Kursgång 2: Projektionens effekt på kartan och dess dimensioner

Det är en sak att följa med under kurstillfällena med klara anvisningar på hur man ska navigera sig i QGIS, och en helt annan sak att själv försöka få någonting gjort i programmet. Måste erkänna att mycket frustration verkar höra till ekvationerna!

Under det andra kurstillfället lärde vi oss betydelsen i att välja rätt projektion för sitt projekt. Elina Huhtinen har i sin blogg bifogat en fin tabell över skillnaderna i olika projektioner. Även Aino Peltola har med hjälp av en tabell presenterat skillnaderna i areor och sträckor mellan Epgs3067, Sphere Mercator och Uranus North Pole Tereographic projektionerna. Här uppkommer t.ex. att en sträcka på 537 km i Epgs3067 projektionen motsvarar en sträcka på 8095 km i Uranus North Polen Tereographic projektionen. Både i Huhtinens och Peltolas blogg-inlägg förekommer det tydligt hur proportionerna kan förvrängas mellan olika projektioner.

I kartan nedanför har jag själv jämfört den procentuella skillanden på areorna mellan Africa Albers Equal Area och Lamberts projektioner.

Bild 1. Procentuella skillanden på areorna mellan Africa Albers Equal Area och Lamberts projektioner (%)

Som det går att avläsa från kartans legend så är inte skillnaderna stora alls. Så valet av projektioner för syftet att bevisa skillnaden var kanske inte det mest lyckade, för tydlighetens skull. MEN en skillnad existerar och det är den allra viktigaste läxan att ta hem från kurstillfället nr.2. I min karta så blir färgen mörkare och mörkare desto större skillnaden i areorna blir mellan projektionerna. Det är spännande att se att det finns några ljusare partier bland de mörkare röda (dvs. områden med mindre procentuell skillnad än de omringande områdena). Orsaken till detta har jag ingen aning om.

Källor:

Viikko 2 – projektion vaikutus karttaan, Elina Huhtinen, 23.1.2019, länk (hämtad 3.2.2019)
Projektioita tutkailemassa, Aino Peltola, 31.1.2019, länk (hämtad 3.2.2019) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *