyväksi havaitsemaani tapaa. Kerron tässä artikkelissa ajatuksistani weblogien hyödyistä niiden pitäjän, bloggaajan kannalta. Esittelen hieman myös omaa opiskelublogiprojektiani.

Weblog on muistiinpanojen tallennuspaikka

Ajatus muistiinpanojen kirjaamisesta blogiin lähti alkujaan liikkeelle tutkielman tekemistä käsitelleen oppikirjan kehotuksesta: Kannattaa kirjoittaa tutkielman kirjallisuusmuistiinpanot jo varhaisessa vaiheessa puhtaaksi tekstinkäsittelyohjelmalla. Kun muistiinpanot ovat hyvin kommentoituina koneella, niistä saa kuukausienkin päästä selvää ja lopullista tutkielmaa voi koota valmiista paloista leikkaamalla ja liittämällä.

Aloimme kehitellä ajatusta työryhmäparini kanssa. Molemmat olivat aiemmin tutustuneet omilla tahoillaan ja omasta kiinnostuksestaan weblogeihin, ja niiden tarjoama helppo julkaisu- ja tallennussysteemi vaikutti lupaavalta myös omaehtoisen opiskelun apuvälineenä.

Weblog-järjestelmäähän voi käyttää tiedon tallennuspaikkana siinä missä kovalevyäkin. Muistiinpanojen tallentaminen blogiin tarjoaa kuitenkin merkittäviä etuja verrattuna omalle kotikoneelle tehtyihin muistiinpanoihin.

Weblogiin tehtyihin merkintöihin pääsee käsiksi miltä tahansa Internetiin liitetyltä koneelta. Usein muistiinpanot ovat teknisesti myös paremmin turvassa kuin kotikoneella, koska palveluntarjoajat ottavat säännöllisesti varmuuskopiot palvelinten sisällöstä. Järjestelmänä weblog on helppo käyttää verrattuna moniin muihin verkkosovelluksiin.

Tallentamista varten muistiinpanoja ei ole pakko edes julkaista. Lähes jokainen weblog-järjestelmä antaa kirjoittan päättää, tehdäänkö tallennetusta tekstistä julkinen vai ei.

Ja miksi muistiinpanoja voisi pitää vain lähdekirjallisuudesta? Yhtä hyvin verkkoon voi kirjoittaa puhtaaksi luentomuistiinpanonsa, esseeluonnoksensa, kirjallisuudesta heränneet omat ajatuksensa…

Siispä tuumasta toimeen. Tutustuin viime vuoden lokakuussa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Lokari-julkaisujärjestelmään ja päätin kokeilla käytännössä, miten ajatukset julkisista muistiinpanoista siirtyvät käytäntöön.

Weblog on henkilökohtaisen ajattelun paikka

Blogimerkintöjen kirjoittaminen edellyttää vaivannäköä. Usein merkinnän kirjoittaminen tarkoittaa kertaalleen paperille sutaistujen muistiinpanojen puhtaaksikirjoitusta. Tavallaan sama työ tulee tehtyä kahteen kertaan. Ajan haaskausta, siis?

Blogin parissa vietetty aika on kaiken kaikkiaan kovin opettavaista. Kertaus on opintojen äiti; luentomuistiinpanoja stilisoidessa päivällä opitut asiat tulee palautettua mieleen.

Merkintöjen kirjoittaminen pakottaa selkiyttämään omaa ajatteluaan. Kun ranskalaisiksi viivoiksi kiteytettyjä muistiinpanoja koettaa purkaa kokonaisiksi lauseiksi, huomaa helposti omat ajatusvirheensä ja puutteet tiedoissaan. Usein merkintää tehdessä joutuu hakemaan lisätietoja ja palaamaan kirjojen pariin.

Itse arvostan kirjoittamista oppimisen muotona. Mututuntuma tähän mennessä tekemieni merkintöjen perusteella on, että asiat ovat jääneet päähän paremmin kuin vain luennolla istuen. Ainakin tentteihin valmistautuminen on tuntunut suhteellisen helpolta.

Yleistäen: Vähimmilläänkin blogin pitäminen kehittää argumentointikykyä ja kirjoitustaitoa. Parhaimmillaan yksittäinen merkintä on miniessee, johon sisältyy opiskelijan omia havaintoja ja ajatuksia.

Joissain tilanteissa blogimerkinnän kirjoittamiseen käytetty aika on myös pois jostain myöhemmästä työvaiheesta, eli tänään tehty on huomisesta säästetty. Esimerkiksi hyvin tehdyt muistiinpanot kirjallisuusviitteineen saattavat olla siirrettävissä suoraan toiseen tekstiin, esimerkiksi esseeseen tai tutkielmaan. Itse toivon, että voin aikanaan koota pitkät pätkät graduani blogiin oppimisprosessin eri vaiheissa tekemistäni merkinnöistä.

Ja totta kai muistiinpanoista voi olla hyötyä myös muille: netistä on näppärä monistaa kaverin muistiinpanot, jos omat jäivät vajaiksi tai kokonaan tekemättä. Ainakin omat muistiinpanoni ovat saaneet kiitosta ystäviltä, jotka eivät ole itse päässeet oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Sosiaalisen statuksen kohottamista tämäkin.

Weblog on keskustelupaikka

Merkittävin weblogin etu muistiinpanovälineenä on sen tarjoama mahdollisuus keskusteluun.

Weblogin lukijat voivat kommentoida merkintöjä. He voivat osoittaa keskeisiä ongelmia, joita bloggaaja ei ole tullut merkinnässään ajatelleeksi. He voivat suositella lisälukemista. He voivat auttaa ajatusten eteenpäin kehittelyssä. Tavallaan blogi muodostaa virtuaalisen seminaarihuoeen, jossa keskusteluun osallistumista ei rajoita paikka ja aika, vaan mielenkiinnon kohde.

Täysin julkisessa blogissa merkinnät ovat, teoriassa, miljardien ihmisten luettavissa. Tämän julkisuuden voi mieltää uhaksi tai mahdollisuudeksi.

Merkittävin syy kokea omien ajatusten julkaiseminen vieraana on suomalaisiin syvälle iskostunut pelko tyhmäksi leimautumisesta. Perinteisestihän virheitä ei saa tehdä ja vain neroilla on lupa puhua julkisesti. Keskustelukulttuuri puuttuu.

Merkittävin syy kokea omien ajatusten julkaiseminen hyödylliseksi voisi olla mahdollisuus saada henkilökohtaista opetusta verkon miljardeilta käyttäjiltä Jos on väärässä, joku kyllä kertoo. Kun virheensä tietää, ne on mahdollista korjata.

Noteblogin historiaan on mahtunut varmasti paljon enemmän virheitä kuin mitä niitä on tullut ilmi, mutta on korjauksiakin tullut. Hyvä niin – parempi saada mahdollisuus oppia virheistään kuin tyriä vaikkapa työhaastattelussa.

Itse toivon blogiltani nimenomaan kommentteja ja keskustelua. Mielenkiintoisista asioista saa paljon enemmän irti, kun niistä pääsee jakamaan ajatuksia – ei vain esittelemään omaa oppineisuuttaan. Kommenttien tarjoamat näkökulmat, korjaukset ja vinkit lisälukemisista ovat bloggaamisen arvokkainta – vaikkeivät suinkaan ainoaa – antia.

Käytännössä yksittäisen opiskelijan muistiinpanot eivät kuitenkaan kiinnosta juuri ketään. Äänekkään häiriköinnin sijasta ongelma on pikeminkin keskusteluyhteisön puute. Tärkeimmät opiskelijabloggaajan keskustelukumppanit ovat opiskelutovereita sekä, parhaassa tapauksessa, kurssien opetushenkilökuntaa.

Opintoblogikokeiluni jatkuu pitkin kevättä ja ensi syksyä. Työstän blogissa graduani ja pidän muistiinpanoja muutamalta kurssilta, minkä lisäksi tarkoitus on kokeilla tenttikirjojen opiskelua blogipohjaisessa opintopiirissä.

Blogin pitäminen on paitsi henkilökohtainen oppimisprosessi, myös omanlaisensa pilottiprojekti: Blogin käytöstä opiskelun apuna ei ole kenelläkään vielä kovin paljoa kokemuksia. Mihin kaikkeen henkilökohtaista blogia voi käyttää, missä se ei toimi? Millaiset käytännöt ovat hyvä, mitkä eivät? Käytännössä blogin pitäminen on jo nyt edellyttänyt esimerkiksi oman kirjoitusetiketin pohtimista. Kehittyviin käytäntöihin voi tustustua seuraamalla blogia. Tarkoitukseni on myös koota kokemuksia ja kantapään kautta opittuja asioita myöhemmin Piirtoheittimessä julkaistavaan artikkeliin.

On helppo todeta, että blogin pitäminen edellyttää enemmän töitä kuin kirjatenttien suorittaminen viimeisen yön lukurykäisyllä – kaikkiin tilanteisiin ja kaikille opiskelijoille bloggaaminen ei varmasti sovi. Mikäli oma opiskelu kuitenkin kiinnostaa, asiat todella haluaa oppia ja niistä on valmis keskustelemaan, blogi on siihen erinomainen apuväline.

Noteblog löytyy osoitteesta http://www.valt.helsinki.fi/blogs/moisio

Tekstissä mainittu metodologiaopas: Silverman, David 2000/2002. Doing Qualitative Research. London, Sage.

Ohjattu BSCW-keskustelu osana kurssisuoritusta

Teppo Hujala

Tässä kirjoituksessa kuvataan BSCW-ympäristön käyttöä satelliittipaikannuskurssin ohjatuissa verkkokeskusteluissa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Kokemukset ovat vuosilta 2002-2004, mutta raportissa painottuu syksyn 2004 kurssin toteutus. Raportissa esitellään eräs tapa motivoida verkkokeskustelua ja kerrotaan, miten verkkokeskustelua sovellettiin osana kurssisuoritusta. Esimerkinomaisesti esiin nostetaan keskustelujen aikataulutus ja teemoitus. Toteutuneista keskusteluista esitellään tilastoja ja opiskelijoiden antamaa palautetta. Lopuksi arvioidaan BSCW-ympäristön soveltuvuutta käytettyyn tarkoitukseen ja arvioidaan kokemuksia oppimisen laadun näkökulmasta.

GIS2-kurssin kuvaus

GPS maa- ja metsätaloudessa (GIS2)

Seuraava numero 2/2005

Piirtoheittimen seuraavan numeron teemoja ovat sulautettu opetus ja verkkokeskustelut. Numeron julkaisu on viivästynyt, mutta tekeillä on, tekeillä on. Numero ilmestyy syyslukukaudella 2005.

Piirtoheittimen tilaus

Voit ilmoittautua Piirtoheittimen tilaajaksi lähettämällä sähköpostiosoitteesi Piirtoheittimen toimituksen osoitteeseen piirtoheitin-toimitus@helsinki.fi. Tilaajat saavat sähköpostitse ilmoituksen aina uuden numeron ilmestymisestä.

Kohti avointa oppimista: Henkilökohtaiset weblogit opetuksessa

Jere Majava

Weblogit soveltuvat vuorovaikutteisena ja joustavan välineenä hyvin monenlaiseen opetuskäyttöön. Vaikka 'blogit' ovatkin välineenä melko yksinkertaisia, niiden soveltamiselle opetukseen ei ole olemassa yhtä valmista mallia. Weblogien opetuskäytössä ei siten voi olla kyse suoraviivaisesta käyttöön ottamisesta, vaan blogien käyttö joudutaan suunnittelemaan tapauskohtaisesti. Blogeihin vasta tutustuvalle opettajalle voi olla epäselvää, miten soveltaa blogeja omassa opetuksessa ja minkä tyyppiseen opetukseen blogit parhaiten soveltuvat.

Tässä artikkelissa käsittelen weblogien yleisiä ominaisuuksia opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Tarkastelen sekä blogien ominaisuuksia ja sitä millaisissa opetustilanteissa blogit tarjoavat varteenotettavan vaihtoehdon esimerkiksi ns. oppimisympäristöille. Lopuksi esitän erään hyväksi havaitun perusmallin organisoida verkko- tai monimuotokurssi, jossa käytetään useita weblog-sivustoja.

Blogit opetuksessa: Downesin viisi mallia

Stephen Downes esittää artikkelissaan Educational Blogging viisi tapaa hyödyntää blogeja opetuksessa:

 1. Yksinkertaisimmillaan blogia voidaan käyttää kurssin verkkosivujen päivittämiseen. Opiskelijan näkökulmasta ero perinteisin verkkosivuihin ei välttämättä ole suuri, mutta opettaja hyötyy julkaisujärjestelmän mahdollistamasta päivittämisen helppoudesta.
 2. Toinen tätä täydentävä tapa on käyttää blogia materiaalin keräämisessä linkittämällä ja kommentoimalla sivuilla kurssiin liittyviä verkosta löytyviä materiaaleja.
 3. Kurssin verkkosivujen julkaiseminen blogina tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää sivujen kommentointitoimintoa. Kommentteja voidaan käyttää vapaamuotoisena keskustelu- ja palautekanavana, jolloin kommentointi täydentää luennoilla tapahtuvaa keskustelua. Blogi ja sen kommentointitoiminto tarjoavat siten ylimääräisen kanavan opiskelijoiden vuorovaikutukselle. Tämä on tärkeä lisäelementti erityisesti massakursseilla, joissa opiskelijoiden määrä asettaa rajoitteita itse opetustilanteessa käytävälle keskustelulle.
 4. Seuraava aste on antaa blogin päivitysoikeudet myös opiskelijoille, jolloin blogi toimii esim. seminaarin osallistujien julkisena yhteistyöalueena.
 5. Viidenneksi sovellukseksi Downes nimeää opiskelijoiden omien blogien kirjoittamisen osana kurssin suoritusta.

Keskityn tässä artikkelissa erityisesti näistä viimeiseen, eli erilaisiin tapoihin hyödyntää opiskelijoiden omia blogeja opetuksessa ja oppimisessa. Vaikka malli ei sovellu kaikkeen opetukseen, nähdäkseni juuri henkilökohtaisten sivustojen avulla voidaan hyödyntää tehokkaimmin blogien ominaispiirteitä, joita ovat henkilökohtaisuus, diskursiivisuus ja verkostomaisten yhteisöjen synnyttäminen. Ehkä ilmeisin ero kurssinhallintajärjestelmiin tai oppimisympäristöihin on kuitenkin weblogien julkisuus.

Julkisuuden kaksi puolta

Siinä missä oppimisympäristöjen avulla muodostetut verkkokurssit ovat yleensä suljettua, weblogit ovat tavallisesti perinteisten verkkosivustojen tavoin julkisia ja siten kenen tahansa luettavissa. Oppimisympäristöjen avulla voidaan toteuttaa avoimia kurssialueita ja blogit voidaan vastaavasti piilottaa salasanan taakse suhteellisen helposti. Käytännössä jaottelu suljettuihin alueisiin ja avoimiin blogeihin pätee todellisiin tapauksiin lähes poikkeuksetta.

Julkisuus asettaa weblogeille opetusvälineenä sekä rajoitteita että mahdollisuuksia. Ilmeinen rajoitus on, ettei julkisten blogien avulla voida järjestää kurssia, jossa käsitellään esim. arkaluontoiseksi katsottua aihetta tai luottamuksellista tutkimusaineistoa. Toinen rajoite on, ettei opiskelijoita voida edellyttää ilman suostumista julkaisemaan osana kurssin suoritusta käytyä keskustelua tai tuotettua materiaalia avoimesti verkossa. Opiskelijat voivat myös kokea suljetun alueen ja ryhmän sisäiseksi jäävän vuoroikutuksen julkista keskustelua turvallisempana ja intiimimpänä vaihtoehtona.

Toisaalta blogien avoimuudesta voidaan saavuttaa myös selviä hyötyjä. Blogeissa julkisesti esitetyt puheenvuorot voivat olla harkitumpia ja huolellisemmin mietittyjä, kuin suljetussa ympäristössä esitetyt heitot. Merkittävin julkisuudesta saavutettava mahdollisuus – ja ehkä myös joidenkin opiskelijoiden pelko – on tietenkin keskustelun laajeneminen kurssin rajojen ja osallistujien piirin ulkopuolelle. Julkisuuden synnyttämä varovaisuus lienee yksi syy Steven D. Krausen artikkelissaan When Blogging Goes Bad: A Cautionary Tale About Blogs, Email Lists, Discussion, and Interaction kuvailemaan blogiopetuskokokeilun epäonnistumiseen. Julkinen bloggaaminen vaatii rohkeutta, mutta voi myös olla palkitsevaa. Vieraalta kommentoijalta blogimerkintään saatu palaute voi herättää innostuksen tunteen: joku on lukenut ajatukseni ja kokenut sen jopa palautteen antamisen arvoiseksi.

Opiskelijat voivat blogia kirjoittaessaan paitsi kommentoida, myös osallistua kurssin ulkopuolella käytäviin verkkokeskusteluihin. Tällainen yksittäisen kurssin rajat ylittävä vuorovaikutus voi myös olla hallittua ja tarkoituksellistakin: voidaan esimerkiksi kuvitella kaksi eri paikkakunnalla järjestettävää kurssia tai seminaaria samasta tai toisiaan lähellä olevasta aiheesta, jossa molemmissa hyödynnetään weblogeja osana kurssin suoritusta. Weblogien kautta tapahtuva vapaamuotoinen vuorovaikutus – ehkäpä jopa jonkinlainen kilpailuasetelma – eri kurssien osallistujien välillä voi rikastuttaa tavattomasti molempia kursseja, eikä edes edellytä organisoimiseen yhteisiä teknisiä järjestelmiä tai alustoja.

Avoimuuden psykologista kynnystä voidaan madaltaa kirjoittamalla blogia vain etunimellä tai nimimerkillä. Mikään ei myöskään estä yhdistelemästä samalla kurssilla suljettuja ja avoimia järjestelmiä. Suljettua ympäristöä voidaan käyttää kurssin sisäiseen viestintään ja blogeissa voidaan julkaista asioita, joiden julkisuus koetaan hyödylliseksi. Erityisen hyvin tämä yhdistelmä toimii, jos ympäristö osaa tiedottaa alueella tapahtuneista muutoksista käyttämällä uutisvirtoja, joita hyödyntävää mallia käsitellään artikkelin loppupuolella.

Julkisen kirjoittamisen edellyttämä kypsyys ja asiantuntemus kehittyvät vähitellen. Tämän vuoksi opetusvälineenä weblogit soveltuvat opetusvälineeksi perusvaiheen opetusta paremmin aine- ja syventäviin opintoihin. Julkinen kirjoittaminen on kuitenkin tärkeä taito, johon opiskelijoiden olisi hyvä tottua jo hyvissä ajoin ennen graduvaihetta. T
ähän blogit tarjoavat erittäin toimivan välineen ja opettelun kannalta sopivan informaalin kanavan.

Henkilökohtaisuus ja itsenäisyys

Aiheesta riippumatta weblogit ovat hyvin henkilökohtainen, jopa individualistinen media. Vaikka erilaiset ryhmäblogit ovatkin suosittuja ja niitä voidaan käyttää myös opetuksessa, henkilökohtaisten blogeille ominainen dynamiikka saadaan parhaiten käyttöön opiskelijoiden omien sivustojen kautta.

Siinä missä oppimisympäristössä toimittaessa opiskelijat ovat järjestelmän "käyttäjiä" tai "jäseniä", blogi on opiskelijan oma, itsenäinen tila, jota hän voi muokata ja käyttää itseilmaisuun haluamallaan tavalla. Henkilökohtainen weblog ymmärretäänkin yleensä kotisivun tavoin kirjoittajansa representaatioksi verkossa, mutta perinteisiä kotisivuja huomattavasti keskustelevammassa ja elävämmässä muodossa. Itsenäisyys ja oman virtuaalisen tilan hallinta voi sitouttaa opiskelijan verkkovuorovaikutukseen ympäristöjä tehokkaammin, mutta verkkoidentiteetin rakentaminen edellyttää myös jatkuvuutta. Ideaalitapauksessa opiskelija voisikin käyttää samaa blogia koko opintojensa ajan eri kursseilla – ja halutessaan myös varsinaiseen opetukseen liittymättömiin tarkoituksiin.

Perinteisen opettajakeskeisen opetuskäsityksen kannalta opiskelijoiden itsenäisyys voi aiheuttaa myös ongelmia. James Farmer esittää artikkelissaan Communication dynamics: Discussion boards, weblogs and the development of communities of inquiry in online learning environments , että weblogit mahdollistavat ympäristöjä paremmin opiskelijan sosiaalisen läsnäolon, eli mahdollisuuden esittää itsensä "todellisena henkilönä". Toisaalta blogit tarjoavat opettajalle vain vähän mahdollisuuksia opettajan läsnäolon muodostamiseen, millä tarkoitetaan opettajan mahdollisuuksia ohjata vuorovaikutusta opetuksen kannalta mielekkääseen suuntaan. Esitän myöhemmin, että weblogien avulla voidaan kuitenkin muodostaa oppimistila, joka mahdollistaa myös opettajan tehokkaan läsnäolon.

Keskustelu ja vuorovaikutus

Vaikka oppimisympäristöt sisältävätkin monia erillisiä välineitä kurssin osallistujien väliseen kommunikointiin, vuorovaikutus keskittyy yleensä keskustelufoorumiin. Tähän nähden weblogit tarjoavat yleensä hieman laajemman aktiivisesti käytettävien vuorovaikutusvälineiden valikoiman: tyypillisesti lyhyitä vastauksia voidaan esittää blogimerkintöjen kommentteihin, kun taas keskustelun avaukset tai harkitummat puheenvuorot esitetään yleensä itsenäisinä merkintöinä omassa blogissa.

Blogit eivät tee selvää eroa julkaisemisen ja keskustelun välillä, mikä tekee jokaisesta merkinnästä potentiaalisen keskustelun avauksen. On esitetty, että keskustelujen eri sivustoille hajautettu luonne tekee niiden seuraamisen vaikeaksi. Täysin avoimien blogi-keskustelujen kohdalla tämä voi pitää paikkansa, mutta kurssin puitteissa keskustelut voidaan pitää helposti seurattavina blogien omia tekniikoita, erityisesti uutisvirtoja ja ns. Trackback-toimintoa käyttämällä.

Opetustilanteissa blogien itsenäisyys ja blogikeskustelujen osin anarkistinen luonne voivat jälleen asettaa haasteen keskustelun ohjaamisessa opetuksen kannalta mielekkääseen suuntaan. Farmerin mukaan blogien kumouksellinen (subversive) luonne tulisikin ottaa huomioon jo opetusta suunniteltaessa: koska hyvin tiukkojen rajoitteiden asettaminen voi olla blogien kanssa työskenneltäessä vaikeaa, lähtökohtana tulisi olla opiskelijalähtöinen, suhteellisen vapaa ja joustava työskentelytapa. Samalla opiskelijoiden motivointi ja selkeiden tavoitteiden luominen nousee ensiarvoisen tärkeäksi: ilman näitä blogikeskustelu saattaa taantua tai jäädä kokonaan syntymättä. Opettajalla tulee myös olla aikaa ja halua osallistua keskusteluun vertaistoimijan roolissa.

Verkostomaiset yhteisöt

Weblogien henkilökohtaisuus ei tarkoita, etteikö blogien avulla voisi muodostaa ryhmiä tai yhteisöjä, päinvastoin. Huomion kiinnittäminen yksittäisiin sivustoihin rajaa näkyvistä blogien opetuksen(kin) kannalta kiinnostavimman puolen, eli blogien tavan synnyttää kuin itsestään verkostomaisia yhteisöjä. Aktiivisesti toisiaan kommentoivien blogien välille syntyy sidos, ja nämä sidokset taas synnyttävät kasvaessaan keskusteluyhteisöjä. Voidaan jopa esittää, että vasta henkilökohtaisten sivustojen kautta verkkoyhteisöt ovat kasvamassa todellisiksi yhteisöiksi: blogien muodostamat verkostot ovat avoimia, joustavia ja perustuvat osallistujien itse määrittelemiin kahden välisiin yhteyksiin – samalla tavoin, kuin tosielämän rajoiltaan usein epämääräiset yhteisöt. Blogien sivupalkeissa julkaistavat linkkilistat kirjoittajan seuraamiin blogeihin, ns. blogrollit, merkkaavat pysyvämpää yhteisöllistä sidosta sivustojen välillä – vaikka päivittäjät eivät olisi koskaan tavanneetkaan toisiaan.

Blogeja hyödyntävässä opetuksessa opettajan ja opiskelijoiden omat blogiverkostot voivat olla luonnollisia ulkoisten kommenttien ja palautteen lähteitä. Toisaalta tällaisen toimijoiden itsensä määriteltävän yhteisön rakentaminen kurssilla blogeihin ensimmäistä kertaa tutustuvista opiskelijoista voi olla vaikea, ehkä jopa lähtökohtaisestikin mahdoton tehtävä. Kurssi voi kuitenkin tarjota osallistujille (opettaja mukaan lukien) tilaisuuden lähteä yhdessä kummastelemaan blogien maailmaa. Opettajan oma esimerkki tässä suhteessa onkin tärkeä ja blogien mahdollisuudet avautuvat kunnolla vasta omaa blogia ylläpitämällä. Opettajalle blogi voi toimia välineenä, jonka avulla yhdistää opetus- ja tutkimustoimintaan liittyvää verkkojulkaisua ja -keskustelua. Sébastien Paquet'n kirjoitus Personal knowledge publishing and its uses in research ja Jill Walkerin ja Torill Mortensenin Blogging thoughts: personal publication as an online research tool esittelevät kattavasti blogien mahdollisuuksia akateemisessa tutkimustyössä.

Millaiseen opetukseen blogit soveltuvat?

Blogit sisältävät monenlaisia mahdollisuuksia ja niitä voidaan jollain muotoa käyttää melkein missä tahansa opetuksessa, jossa on mahdollisuus hyödyntää verkkoviestintää. Edellä kuvatun perusteella on kuitenkin myös ilmeistä, että opiskelijoiden omiin blogeihin perustuva opetusjärjestely ei sovellu kaikille kursseille. Seuraavassa on kuvattu erilaisia vaatimuksia tai määreitä, jotka sopivat blogivetoiseen opetukseen:

 • Kurssin j
  ulkisuus ja kurssin ulkopuolisen palautteen saaminen on toivottavaa – tai ei ainakaan haitallista.
 • Kurssilla voidaan edellyttää opiskelijoilta melko itsenäistä työskentelyä suhteellisen väljästi asetetuissa rajoissa ja opiskelijat ovat riittävän osaavia ja motivoituneita ottamaan aktiivisen roolin kurssin toiminnassa.
 • Vapaamuotoinen keskustelu ja vuorovaikutus on toivottavaa tai välttämätöntä kurssin tavoitteiden kannalta.
 • Kurssi edellyttää yhteistyötä, mutta osallistujat voivat itse määritellä ryhmänsä ja sen sisäisen työnjaon.

Tyypillinen esimerkki, johon nämä määreet pätevät on tutkimustyö. Erilaiset opiskelijoiden itsenäisesti perustamat gradublogit ovatkin "oikeiden" tutkimusblogien ohella hiljalleen yleistyvä ilmiö. Samoin blogit sopivat hyvin erilaisille tutkimus- ja proseminaarikursseille, jossa opiskelijat työstävät omaa työtään melko itsenäisesti. Blogikursseille voidaan kuitenkin esittää vielä yksi määre, joko ei ole yhteensopiva nykyisin vallitseville tutkimuskäytännöille – seikka, jonka mielekkyyden mm. Walker ja Mortensen kyseenalaistavat:

 • Kurssin suoritus on prosessimainen, eikä suoritus perustu esim. yhteen laajaan lopputyöhön.

Blogit ovat perusluonteeltaan prosessinomaisia. Kurssilla järjestely, jossa suoritus keskittyy loppuraporttiin tai tenttiin ei välttämättä kannusta jatkuvaan kommunikaatioon ja blogien mahdollistamaan yhteisölliseen oppimiseen. Toisaalta esimerkiksi kommenttien tai merkintöjen määrään perustuvat arviointikriteerit voivat samoin välineellistää keskustelua. Vaikka blogit voivatkin parhaimmillaan synnyttää lähes omalla painollaan organisoituvia oppimisen yhteisöjä, yksittäisen blogivetoisen kurssin suorituksen arviointi on edelleen haaste, johon ei ole olemassa mitään yleispätevää ratkaisua.

Tähtimalli: eräs konfiguraatio blogivetoiselle kurssille

Lopuksi pyrin hahmottelemaan erään mallin järjestää opiskelijoiden omiin blogeihin perustuva kurssi tavalla, joka hyödyntää blogien edellä kuvattuja ominaispiirteitä, mutta mahdollistaa silti kurssin hallinnan, keskustelujen seuraamisen ja opettajan tehokkaan sosiaalisen läsnäolon. Tätä konfiguraatiota on toteutettu hieman varioiden mm. Nelli Hankosen artikkelissaan kuvaamalla sosiaalisten representaatioiden kurssilla syksyllä 2004 sekä vetämälläni verkkoviestinnän kurssilla edellisenä keväänä.

Rakenne ja tekniikat

Mallissa ei oteta sinänsä kantaa kurssin aiheeseen, aikatauluun tai muihin järjestelyihin, ainoastaan siihen miten erilliset blogit voidaan organisoida avoimeksi, mutta käsiteltäväksi oppimistilaksi. Mallissa kurssi koostuu seuraavista toiminnallisista elementeistä, jotka on esitetty kuvassa 1:

 • Opiskelijoiden blogit
 • Opettajan / kurssin blogi
 • Seurantasivu

Näiden lisäksi malliin voi kuulua valinnaisina elementteinä

 • ulkoisia tietolähteitä ja
 • osallistujien yhteinen työtila.
Kaavio
Kuva 1: Weblogeihin perustuvan kurssin tähtimälli

Malli perustuu teknisesti weblogien uutisvirtoihin ja edellyttää weblog-julkaisujärjestelmen lisäksi uutisvirtoja lukevaa ja uudelleen julkaisevaa aggregointiohjelmaa. Opiskelijoiden ja opettajan/kurssin blogi voidaan toteuttaa millä tahansa julkaisuvälineellä, joka tuottaa uutisvirran uusimmista merkinnöistä. Opiskelijan sivusto voi olla kurssia varten tai jo aiemmin perustettu ja eri blogeja voidaan aivan hyvin julkaista myös eri työkaluilla. Mikäli opiskelija aikoo käyttää blogiaan kurssin aikana myös muuhun verkkojulkaisemiseen, kurssia varten olisi hyvä määritellä erillinen kategoria, josta voidaan myös tuottaa erillinen uutisvirta. Se, onko tämä teknisesti mahdollista, riippuu käytetystä järjestelmästä.

Kurssin keskiössä on seurantasivu, joka seuraa kurssiin kuuluvia blogeja (ja muita valinnaisia lähteitä) näiden uutisvirtojen kautta. Uutisvirroista saamiensa tietojen perusteella sivu julkaisee automaattisesti linkkilistan uusimmista merkinnöistä mahdollistaen osallistujille kaikkien kurssin blogien seuraamisen keskitetysti.

Seurantasivu voidaan asettaa myös tarkkailemaan blogien merkintöihin jätettyjä kommentteja (mikäli niistä saadaan tuotettua uutisvirrat), mutta tämä on yleensä tarpeetonta: merkintöihin jätetyt kommentit on blogeissa yleensä suunnattu merkinnän kirjoittajille, joka pystyy seuraamaan niitä myös oman bloginsa kautta.

Edellä mainituilla kursseilla seurantasivu toteutettiin valtiotieteellisessä tiedekunnassa kehitetyllä Lukkari-ohjelmalla. Oman ohjelman sijaan seurantasivu voidaan toteuttaa myös esim. Kinjan avulla.

Pedagogisia ominaisuuksia

Malli tarjoaa opettajalle hyvät välineet seurata ja ohjata opiskelijoiden toimintaa. Opettaja voi seurata koko kurssin toimintaa seurantasivulla ja yksittäisten opiskelijoiden edistyminen dokumentoituu näiden omille sivuille. Samoin opettaja voi tiedottaa ja ohjata opiskelijoita yleisesti kurssin blogin kautta ja antaa yksilöllistä palautetta kommentoimalla blogimerkintöjä.

Opiskelijoiden on samoin helppo seurata paitsi kurssin tiedotusta, myös toistensa tekemisiä. Opiskelijat voivat muodostaa ryhmiä omatoimisesti, kiinnostuksen kohteiden, työtapojen ja/tai käsiteltävien aiheiden mukaan. Vaikka seurantasivu mahdollistaakin blogin seuraamisen kurssin puitteissa, se ei sido blogin käyttöä kurssiin eksklusiivisesti: osallistujat voivat edelleen käyttää blogiaan myös muuhun julkaisemiseen ja keskusteluun – tai vaikka toisella blogeja hyödyntävällä kurssilla.

Variaatioita

Malli antaa mahdollisuuden monenlaisille lisäyksille ja variaatioille. Esimerkiksi seurantasivu voi blogien lisäksi seurata mitä tahansa uutisvirtoja sisällöstään tuottavaa tietolähdettä. Ulkoisia lähteitä voivat olla esim. kurssin aihepiiriin liittyvät webogit tai uutissivustot. Kurssilla voidaan käyttää blogien lisäksi myös osallistujien omia tai yhteisiä työvälineitä ja saada niistäkin uutisvirtojen kautta päivittyvä tieto seurantasivulle. Tällaisia välineitä voivat olla esim. kurssilaisten yhteinen linkkivarasto (välineeksi tähän soveltuu esim. del.icio.us), kurssin kalenteri (RSS Calendar) tai kuvapankki (Flickr).

Malli on myös täysin skaalautuva: Suurella kurssilla opiskelijat voidaan jakaa alaryhmiin, jotka järjestäytyvät tässä kuvatun kurssin tavoin: ryhmällä voi siis olla seurantasivunsa ja ehkä myös oma bloggaava tutor. Koko ylemmällä tasolla taas ovat koko kurssin seurantasivu ja kurssin blogi.

Lähteet

Blogien opetuskäytöstä

Ste
phen Downes: Educational Blogging

James Farmer: Communication dynamics: Discussion boards, weblogs and the development of communities of inquiry in online learning environments

Steven D. Krause: When Blogging Goes Bad: A Cautionary Tale About Blogs, Email Lists, Discussion, and Interaction

Blogien tutkimuskäytöstä

Sébastien Paquet: Personal knowledge publishing and its uses in research

Jill Walkerin & Torill Mortensen: Blogging thoughts: personal publication as an online research tool