Tietokirjallisuus

Työn tavoitteet:

 • Tutustua tietokirjallisuuteen tiedonhakulähteenä
 • Innostua tietokirjallisuudesta
 • Harjoitella kysymysten muodostamista

Kohderyhmä

 • Alakoulu (soveltaen varhaiskasvatus)

Työn kesto:

 • 30-60 min

Esivalmistelut

 • Eri alojen tietokirjojen kokoaminen esimerkiksi lainaamalla kirjastosta

Pohdittavaksi ennen työtä:

 • Mikä tietokirja on?
 • Kuka kirjoittaa tietokirjoja?
 • Mitä tietokirjoja olet lukenut tai katsonut?

Työohje

Tietokirjoja käytetään kouluissa usein esimerkiksi pulpettilukemisena. Tässä työohjeessa esitellään muutamia ideoita, kuinka tietokirjoja voi hyödyntää opetuksessa lukemisen lisäksi myös muilla tavoilla. Alla on esitelty kolme erilaista työohjetta: tietovisa, taideteos ja näytelmä.

A: Tietovisa

Tässä tehtävässä tehdään tietovisoja tietokirjojen avulla.  Tehtävän tarkoitus on tutustua  tietokirjojen maailmaan hauskalla ja pelillisyyttä hyödyntävällä tavalla. Tehtävässä oppilaat saavat valita itseään kiinnostavia tietokirjoja. Oppilaat etsivät tietokirjoista erilaisia lauseita, joissa esitellään jokin tieto, kuten ”Jupiter on aurinkokunnan suurin planeetta”. Tämän jälkeen oppilaat muokkaavat lauseet kysymyksiksi – ”Mikä on aurinkokunnan suurin planeetta?” Kysymykset kootaan tietovisoiksi joko perinteisille paperilapuille tai tietovisasovellukseen, kuten Kahootiin.

B: Taideteos

Tässä tehtävässä tutustutaan eliölajien tunnistamisen taitoon lajintunnistusoppaiden kautta. Lajintunnistusoppaat ja luontokirjat sisältävät usein upeita ja mielenkiintoisia kuvia mitä erilaisimmista eliöistä.

Tehtävässä oppilaat saavat tutkia lajintunnistusopasta (tai muuta erilaisia lajeja esittelevää teosta) ja valita sieltä mielestään kiinnostavimman, hienoimman tai jännittävimmän näköisen eliön. Oppilaan tehtävä on tehdä eliöstä oma taideteos esimerkiksi rakentamalla, muovailemalla, maalaamalla tai piirtämällä. Oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota kyseisen lajin tunnusomaisiin piirteisiin, eli mistä lajin tunnistaa? Onko kovakuoriaisella jokin erityinen värikuvio? Löytyykö linnun päästä töyhtö? Montako terälehteä kukalla on?

Taideteoksen yhteyteen kirjoitetaan muutamia keskeisiä tietoja kyseisestä eliöstä. Lopuksi taideteoksista kootaan yhteinen näyttely.

C: Näytelmä

Tehtävää varten kootaan eri tieteenaloihin liittyviä tietokirjoja, joihin oppilaat voivat tutustua. Oppilaiden tehtävä on ryhmissä etsiä tietokirjoista  kiinnostavia faktoja ja koota niitä esimerkiksi paperille tai tietokoneelle.

Kun tarpeeksi faktoja on koossa (esim. vähintään 10), oppilaiden tehtävä on rakentaa niiden pohjalta lyhyt näytelmä. Oppilaille voidaan jakaa valmiit näytelmärungot, joihin lisätään tietokirjoista poimitut faktat. Näytelmässä tulee olla jokainen fakta jotenkin sijoitettuna esimerkiksi vuorosanoihin, juoneen tai lavasteisiin.

Muut oppilaat voivat näytelmän jälkeen yrittää arvata, mitä faktoja ryhmä oli alun perin näytelmäänsä valinnut.

Pohdittavaksi työn jälkeen:

 • Mihin tietokirjoja tarvitaan?
 • Mistä aiheesta sinä haluaisit kirjoittaa tietokirjan? Entä lukea?
 • Onko tietokirjassa oleva tieto aina oikein? Miksi ei? (esim. vanhentunut tieto)

Tutustu tarkemmin: