Kurssikerta 6

Kurssikerran ohjelma

Kurssikerran aluksi lähdimme ulos keräämään pisteitä puhelimen Epicollect5-sovelluksella. Kukin kurssilainen keräsi aineistoa omalta alueeltaan. Tutkimme kaupunkiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä kävelijän näkökulmasta. Toimme pisteet sitten QGIS:iin ja teimme interpoloimalla teemakartan. Meidän ryhmän aikaansaamasta kartasta voi katsoa näytteitä esim. Villen blogista.

Itsenäinen tehtävä

Loppu kurssikerrasta oli varattu itsenäisen tehtävän tekoon. Tarkoituksena oli harjoitella lisää pisteaineiston esittämistä kartalla ja muokkaamaan internetistä saatua dataa haluttuun muotoon.  Noudin internetistä dataa hasardeista: maanjäristyksistä (ncedc.org/anss/catalog-search.html) ja tulivuorista (https://www.ngdc.noaa.gov/hazel/view/hazards/volcano/loc-data#).  Maanjäristysdata ladattiin csv.-tiedostona ja sitä piti muokata notepadissa, mutta tulivuoridatan sai sellaisenaan QGIS:iin tsv.-tiedostona.

Tuloksena tein kolme erilaista karttaa. Ensimmäisessä (kuva 1) nähdään 1950-2013 vuosina yli 6,0 Richterin maanjäristysten sijoittuminen maailman kartalle. Toisessa (kuva 2) on lisää maanjäristyksiä: yli 4,0 Richterin järistykset vuosina 1990-2002. Niitä olisi ollut liikaa, joten jouduin pienentämään aikaikkunaa. Kolmannessa kartassa (kuva 3) olen lisännyt siihen vielä tulivuorien sijainnit.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Mitä opin?

Olin käyttänyt Epicollect5-sovellusta jo aikaisemmin, joten sen käyttö oli tuttua. Sen sijaan opin, miten aineiston saa sieltä csv.:nä Notepadiin ja sieltä QGIS:iin. Interpolointi eli se, että lasketaan omien arvojen väliin uusia arvoja, oli minulle uusi menetelmä. Tällä tavoin sai tehtyä hyvän teemakartan, jossa näkyy muutakin kuin vain kerätyt pisteet. Opiskelen aineenopettajaksi ja mietin, että tällä tapaa olisi kiva tehdä joskus oman opetusryhmän kanssa yhteinen projekti. Ryhmä keräisi aineistoa lähiympäristöstä ja tekisimme yhdessä teemakartan ja analysoisimme sitä.

Maanjäristys- ja tulivuoriaineistoja olin aikaisemminkin tuonut netistä. En vaan ollut käsitellyt niitä QGIS:ssa aikaisemmin, joten se oli uutta. Toki tekstiaineistoa olimme jo aikaisemminkin tuoneet. Aina erilaista aineistoa tuodessa pitää saada se muokattua halutunlaiseksi, jotta sen käsitteleminen QGIS:ssä onnistuu. Esim. minulla kävi tulivuoridatan kanssa ensin niin, että koordinaatit menivät väärinpäin ja aineisto näkyi ensin kartalla ihan väärin. Sitten tajusin vaihtaa longitude- ja latitudearvot toisinpäin ja sain aineiston näkymään oikein.

 

Lähteet:

Kurssimateriaali

the NCEI Volcano Location Database

Northern California Earthquake Data Center.

Leave a Reply

Your email address will not be published.