Eliökortit

Työn tavoitteet

 • Harjoitella kokojen arvioimista ja asettamista järjestykseen
 • Pohtia, miksi osa eläimistä on isoja ja osa pieniä
 • Tutustua muutamiin Suomessa eläviin eläimiin

 

Varhaiskasvatussuunnitelma (2018)

 • ”Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen asioita ja esineitä sekä löytää ja tuottaa säännönmukaisuuksia ja muutoksia.”
 • ”Lapsia innostetaan pohtimaan ja kuvailemaan matemaattisia havaintojaan ilmaisemalla ja tarkastelemalla niitä esimerkiksi kehollisesti tai eri välineiden ja kuvien avulla.”
 • ”Eri kasvi- ja eläinlajien tunnistamisen harjoitteleminen vahvistaa luonnon tuntemusta.”

Kohderyhmä

 • Varhaiskasvatus ja alakoulu

Esivalmistelut

 • Lataa ja tulosta Eliökortit
 • Päällystä kortit esimerkiksi kontaktimuovilla

Tarvikkeet

 • Kuvia erilaisista eliöistä (esim. ladattavat eliökortit)

Työn taustaa

Tehtävässä harjoitellaan kokojen arvioimista. Kappaleen koon arvioinnissa voidaan lähteä liikkeelle vertailemalla erikokoisia kappaleita: kumpi on suurempi tai pienempi? Tehtävään tuodaan lisähaastetta asteittain lisäämällä vertailtavien kappaleiden määrää tekemällä kappaleista jono pienimmästä suurimpaan.

Tehtävän haastavuutta voidaan kasvattaa vertailemalla kappaleita, joiden kokoa voi olla vaikeaa suoraan arvioida (esim. pitkä keppi ja kivi). Tästä voidaan johdatella pohtimaan, minkälaisia ominaisuuksia kappaleella voi olla. Kappaleen koosta kertovia ominaisuuksia ovat esimerkiksi pituus ja paino: mitä ne kuvaavat ja mitä hyötyä on esimerkiksi siitä, että tiedetään kappaleen pituus ja paino?

Pohdittavaksi ennen työtä

 • Mitä eliöt ovat? Entä eläimet?

Eliöillä tarkoitetaan kaikkia eläviä organismeja. Elävilla organismeilla on useita yhteisiä tekijöitä, kuten solut, oma aineenvaihdunta ja kyky aistia ympäristöään. Eläviksi organismeiksi lasketaan arkeonit ja bakteerit (esitumaiset), alkueliöt, sienet, kasvit, eläimet (aitotumaiset). Viruksia ei lasketa eliöihin, sillä niillä ei esimerkiksi ole omaa aineenvaihduntaa.

 • Tutustutaan korteissa esiintyviin eliöihin: ovatko ne tuttuja, onko jokin eliö vieras?

Työohje

Työssä harjoitellaan kokojen arvioimista ja muutamien Suomessa elävien eliöiden tunnistamista. Tehtävässä on tarkoitus laittaa korteissa olevat eliöt suuruusjärjestykseen, alkaen kaikkein pienimmästä ja loppuen suurimpaan. Pienin laitetaan jonon vasempaan päähän ja suurin oikeaan päähän.

Tehtävän haastavuutta voi muokata eri tavoin. Tehtävän haastavimmassa muodossa lapselle annetaan kaikki kortit kerralla, jonka jälkeen hän itse järjestää ne suuruusjärjestykseen. Tehtävää voi helpottaa siten, että opettaja antaa lapselle yhden kortin kerrallaan, jota vertaillaan aiemmin laitettuihin kortteihin.

Tehtävässä ei kaikkien eliöiden osalta ole välttämättä täysin oikeaa vastausta: eliöiden koot voivat vaihdella yksilötasolla siten, että esimerkiksi ahven voi olla suurempi kuin hiiri tai toisinpäin. Samoin osaa eläimistä on vaikea vertailla koon puolesta: entä jos toinen onkin pidempi, mutta toinen painavampi? Esimerkiksi kyy on haastava vertailtava muotonsa puolesta. Tämä tarjoaa oivan tilaisuuden pohtia kokoon liittyviä käsitteitä, kuten pituutta ja painoa lapsen kanssa.

Tehtävää voi helpottaa poistamalla kortteja ja jättämällä ainoastaan sellaiset eliöt, joiden kokoerot ovat selkeät. Tehtävää voi helpottaa poistamalla esimerkiksi seuraavat eliöt: joutsen, kyy, käpytikka, punkki ja ahven.

Pohdittavaksi tehtävän jälkeen:

 • Miksi osa eläimistä on pieniä ja osa suuria?

Evoluution myötä maapallolle on kehittynyt erikokoisia eliöitä. Eliöiden rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat eliön kokoon. Esimerkiksi sisäinen tukiranka on mahdollistanut nisäkkäiden kasvamisen isoksi.

Eliön on sopeutunut elinympäristöönsä, mikä näkyy eliön rakenteessa. Siten elinympäristö vaikuttaa siihen, kuinka isoksi eliö voi kehittyä. Esimerkiksi vesiympäristössä elävät nisäkkäät, kuten valaat ja hylkeet ovat usein suurikokoisia, jotta ne pystyvät pitämään elimistön lämpötilan tasaisena (pienellä nisäkkäällä lämpöä haihtuisi vesiympäristössä niin kovalla tahdilla, ettei eliö kykenisi hankkimaan ravintoa tarpeeksi nopeasti).

 • Minkälaiset eläimet ovat usein pieniä?

Esimerkiksi hyönteiset ovat kooltaan pieniä, verrattuna nisäkkäisiin ja lintuihin. Hyönteisten ulkoinen tukiranka, eli kova kitiinikuori, estää niiden kasvamisen isoiksi (kasvavat tiettyyn pisteeseen saakka vaihtamalla kuorta).

 • Mitä pituus tarkoittaa? Entä paino?

Lähteet:

 • www.luontoportti.com
 • www.riista.fi
 • www.suurpedot.fi