PAM TUTKINTOVAATIMUKSET

Pääsääntöisesti Pohjois-Amerikan tutkimuksen opetus kuuluu kulttuurintutkimuksen kandiohjelman ja  alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman opetukseen.  Myös ohjelmien yleiskursseista voi valita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja aina kun niitä on tarjolla vaihtoehtoisena. Tärkeää:  KaikkI informaatio tällä sivulla on epävirallista, tarkista tiedot aina ohjelmien omilta virallisilta sivuilta ja weboodista tai ”guidesta”. Important:  All information on the page is unofficial, hence always check the official requirements on the relevant programs’ official sites at weboodi or at ”guide”-pages!

Mahdollisista virheistä pyydetään ilmoittamaan Ari Helolle: ari.helo[at]helsinki.fi

KS. ALLA TUTKINTOVAATIMUKSET: Pohjois-Amerikan tutkimuksen KANDIOPINNOT, MAISTERIOPINNOT ja VALINNAISET OPINNOT sekä Vanhan tutkintorakenteen mukaiset KANDIOPINNOT, SYVENTÄVÄT AINEOPINNOT ja SIVUAINEOPINNOT.

Pohjois-Amerikan tutkimus KANDIOPINNOT

Tieteenalan opinnot (90-100 op). Myös jo peruskurssitarjonnassa on Pohjois-Amerikan tutkimuksen omia kursseja (ks. opetus)!         

KUKA-100 KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT

KUKA-100 Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 30 op (Ohjelman johtaja Pia Olsson)

 • KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, 5 op (KUKA johtoryhmä /Pia Olsson)
 • KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät, 5 op (KUKA johtoryhmä / Jenni Rinne)
 • KUKA-103 Alue, paikka ja ympäristö, 5 op (KUKA johtoryhmä / Ari Helo)
 • KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus, 5 op (KUKA johtoryhmä / Antti Lahelma)
 • KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne, 5 op (KUKA johtoryhmä / Kirsti Salmi-Niklander / Alexandra Bergholm)
 • KUKA-106 Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot, 5 op (KUKA johtoryhmä / Tiina Airaksinen / Hannu Juusola)

KUKA-AL200 ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (KULTTUURIEN TUTKIMUKSEN KANDIOHJELMA) 60 op. (Vastuuhenkilö Antti Korpisaari )

Tieteenalaopinnot (pakolliset opinnot) 15 op

 • KUKA-AL211 Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavat, 5 op (Anu Korhonen)
 • KUKA-AL212 Alueelliset jaot, 5 op (Ari Helo) / Kirjatentti mahdollinen
 • KUKA-AL213 Historia ja nykypäivä, 5 op (Antti Korpisaari)

Teemaopinnot (vapaavalintaiset opinnot – opiskelija valitsee kolme kurssia alla olevista teemoista), 15 op

 • KUKA-AL215 Arki ja elämäntavat, 5 op (Peter Stadius)
 • KUKA-AL216 Identiteetit ja etnisyys, 5 op (Antti Korpisaari)
 • KUKA-AL217 Media ja populaarikulttuuri, 5 op (Antti Korpisaari)
 • KUKA-AL218 Politiikka, ideologia ja yhteiskunta, 5 op (Ari Helo) / Kirjatentti mahdollinen
 • KUKA-AL219 Sukupuoli, seksuaalisuus ja kehollisuus, 5 op (Anu Korhonen)

Menetelmäopinnot 10 op

 • KUKA-AL221 Menetelmäkurssi 5 op (KUKA ohjausryhmä / Anu Korhonen / Ari Helo)
 • KUKA-AL222 Praktikum 5op (Anu Korhonen & Antti Korpisaari)

Tutkielmaopinnot 10 op

 • KUKA-AL225 Proseminaari 4 op (Anu Korhonen & Antti Korpisaari)
 • KUKA-AL224 Kandidaatintutkielma 6 op (Työn ohjaaja)

Työelämäopinnot 10 op

 • KUKA-201 Kulttuurien tutkimus käytännössä 5 op. (Jouni Järvinen)
 • KUKA-AL227 Työharjoittelu 5 op. (Ari Helo)

HOPS-vastaavana 2019-20 toimii Antti Korpisaari.

 

Pohjois-Amerikan tutkimus MAISTERIOPINNOT, 120 op

Vastuuhenkilö Hannu Juusola (ALKU = Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-idän tutkimus, Euroopan kulttuurit, Latinalaisen Amerikan tutkimus ja Pohjois-Amerikan tutkimus)

ALKU-300 Alue- ja kulttuurintutkimuksen syventävät opinnot

Kaikille pakolliset ja yhteiset opinnot 25 op

 • ALKU-301 Johdantoseminaari, 5 op (ALKU-johtoryhmä)
 • ALKU-302 Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät, 5 op (ALKU-johtoryhmä)
 • ALKU-303 Yhteiskunta, valta ja viestintä, 5 op (ALKU-johtoryhmä)
 • ALKU-304 Aatteet, ideologiat ja uskonnot, 5 op (ALKU-johtoryhmä)
 • ALKU-305 Tila, paikka ja ympäristö, 5 op (ALKU-johtoryhmä)

Tutkielmaopinnot 35 op

 • ALKU-306 Graduseminaari, 5 op  (ALKU-johtoryhmä, Mikko Saikku)
 • ALKU-800 Pro gradu –tutkielma, 30 op (Mikko Saikku)

Opintosuuntakohtaiset opinnot 30 op / ALKU-P310 Pohjois-Amerikan tutkimus. Vastuuhenkilö Mikko Saikku

 • ALKU-P311 Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkimusseminaari, 10 op (Fulbright Professori)
 • ALKU-P312 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari, 5 op (Fulbright Professori)
 • ALKU-P313 Luentoseminaari, 5 op (Ari Helo / Mikko Saikku)
 • ALKU-P314 Yhdysvaltain/Kanadan tutkimuksen erikoiskurssi, 5 op (Fulbright Professori/Saikku)
 • ALKU-P315 Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi, 5 op (Mikko Saikku)

Valinnaiset opinnot 30 op

Työelämäopinnot 5 op (ALKU-johtoryhmä)

————-

Jatko-opinnot (tiedustelut Mikko Saikku): PYAM-9151 (tohtoriopisk.seminaari, Saikku & et al.)

 

Pohjois-Amerikan tutkimuksen VALINNAISET OPINNOT

Voit tehdä niin monta 15 op-jaksoa kuin haluat. Opintokokonaisuudet voi suorittaa osaksi sekä kandi- että maisteritason opintoja ja ne ovat avoimia myös KUKA-opiskelijoille valinnaisina aineina. Voit valita mitkä vain opintojaksot, mutta opintokokonaisuuksista saa merkinnät vain järjestyksessä:

KUKA-AM500 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I  15 op (Ari Helo)

 • KUKA-AM501 Johdatus Pohjois-Amerikkaan 5 op (Ari Helo) Aluepainotteinen johdantokurssi Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurimaantieteeseen. (Etsi opetus esim. koodilla  ALKU-P313 Luentoseminaari, 5 op)
 • KUKA-AM502 Pohjois-Amerikan historia ja nykypäivä 5 op (Ari Helo) Yhdysvaltain ja/tai Kanadan historian ja poliittisen kulttuurin kurssi. (Etsi opetusta esim. KUKA-AL218 tai ALKU-P315 -koodeilla)
 • KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I 5 op (Ari Helo/ Mikko Saikku) Vapaavalintainen teemakurssi Kanadan tai Yhdysvaltain kulttuureista. (Etsi opetus esim. ALKU-P315/ XAK260P ja mahdollisia kulttuurintutkimuksen muita kursseja, sovittava Ari Helon kanssa korvaavuus. Myös kirjatenttimahdollisuus, Ari Helolta kirjalista)

KUKA-AM504 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus II 15 op (Ari  Helo)

 • KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset 5 op (Ari Helo) (Etsi opetusta esim. KUKA-AL221 koodilla. Myös kirjatenttimahdollisuus, Ari Helolta kirjalista.)
 • KUKA-AM506 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari 5 op (Fulbright Professori) (Etsi opetus ALKU-P312, Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari, 5 op)
 • KUKA-AM507 Pohjois-Amerikan teemaopinnot II 5 op (Ari Helo) (Etsi opetus esim. ALKU-P315 tai muita soveltuvia kursseja, tiedustelut Ari Helo. Myös kirjatenttimahdollisuus, Ari Helolta kirjalista.)

ALKU-P530 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus III 15 op (Ari Helo)

 • ALKU-P311 Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkimusseminaari 10 op (Saikku/Fulbright Professori)
 • ALKU-P314 Yhdysvaltain/Kanadan tutkimuksen erikoiskurssi 5 op (Saikku/Fulbright Professori)

LISÄKSI VOI VALINNAISINA SUORITTAA TÄMÄN KOKONAISUUDEN:

KUKA-510 Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op (Ari Helo)

 • KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
 • Lisäksi valitse kaksi näistä yht. 10 op:
 • KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät 5 op
 • KUKA-103 Alue, paikka ja ympäristö 5 op
 • KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op
 • KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
 • KUKA-106 Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot 5 op

Muut Kulttuurien tutkimuksen valinnaiset opinnot (15 op) (Voimassa 1.8. 2019 alk.)

 • Valinnainen erikoiskurssi I, KUKA-501 (5 op)
 • Valinnainen erikoiskurssi II, KUKA-502 (5 op)
 • Valinnainen erikoiskurssi III, KUKA-503 (5 op)

VANHA TUTKINTORAKENNE: Pohjois-Amerikan tutkimuksen KANDIOPINNOT

Humanististen tieteiden Kandidaatti (180 op): Alue- ja kulttuurintutkimus (Pohjois-Amerikan linja). Pääaineen opinnot (vähintään 70 op).  

PERUSOPINNOT 404904 Alue- ja kulttuurintutkimus, Pohjois-Amerikan linja, (XAK100P) 25op.

 • 402183 Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen (XAK110) 5 op (Peter Stadius). (Kurssin voi korvata ylimääräisellä PAmin erikoiskurssilla XAK140P 2017 syksystä alkaen, Ari Helo.)
 • 405411 Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja (XAK120) 5 op (Anu Korhonen)(Kurssi on mahdollista korvata kulttuurien kandiohjelman Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja KUKA-AL211 -suorituksella tai KUKA-AM505 ”Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset” -kurssilla.)
 • 404571 Johdatus Pohjois-Amerikan tuntemiseen (XAK130P) 10op (Ari Helo). (2017 syksy alk. tehdään kahdessa jaksossa: osa I alueet ja osa II historia; ks. KUKA-AM501, KUKA-AM502.)
 • 404569 Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P) 5 op (Ari Helo). (Ks. esim. ALKU-P314, ALKU-P315, KUKA-AM503, KUKA-AM507)

AINEOPINNOT 405379 Alue- ja kultt.tutkimus, Pohjois-Amerikan linja, pääaineopiskelijalle (XAK200PP) 45 op.

 • 405796 Työelämään orientoivat opinnot (Maailman kulttuurien laitos) 4 op (Jani Penttilä).
 • 405419 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK211) 1op (2017 syksy alk. Ari Helo hopsaa).
 • 405420 Praktikum (XAK230) 5 op (Korhonen & Korpisaari & Helo).
 • 405421 Proseminaari (XAK240) 4 op (Korhonen & Korpisaari & Helo). (Pääaineopiskelija suorittaa 4 op-laajuisena! Sivuaineessa 6 op tähän lisää kandista, mutta sama koodi.)
 • 405422 Kandidaatintutkielma (XAK241) 6 op (Proseminaarin päätteeksi).
 • 402302 Pohjois-Amerikan tutkimuksen klassikot (XAK250P) 5 op. (Ari Helo, kirjatenttimahdollisuus, ks. myös esim. KUKA-AM505).
 • 402303 Yhdysvaltain tutkimuksen luentokurssi (XAK260P) 5 op. (Fulbright professori, ks. myös esim. ALKU-P314 ja ALKU-P315.)
 • 402304 Pohjois-Amerikan tutkimuksen seminaari (XAK270P) 10 op. (Fulbright professori, Ks. ALKU-P311.)
 • 405423 Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P) 5 op. (Ari Helo, myös kirjatenttimahdollisuus, ks. myös esim. ALKU-P314, ALKU-P315, KUKA-AM503, KUKA-AM507.)
 • 405378 Aineopintojen vapaavalintainen alueopintojakso 5-10 op. (Ylimääräisiä kursseja.)
 • LISÄKSI Ensimmäinen opintokokonaisuus sivuaineessa (vähintään 25 op) + TIEDEKUNNAN YHTEISET YMS.

 

VANHA TUTKINTORAKENNE:  Pohjois-Amerikan tutkimuksen MAISTERIOPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT 405397 Alue- ja kulttuurintutkimus, Pohjois-Amerikan opintosuunta (XAK300PP), pääaineopinnot väh. 80 op.

Suorita seuraavat opintojaksot, 75 op:

 • 405438 Työelämäorientaatio (XAK310) 5 op. (Jani Penttilä yhteyshenkilö. Suositellaan suoritettavan harjoitteluna, ks. tiedekunnan harjoitteluohjeet Flammasta, Mikko Saikku ottaa vastaan harjoitteluraportit ja sopii mahdollisista muista suoritusmuodoista.)
 • 405439 Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät (XAK320) 5 op. (Voi 2017 syksystä suorittaa jollain PAmin kurssilla, lisätiedot Mikko Saikku.)
 • 405440 Tutkielmaseminaari (XAK330) 9 op (Saikku).
 • 405441 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK331) 1 op (Saikku)
 • 405442 Pro gradu -tutkielma (XAK800) 40 op (Saikku).
 • 405443 Pohjois-Amerikan tutkimuksen syventävä seminaari (XAK340P) 10 op (Fulbright Professori).
 • 402324 Luentoseminaari (XAK350P) 5 op (Ari Helo). (Ks. ALKU-P313).

Suorita vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • 405444 Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P) 5-15 op.
 • 405369 Syventävien opintojen vapaavalintainen alueopintojakso 5-10 op.
 • LISÄKSI: 4006660 Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa 0 op (mutta pakollinen), järjestää humanistinen tiedekunta.

 

VANHA TUTKINTORAKENNE: Pohjois-Amerikan tutkimus SIVUAINEENA

Huom! Koska weboodia päivitetään vain satunnaisesti vanhojen tutkintojen osalta, etsi kaikki opetus Opintoni-sivuilta uusien koodien avulla ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys Ari Heloon (ari.helo[at]helsinki.fi).

Perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25op) Ari Helo

 • Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen (XAK110), 5 op (Kirjatentti / voi myös suorittaa PAmin ylimääräisellä erikoiskurssilla XAK140P)
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja (XAK120), 5 op (Kirjatentti / Kurssi on mahdollista myös korvata kulttuurien kandiohjelman Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja KUKA-AL211 -suorituksella tai KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet -kurssilla.)
 • Johdatus Pohjois-Amerikan tuntemiseen (XAK130P), 10 op (Ari Helo) (Suoritetaan 2017 syksy alkaen 2-osaisena, osa I alueet ja osa II historia. ks. KUKA-AM501 JA KUKA-AM502)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P), 5 op (Ari Helo)

Aineopinnot sivuaineopiskelijalle (35 op) Ari Helo

Suorita seuraavat opintojaksot:

 • Tieteidenvälisen tutkimuksen erityiskysymyksiä (XAK220), 5 op (voi suorittaa myös ylimääräisellä PAm temaattisella kurssilla XAK280P)
 • Yhdysvaltain tutkimuksen luentokurssi (XAK260P), 5 op (Fulbright-professori)
 • Proseminaari (XAK240) 10 p. laajuisena TAI Pohjois-Amerikan tutkimuksen seminaari (XAK270P) 10 op

Lisäksi suorita yhteensä vähintään 15 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Praktikum (XAK230), 5 op (Jos teet proseminaarin, tee tämä ennen sitä.)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen klassikot (XAK250P), 5 op (KUKA-AM505, Ari Helo, kirjatenttimahdollisuus)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P), 5 op (Ari Helo/Fulbright-prof.)
 • 405378 Aineop. vapaavalintainen alueopintojakso (opiskelija valitsee, kurssin opettaja vastaa), 5-10 op.

Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (60 op) Mikko Saikku

Suorita seuraavat opintojaksot yht. 50 op:

 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät (XAK320), 5 op (kysy korvaavuudesta Saikku)
 • Tutkielmaseminaari (XAK330), 9 op
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK331), 1 op
 • Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (XAK800ST), 20 op
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen syventävä seminaari (XAK340P), 10 op
 • Luentoseminaari (XAK350P), 5 op (Ks. ALKU-P313)

Suorita lisäksi vähintään 10 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P), 5-15 op
 • Syventävien opintojen vapaavalintainen alueopintojakso (XAK3X), 5-10 op.