Keksintöjen aikajana

Työn tavoitteet

 • Ymmärtää, että ihminen on kehittänyt erilaiset teknologiat
 • Avata tieteen merkitystä
 • Pohtia erilaisten keksintöjen hyviä ja huonoja puolia

Työn kohderyhmä

 • Varhaiskasvatus ja alakoulu

Työn kesto

 • 30 min

Työn taustaa

Ihminen on yksi maapallon menestyneimpiä lajeja, kun tarkastellaan esimerkiksi ihmisen levinneisyyttä maapallolla. Ihminen on myös yksi hyvin harvoista lajeista, joka osaa käyttää hyväkseen työkaluja. Ihmisen lisäksi työkaluja osaavat käyttää esimerkiksi muutamat Australiassa elävät petolinnut (Milvus migrans, Haliastur sphenurus, Falco berigora), jotka osaavat poimia maasta palavia keppejä ja pudottaa niitä palamattomille alueille, jotta saaliseläimet tulisivat paetessaan petolinnun näköpiiriin.

Ihmislajin menestymistä selittävät erilaiset teknologiset saavutukset, kuten tulen käyttö ruuan kypsentämisessä, pyörän käyttö kuljetuksessa ja paljon myöhemmin sähkön hyödyntäminen virtalähteenä. Tässä tehtävässä tarkastellaan erilaisia ihmiskunnan teknologisia saavutuksia, asetetaan niitä aikajanalle sekä pohditaan niiden merkitystä – niin hyvässä kuin pahassa.

Kannattaa huomioida, että kaikkiin keksintöihin ei ole yksiselitteistä yhtä ”keksijää”. Esimerkiksi pyörä on keksitty moneen kertaan, monessa eri paikassa ja vieläpä moneen eri tarkoitukseen. Lisäksi osa keksinnöistä koostuu useammasta ”palasesta” jotka ovat eri ihmisten saavutuksia.

Työssä tarvittavat välineet

Pohdittavaksi ennen työtä

 • Mitä teknologiaa olet käyttänyt viimeisen 24 h aikana?
 • Mitä ihmisten keksimiä keksintöjä tiedät?
 • Keitä keksijöitä tiedät?
 • Mitkä ovat mielestäsi tärkeimpiä ihmisten keksintöjä?
 • Onko olemassa huonoja keksintöjä?
 • Keksintöjen läpikäynnin yhteydessä: mitä hyviä seurauksia keksinnöstä on ollut? entä huonoja?

Esivalmistelut

 • Lataa keksintökorttipohjat ja halutessasi niiden taustat ja tulosta ne paperille
 • Leikkaa kortit irti ja liimaa oikea tausta oikeaan korttiin
 • Päällystä kortit kontaktimuovilla
 • Tee teipistä aikajana esimerkiksi lattialle tai seinälle
  • Vanhempien oppilaiden kanssa voit laittaa aikajanalle myös vuosilukuja / ajankohtia

Työohje

Tehtävään kuuluu pohdintaosuus ja aktiviteettiosuus. Ne voi suorittaa kummin päin vain. Pohdintaosuudessa käydään keksintöjä läpi ja katsotaan, mitä ne oikein ovat. Esimerkiksi onko rokote kaikille tuttu? Oppilaiden kanssa myös pohditaan, mitä hyviä ja huonoja puolia keksinnöistä on ollut. Pohdinnassa nostetaan esille myös itse keksijät (jos mahdollista).

Aktiviteettiosuudessa oppilaiden tehtävänä on laittaa keksinnöt oikeaan järjestykseen teipistä tehdylle aikajanalle. Kortteja kannattaa tulostaa useammat tai sitten tehtävää tehdään pieni ryhmä kerrallaan. Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan yrittää asettaa keksinnöt lähelle oikeaa ajankohtaa.

Pohdittavaksi työn jälkeen

 • Mitä keksintöjä ihmiset vielä tarvitsevat?
 • Keksi aivan uusi laite haluamaasi tarkoitukseen