Kurssikerta 1

 

Kurssin esittely

Maanantaina 18.1. oli Geoinformatiikan menetelmät I -kurssin ensimmäinen kurssikerta. Kurssi pidetään etäyhteyksin ja tapasimmekin toisemme zoomin välityksellä. Tällä kurssilla käytetään paikkatiedon käsittelyyn QGIS-ohjelmaa, jonka voi lataa ilmaiseksi verkosta.

Kurssikerran ohjelma

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuttiin aluksi muihin ryhmäläisiin ja kurssin ohjelmaan ja tavoitteisiin. Käytiin läpi paikkatiedon ja QGIS-ohjelman perusominaisuuksia. Aluksi ohjelma vaikutti sekavalta, koska siinä on niin paljon eri työkaluja paneeleissa näkyvillä. Niitä saa kuitenkin piilotettua ja järjestettyä uudelleen, mikä helpotti itseäni ohjelman hahmottamisessa. Tehtiin kurssikerralla yhdessä typen päästöistä Itämeren HELBUS-merialueella teemakartta (Kuva 1).

Kuva 1

Mitä opin?

Kurssikerran harjoituksen myötä nopeasti jäi ohjelman perustoiminnot mieleen ja tehdessäni kotitehtävää minun ei tarvinnut luntata ohjeista mitään. Opin, kuinka tuodaan shp. -tiedosto, muokataan valmista tietokantaa ja luodaan siitä uusi muuttuja, tehdään siitä teemakartta ja muokataan sitä. Opin myös, kuinka luodaan karttatuloste ja siihen karttaselite eli legenda, mittakaava sekä pohjoisnuoli.

Kotitehtävä

Tehtävänä oli laatia valmiista Suomen kunnat 2015 -aineistosta haluamansa koropleettikartta. Aineisto sisälsi paljon erilaisia muuttujia Suomesta kuntatasolla mm. väestöstä ja taloudesta. Valitsin omasta mielestä mielenkiintoisen muuttujan syntyneiden määrästä. Syntyneiden enemmyys -muuttuja eli luonnollinen väestönlisäys tarkoittaa elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotusta. Koko maan luku vuonna 2015 oli 2980 eli omien odotusten vastaisesti kuitenkin positiivinen.  (Tilastokeskus 2021). Kartalta näkee, että positiivisena eli vihreänä on pääkaupunkiseutu ja mm. Oulu (kuva 2). Suurin eli tummimman vihrein kunta on Espoo. Se on rauhallista aluetta, mutta Helsingin lähellä eli siksi kuntana lapsiperheiden suosiossa. Sen takia siellä syntyy eniten lapsia.

Kun vertasin omaa karttaani muiden kurssilaisten tekemiin vastaaviin, huomasin yhdenmukaisuuksia mm. Susannan tekemään karttaan kuntien suhteellisista väestömääristä. Väestöltään suurimmissa kaupungeissa kuten pääkaupunkiseudulla myös syntyvyys on suurta.

Kuva 2

Kartta itsessään on mielestäni ihan onnistunut, mutta muuttuja ei ole kovin mielenkiintoinen tai informatiivinen, koska suurin osa Suomesta on valkoisena eli miinuksella. Legenda eli karttaselite ei nyt jälkeenpäin ajateltuna kerro tarpeeksi muuttujasta: miten syntyneiden määrä voi olla miinuksella?. Eli sen tekisin nyt ainakin uudelleen ja ilmaisisin muuttujan informatiivisemmin. Kaiken kaikkiaan kuitenkin ihan ok ensimmäiseksi tuotokseksi. Tehtävän tärkein tavoite eli ohjelman perustoimintojen oppiminen kuitenkin saavutettiin.

 

Lähteet:

Kurssimateriaali

Tilastokeskus. 2021. Kuntien avainluvut. https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2016&active1=SSS. (luettu 19.1.2021).

2 Replies to “Kurssikerta 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *