Podcasting 3: Consult an expert

(Episode 3 of Podcast in Podcast is in Finnish. If you are not fluent in Finnish, you can consult this summary in English: episode #3 Podcast in Podcast)

Kolmas jakso käsittelee haastattelua tiedon rakentamisen menetelmänä. Miten haastattelu toteutetaan, ketä kutsua haastateltavaksi ja miten valmistautua haastatteluun? Entä millainen haastattelijan olisi hyvä olla? Näihin pureudumme tässä jaksossa.

Vieraana on journalistiikan ja viestinnän maisteri sekä Fingon viestinnän asiantuntija, Enni Saikkonen.

In Finnish

LÖYDÄT JAKSON TÄÄLTÄ: https://soundcloud.com/podcast-in-podcast/3-podcast-in-podcast-mp3

KESTO: 28:00

00:20 Johdanto ja esittely

02:00 Mikä on haastattelun tarkoitus? Mistä haastattelun suunnittelu lähtee liikkeelle? Millainen haastattelu on tilanteena?

05:50 Miten haastateltava valitaan?

07:45 Miten haastattelu toteutetaan livetilanteena? Esimerkkejä vaikeista ja mukavista haastattelutilanteista.

12:40 Miten haastatteluun tulee valmistautua?

18:10 Miten haastattelun toteutus eroaa, jos se toteutetaan tekstiksi tai audioksi?

19:40 Mitä eettisiä näkökulmia haastattelussa tulee huomioida?

23:40 Millainen on mielenkiintoinen haastattelu ja miten mielenkiinto luodaan?

26:35 Mitä taitoja haastattelijalta vaaditaan?

Discussion assignment

Discuss with a partner or in a small group:

  • who would be a good person for you to interview?Draw up a list of ‘experts’ that would be relevant.
  • what role would you like the interviewee to play in your episode? (think back to how you imagined your own role as a hoste)
  • how would you like to formulate your questions to the experts?

Write

  • 3 questions that would lead your interviewee to suit your narrative as a hose
  • 3 questions to satisfy your curiosity about the subject or about their work
  • 3 questions to dig deeper into the subject or their particular expertise

What type of questions do you prefer? What would suit your episode best? What will bring out your expert’s qualities the best?

Instruction video for discussion assignment