Tutkimuskohteena luokkahuone

Työn tavoitteet

 • Innostaa tutkimaan ja kysymään kysymyksiä
 • Harjoitella tutkimuksen tekemisen vaiheita
 • Harjoitella projektimuotoista työskentelyä

 

Työn kohderyhmä

 • Varhaiskasvatus soveltuvin osin ja alakoulu

Työn kesto

 • Työskentelymuoto on projektityöskentely, jonka kestoa voi itse säätää

Työn taustaa

Tutkiminen, ihmettely ja kysymyksien kysyminen ovat tärkeitä taitoja niin tutkijalle kuin oppivalle lapsellekin. Tutkimusten tekemiseksi ei kuitenkaan tarvitse olla tutkija, vaan tutkimuksia voi tehdä kuka vain!

Työ sisältää tutkimuksellisuuteen kuuluvia piirteitä – eli oppilaiden omia kysymyksiä ja tutkimusten tekemistä niiden pohjalta. Työhön voi lisätä autenttisia tutkimuksen tekemisen vaiheita (tutkimuskysymykset, hypoteesit, tutkimussuunnitelmat, tutkimuksen toteuttaminen, tulosten pohdinta) sen verran kuin haluaa kohderyhmä huomioiden.

Työssä tarvittavat välineet

 • Kartonkeja ja kyniä ajatusten ja luokkahuoneen tutkimuskohteiden hahmotteluun. Vaihtoehtoisesti tutkimuskohteet voidaan koota esim. liitutaululle tai jollekin sähköiselle alustalle, kuten padletille.
 • Erilaisia mitta- ja tutkimusvälineitä (kepit, narut, mittanauhat, lämpömittarit, tietokirjat, internetsivustot, luupit, suurennuslasit jne) riippuen tutkimuskohteista.

Esivalmistelut

Opettaja voi etukäteen miettiä erilaisia tutkimuskohteita ja tutustua erilaisiin tutkimisen ja mittaamisen tapoihin ja työohjeisiin (esim. täältä:))

Pohdittavaksi ennen työtä

 • Mitä tutkijat tekevät?
 • Miten saamme tietoa ympäröivästä maailmasta?
 • Mitä mittaaminen tarkoittaa?
 • Mitä sinua kiinnostavaa asiaa sinä haluaisit tutkia?

Työturvallisuus

 • Kiinnitetään huomiota erilaisten mittavälineiden oikeaoppiseen käyttämiseen
 • Kiinnitetään huomiota turvallisuuteen liikuttaessa ulkona

Työohje

Työssä tutustutaan tutkimiseen ja tutkimisen vaiheisiin. Työtä tehdään projektiluontoisesti, eli pidemmällä aikavälillä osa kerrallaan. Projektin voi jakaa esimerkiksi seuraaviin tutkimuksen vaiheisiin:

 1. Tutkimuskysymys
 2. Tutkimussuunnitelma
 3. Tutkimus
 4. Tulosten esittely

Projektin ja työskentelyn ei tarvitse olla vakavaa ”oikeaa tutkimista” vaan tutkimustavoissa ja tutkimuskohteissa saa käyttää mielikuvitusta. Ennen varsinaisen projektin aloittamista oppilaiden kanssa keskustellaan siitä, mitä tutkijat tekevät ja että tutkijat hankkivat uutta tietoa tutkimuskohteista tekemällä erilaisia tutkimuksia.

Tutkimuskysymys

Itse projektissa tutkitaan jotakin tuttua kohdetta, jota voi tutkia monesta eri näkökulmasta. Hyvä tutkimuskohde on esimerkiksi luokkahuone tai piha. Tutkimuskohteesta pyritään keksimään mahdollisimman paljon erilaisia tutkittavia asioita. Ohjaaja voi auttaa ideoinnissa esimerkin avulla: mitä asioita voi ihmisisestä tutkia (pituus, paino, hiusten väri jne.) ja sitten pohtia yhdessä, mitä nämä olisivat luokkahuoneen kohdalla. Erityisesti korostetaan sitä, että tyhmiä kysymyksiä ei ole! Oppilailta nousevat tutkimuskohteet ja kysymykset kootaan yhteiselle alustalle, kuten liitutaululle, paperille tai jollekin sähköiselle alustalle, kuten padletille.

Alla muutamia esimerkkejä, mitä luokkahuoneesta voi tutkia:

 • Luokkahuoneen mitat (Pohjapiirrustus luokkahuoneesta?)
 • Luokkahuoneen esineet (Esineiden listaaminen, luokittelu, pohjapiirrustus, jossa esineet omilla paikoillaan)
 • Luokkahuoneen värit (mitä värejä luokkahuoneesta löytyy, laaditaan värikartta)
 • Luokkahuoneen sijainti (Missä luokkahuone sijaitsee koulussa? Missä koulu sijaitsee? Missä ovat eri ilmansuunnat?)
 • Luokkahuoneen materiaalit (Mistä löytyy kiveä, puuta, metallia tai lasia? koputellaan materiaaleja ja vertaillaan ääniä, Miksi käytetään eri materiaaleja?)
 • Luokkahuoneen eliöt (Onko akvaariota? Kasveja? Ötököitä nurkissa? Mitä hyötyä kasveista voisi olla? Entä ötököistä? Mitä haittaa kasveista voisi olla? Entä ötököistä? Tunnistetaan eliöitä ja haetaan niistä tietoa)
 • Luokkahuoneen ihmiset (esim. haastattelut)
  • Mitä mielipiteitä luokkahuone herättää?
  • Mitä kehittämisehdotuksia luokkahuoneeseen liittyen?
  • Mitä kieliä luokkahuoneessa puhutaan?
  • Mitä uskontoja luokkahuoneesta löytyy?
 • Luokkahuoneen historia (Milloin luokka on rakennettu? Tiedonhaku)
 • Luokkahuoneen tulevaisuus (Minkälainen luokkahuone on 100 vuoden päästä? )

Tutkimussuunnitelma ja tutkimus

Kun tutkimuskysymykset on päätetty, opettaja voi tehdä halutessaan taustatyötä ja etsiä sopivia tutkimuskeinoja ja työtapoja esimerkiksi täältä: https://blogs.helsinki.fi/pikku-jipot/

Oppilaat jaetaan omiin tutkimusryhmiin, joissa he pääsevät itse pohtimaan, kuinka he voisivat tutkia omaa kohdettaan (esim. luokkahuoneen mitat?) Opettajan rooli on ohjata ja auttaa sopivien tutkimuskeinojen löytämisessä. Työskentelytapoja voi olla monia ja projektia voi edistää halutussa tahdissa.

Tulosten esittely

Yksi tutkimuksen tärkein vaihe on tulosten esittely. Tutkijaryhmät voivat yhdessä miettiä, mikä olisi paras tapa esitellä oman tutkimuksen tulokset. Olisiko se esimerkiksi pohjapiirrustus tai kuva? Video? Teksti? Juliste? Näytelmä? Tulosten esittelyn yhteydessä on hyvä keskustella esimerkiksi siitä, kuinka tutkijat aina jakavat tuloksensa muille, jotta myös muut voivat oppia niistä.