Kurssikerta 2

Kurssikerran ohjelma

Aluksi kävimme läpi erilaisia tietokantoja ja aineistolähteitä: eli mistä kaikkialta aineistoa voi ladata ja miten sitä käsitellään. Kertasimme QGIS-ohjelman perustoimintoja. Kokeilimme tuoda avoimia WFS-tietokantoja esim. Tilastokeskukselta.

Kurssikerran tehtävä

Kurssikerran tehtävänä oli vertailla eri projektioita ja sitä, kuinka paljon ne vääristävät pinta-alaa verrattuna meillä yleisesti käytössä olevaan TM35FIN-projektioon. Oletuksena oli, että varsinkin maailmanlaajuiset projektiot heittävät täällä pohjoisessa. Vertailin yleistä maailmankartan projektiota Mercatoria TM35FIN-projektioon ja tein teemakartan siitä, miten Suomen kuntien pinta-alat eroavat toisistaan näiden projektioiden välillä. Kokeilin ensin tehdä kartan suhdeluvuilla, mutta totesin, että prosentit ovat kuvaavampia, joten tein lopullisen kartan prosenteilla (kuva 1). Kartasta voi selkeästi huomata sen, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän kuntien pinta-alat eroavat. Suurimmillaan pinta-alaero on pohjoisessa 141,2 %. Etelässä erot eivät ole niin suuret ja pienimmillään ero on 118,2 %. Samankaltaista väriskaalaa löysin esim. Heidin kartasta. Lukuarvot olivat meillä kyllä eri ja jäin miettimään, jos laskin sittenkin prosentit ihan väärin tai sitten meillä on suhde laskettu eripäin.

 

Kuva 1

 

Mitä opin?

Kurssikerralla opin, miten QGIS:ssa voi käyttää erilaisia valintatyökaluja ja luoda niiden avulla uusia tietokantoja. Harjoiteltiin myös erilaisten mittaustyökalujen käyttöä ja sitä, miten tuoda WFS-aineisto ohjelmaan. Vaikeuksia tuotti minulle aluksi keksiä sopiva laskutoimitus pinta-alojen vertailuun ja se, miten “field calculator” -kenttää käytetään.

Olen lopputulokseen tyytyväinen ja mielestäni kartta on helppolukuinen ja selkeä. Värivalinnat ovat tarkoituksella liioiteltuja, jotta erot hahmottuvat selkeämmin. Tällä kerralla myös legenda onnistui paremmin kuin viime kerralla.

 

Lähteet:

Kurssimateriaali

Leave a Reply

Your email address will not be published.