Kurssikerta 3

Kurssikerran ohjelma

Tällä kerralla ei ollut varsinaista teoriaosuutta, vaan mentiin suoraan asiaan eli QGIS:n käyttöön. Siellä harjoiteltiin sitä, miten tietokantoja pystyy yhdistelemään. Ennen sitä, alkuperäisestä tietokannasta täytyy tehdä yksinkertaisempi, jos se on liian yksityiskohtaista. Esimerkiksi meillä oli käytössä tietokanta Afrikasta, jossa kaikki saaret oli merkitty omaksi riveikseen. Meidän täytyi yhdistää kaikki samaan valtioon liittyvät osaset yhdeksi.

Harjoiteltiin myös sitä, miten uutta dataa pystyy tuomaan Excelistä csv.-tiedostona. QGIS:ssä toimii parhaiten tekstimuotoinen csv., joten ensin alkuperäinen Excel-dokumentti täytyy tallentaa csv:ksi. Tämän jälkeen harjoiteltiin tietokantojen yhdistämistä toisiinsa eri tavoin. Tällöin tietokannoilla täytyy olla yksi yhteinen sarake, joka on kaikissa sama, esim. valtioiden nimet.

Pohdintaa aineistosta

Yhdistimme samaan Afrikan karttaan aineistot konflikteista sekä timanttikaivosten ja öljyesiintymien sijainnista (kuva 1). Näillä aineistoilla saisi paljon erilaisia mielenkiintoisia teemakarttoja tehtyä, koska niihin on tallennettu erilaista tietoa.  Olisi mielenkiintoista tutkia esim. timanttikaivosten tai öljykenttien löytämisvuotta suhteessa konfliktin tapahtumavuoteen ja katsoa, että onko niillä jotain yhteistä. Myös voisi tutkia kaivosten ja kenttien tuottavuusluokkaa suhteessa konfliktin laajuuteen ja tutkia, onko konflikti sitä suurempi, mitä luonnonvaran tuottavuus. Aineistoon on myös tallennettu tietoa internetkäyttäjien määrästä eri vuosina. Sen voisi yhdistää konfliktiaineistoon ja katsoa, onko konfliktin tapahtumavuotena enemmän vai vähemmän internetkäyttäjiä.

Kuva 1

Kurssikerran tehtävä

Tehtävänä oli luoda teemakartta Suomen vesistöalueiden valumaominaisuuksista ja tulvaherkkyydestä käyttäen tulvaindeksiä ja järvisyyttä. Tulvaindeksi on luku, joka lasketaan keskiylivirtaaman MHQ (tulvahuippujen keskiarvo) ja keskialivirtaaman MNQ (kuivien kausien alimpien arvojen keskiarvo) suhteena: MHQ/MNQ. Tämän laskutoimituksen aikaansaamiseksi minun piti yhdistellä eri tietokantoja. Lopputuloksena oli kuvan 2 mukainen koropleettikartta.

Kuva 2

Kartta on minusta ihan ok: informatiivinen ja selkeä. Seuraavassa kartassa voisin vielä miettiä, saisiko värejä paremmaksi. Huomasin nyt virheen legendassa: tulvaindeksin pitäisi olla tietenkin MHQ/MNQ eikä MQ niin kuin kuvassa. Kartalta voi huomata sen, että kaikista voimakkaimmin tulvii Itämeren rannikon joet. Luin Lotan blogista, että näillä alueilla tulvia aiheuttaa esim. keväällä lumien voimakas sulaminen.

 

Lähteet:

Kurssimateriaali

Leave a Reply

Your email address will not be published.