Suomeksi

Monikykyinen tiede: elämän luominen, avustaminen ja pidentäminen kantasolujen avulla

Tämä hanke käsittelee ihmisen elämänkaaren ensimmäisten ja viimeisten vaiheiden lääketieteellis-teknologista avustamista ja siihen liittyviä eettisiä, poliittisia, taloudellisia ja henkilökohtaisia kysymyksiä. Lähtöolettamuksemme on, että niin syntymä kuin ikääntyminen ja kuolema muuttuvat perustavalla tavalla uusien lääketieteellisten menetelmien käyttöönoton myötä. Koneen säätiön rahoittama hanke tuo yhteen kolme ajankohtaista länsimaista kansanterveysongelmaa, hedelmättömyyden, lapsuusiän diabeteksen ja Alzheimerin taudin, joita tarkastelemme kantasolututkimuksen avaamien lupausten kautta. Tutkimme monipaikkaisen etnografian menetelmin, minkälaisia merkityksiä asiantuntijat antavat ihmisen biologisen materiaalin hyödyntämiselle syntymän, ikääntymisen ja kuoleman muokkaamisessa. Selvitämme myös, miten potilaat suhtautuvat omien tai toisen ihmisen kudosten ja solujen käyttämiseen hoidoissa ja minkälaisia ruumiillisuuden kokemuksia uudet lääketieteelliset teknologiat synnyttävät. Näiden tutkimuskysymysten kautta löydämme erilaisia verkostoja ihmisten, teknologioiden, tiedon ja biologisten materiaalien välillä. Hanke antaa tietoa syntymään ja kuolemaan liittyvän toimijuuden, avustamisen ja riippuvuuden suhteista.

Hanketta rahoittaa Koneen säätiö. Hankkeen jäseniä ovat Lotta Hautamäki, Kaisa Kivipuro ja Elina Helosvuori.