Front page

Toimin laitoksella erityisesti väestötieteen linjan professorina. Johdan Väestö, terveys ja elinolot -tutkijasemnaaria. Tutkimushankkeeni koskevat väestöryhmien välisten kuolleisuus- ja terveyserojen muutoksia ja syitä, sekä asuinalueen ja terveyden välisiä yhteyksiä. Osallistun myös kansainvälisiin väestöryhmien välisiä kuolleisuus- ja terveyseroja käsitteleviin hankkeisiin, ja olen mukana EU:n rahoittamassa vertailevassa tutkimusprojektissa ikääntyvien miesten ja naisten asuinjärjestelyistä ja hoivan tarpeesta. Uusimmassa hankkeessa pyrimme myös selvittämään miten terveys ja huono-osaisuus kasautuvat asuntokuntiin ja periytyvät sukupolvelta toiselle. Olen väestöntutkimuksen yksikön ja väestö, terveys ja yhteiskunta -tutkijayhteisön johtaja. Tutkijayhteisö palkittiin yliopiston viimeisimmässä tutkimuksen ja jatkokoulutuksen arvioinnissa.

The general scope of my professorship is demography. I run the Population, Health and Living Conditions PhD seminar at the Department. My current research interests include changes and causes of socioeconomic differences in cause-specific mortality, and multilevel approaches at understanding the effects of areas on health. I am involved in cross-national comparisons of health inequalities, and part of an EU-funded project on living arrangements and care in ageing populations. My most recent project tries to understand accumulation of poor health and disadvantage in households and across generations.  I am the head of the Population Research Unit and the Center for Population Health and Society which received the highest recognition in the latest research assessment exercise at the University of Helsinki,


hit counter script

© 2020 A MarketPress.com Theme