PAM TUTKINTOVAATIMUKSET

Pääsääntöisesti Pohjois-Amerikan tutkimuksen opetus kuuluu kulttuurintutkimuksen kandiohjelman ja  alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman opetukseen.  Myös ohjelmien yleiskursseista voi valita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja aina kun niitä on tarjolla vaihtoehtoisena. Tärkeää:  KaikkI informaatio tällä sivulla on epävirallista, tarkista tiedot aina ohjelmien omilta virallisilta sivuilta ja weboodista tai ”guidesta”. Important:  All information on the page is unofficial, hence always check the official requirements on the relevant programs’ official sites at weboodi or at ”guide”-pages!

Mahdollisista virheistä pyydetään ilmoittamaan Ari Helolle: ari.helo[at]helsinki.fi

KS. ALLA TUTKINTOVAATIMUKSET: Pohjois-Amerikan tutkimuksen KANDIOPINNOT, MAISTERIOPINNOT ja VALINNAISET OPINNOT sekä Vanhan tutkintorakenteen mukaiset KANDIOPINNOT, SYVENTÄVÄT AINEOPINNOT ja SIVUAINEOPINNOT.

Pohjois-Amerikan tutkimus KANDIOPINNOT

KULTTUURINTUTKIMUKSEN KANDIOHJELMAN OPINNOT (3v.) 180op

(Huom! jo perusopinnoista lähtien voit valita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja aina kun niitä ko. opintokohtaan on tarjolla.)

KUKA-100 Kulttuurien tutkimus, perusopinnot (30 op) 

Pakolliset peruskurssit 15 op

KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi (5 op)

KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät (5 op)

KUKA-109 Kulttuurien tutkimuksen teoriat (5 op)

Vaihtoehtoiset peruskurssit 15 op

Voit valita vapaasti kolme vaihtoehtoista kurssia seuraavista:

– KUKA-103 Tila, paikka ja ympäristö (5 op)

– KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus (5 op)

– KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne (5 op)

– KUKA-106 Identiteetit ja sosiaaliset verkostot (5 op)

– KUKA-107 Kulttuuri, omistajuus ja toimijuus (5 op)

– KUKA-108 Näkökulmia alueiden tutkimukseen (5 op)

KUKA-AL200 Alue- ja kulttuurintutkimus, aineopinnot (60 op)

KUKA-201 Kulttuurien tutkimus käytännössä (5 op)

Tieteenalaopinnot

KUKA-AL211 Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavat (5 op)

KUKA-AL212 Alueelliset jaot (5 op)

KUKA-AL213 Historia ja nykypäivä (5 op)

Teemaopinnot

Valitse 15 op

Valitse kolme opintojaksoa.

KUKA-AL215 Arki ja elämäntavat (5 op)

KUKA-AL216 Identiteetit ja etnisyys (5 op)

KUKA-AL217 Media ja populaarikulttuuri (5 op)

KUKA-AL218 Politiikka, ideologia ja yhteiskunta (5 op)

KUKA-AL219 Sukupuoli, seksuaalisuus ja kehollisuus (5 op)

Menetelmäopinnot

KUKA-AL221 Menetelmäkurssi (5 op)

KUKA-AL222 Praktikum (5 op)

Työelämäopinnot

Valitse 5 op

KUKA-202 Työelämäopinnot (5 op)

KUKA-AL227 Työharjoittelu (5 op)

Tutkielmaopinnot

KUKA-AL224 Kandidaatintutkielma (6 op)

KUKA-AL225 Proseminaari (4 op)

Kypsyysnäyte

Valitse 1

HUM-297 Kypsyysnäyte (suomenkielinen), kandidaatintutkinto (0 op)

HUM-298 Kypsyysnäyte (ruotsinkielinen), kandidaatintutkinto (0 op)

HUM-299 Kypsyysnäyte (muu kieli kuin suomi/ruotsi), kandidaatintutkinto (0 op)

KUKA-val Valinnaiset opintokokonaisuudet (30 op)

Valitse esim. nämä Pohjois-Amerikan tutkimuksen kokonaisuudet, 30 op.:

KUKA-AM500 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op)

 • KUKA-AM501 Johdatus Pohjois-Amerikkaan 5 op (Aluepainotteinen johdantokurssi Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurimaantieteeseen.)
 • KUKA-AM502 Pohjois-Amerikan historia ja nykypäivä 5 op
 • KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I 5 op (Vapaavalintainen teemakurssi Kanadan tai Yhdysvaltain kulttuureista.)

KUKA-AM504 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus II (15 op)

 • KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset 5 op
 • KUKA-AM506 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari 5 op
 • KUKA-AM507 Pohjois-Amerikan teemaopinnot II 5 op

KUKA-yht Muut opinnot (väh. 15 op)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

– HUM-001 Orientoivat opinnot (2 op)

Viestintä ja kieliosaaminen (10 op)

– Äidinkieli

– Toinen kotimainen kieli

– Vieras kieli

DIGI Opiskelijan digitaidot (3 op)

DIGI-A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op)

DIGI-B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op)

LISÄKSI Vähintään 45 op tiedekunnan yhteisiä tai muita opintoja, sisältäen pakollinen HUM-001, Orientoivat opinnot, 2 op (ks. tutkintovaatimukset yliopiston omilla sivuilla). Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä muulta tieteenalalta vähintään yksi 30 opintopisteen (tai laajempi) kokonaisuus tai kaksi vähintään 15 opintopisteen (tai laajempaa) kokonaisuutta. Lisäksi voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä kokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saa tutkinnon vähimmäislaajuutta täyteen (180 opintopistettä).

 

Pohjois-Amerikan tutkimus MAISTERIOPINNOT, 120 op

(ALKU = Aasian tutkimus, Lähi-idän tutkimus, Euroopan kulttuurit, Latinalaisen Amerikan tutkimus ja Pohjois-Amerikan tutkimus)

(Huom! voit valita alusta lähtien Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja aina kun niitä ko. opintokohtaan on tarjolla.)

ALKU-300 Alue- ja kulttuurintutkimus, yhteiset pakolliset opinnot (30 op)

ALKU-301 Johdantoseminaari (5 op)

ALKU-302 Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät (5 op)

ALKU-303 Yhteiskunta, valta ja viestintä (5 op)

ALKU-304 Aatteet, ideologiat ja uskonnot (5 op)

ALKU-305 Tila, paikka ja ympäristö (5 op)

ALKU-306 Graduseminaari (5 op)

ALKU-P310 Pohjois-Amerikan tutkimus: Opintosuuntakohtaiset opinnot (30op)

ALKU-P311 Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkimusseminaari, 10 op

ALKU-P312 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari, 5 op

ALKU-P313 Luentoseminaari, 5 op

ALKU-P314 Yhdysvaltain/Kanadan tutkimuksen erikoiskurssi, 5 op

ALKU-P315 Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi, 5 op

Valinnaiset opinnot (30 op)

Valinnaisiin opintoihin voit sijoittaa muita yliopisto-opintoja, joko yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi oman opintosuunnan lisäopintoja, toisen opintosuunnan opintoja, kieliopintoja, työelämäopintoja tai työharjoittelu, oman tai toisen koulutusohjelman järjestämiä opintokokonaisuuksia tai vaihto-opintoja (mukaan lukien esim. ALKU-321 Työelämäjakso 5 op).

Valinnaisiin saa ottaa Pohjois-Amerikan tutkimuksen valinnaisia opintoja (30 – 45 op):

KUKA-AM500 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I  15 op

 • KUKA-AM501 Johdatus Pohjois-Amerikkaan 5 op (Aluepainotteinen johdantokurssi Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurimaantieteeseen.)
 • KUKA-AM502 Pohjois-Amerikan historia ja nykypäivä 5 op
 • KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I 5 op (Vapaavalintainen teemakurssi Kanadan tai Yhdysvaltain kulttuureista.)

KUKA-AM504 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus II 15 op

 • KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset 5 op
 • KUKA-AM506 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari 5 op
 • KUKA-AM507 Pohjois-Amerikan teemaopinnot II 5 op

ALKU-P530 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus III 15 op (tämä vain jos Opintosuuntakohtaiset opinnot eivät ole Pohjois-Amerikan tutkimuksesta).

 • ALKU-P311 Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkimusseminaari 10 op
 • ALKU-P314 Yhdysvaltain/Kanadan tutkimuksen erikoiskurssi 5 op

ALKU-800 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Kypsyysnäyte

Valitse 1

HUM-801 Kypsyysnäyte (suomenkielinen), maisterintutkinto (0 op)

HUM-802 Kypsyysnäyte (ruotsinkielinen), maisterintutkinto (0 op)

HUM-803 Kypsyysnäyte (muu kieli kuin suomi/ruotsi), maisterintutkinto (0 op)

 

Pohjois-Amerikan tutkimuksen VALINNAISET OPINNOT

Voit tehdä niin monta 15 op-jaksoa kuin haluat. Opintokokonaisuudet voi suorittaa osaksi sekä kandi- että maisteritason opintoja ja ne ovat avoimia myös KUKA-opiskelijoille valinnaisina aineina. Voit valita mitkä vain opintojaksot, mutta opintokokonaisuuksista saa merkinnät vain järjestyksessä:

KUKA-AM500 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I  15 op (Ari Helo)

 • KUKA-AM501 Johdatus Pohjois-Amerikkaan 5 op (Aluepainotteinen johdantokurssi Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuurimaantieteeseen.)
 • KUKA-AM502 Pohjois-Amerikan historia ja nykypäivä 5 op (Yhdysvaltain ja/tai Kanadan historian ja poliittisen kulttuurin kurssi.)
 • KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I 5 op (Vapaavalintainen teemakurssi Kanadan tai Yhdysvaltain kulttuureista).

KUKA-AM504 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus II 15 op (Ari  Helo)

 • KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset 5 op
 • KUKA-AM506 Pohjois-Amerikan ajankohtaisten kysymysten seminaari 5 op (Fulbright Professori)
 • KUKA-AM507 Pohjois-Amerikan teemaopinnot II 5 op

ALKU-P530 Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus III 15 op (Ari Helo)

 • ALKU-P311 Pohjois-Amerikan tutkimuksen tutkimusseminaari 10 op (Saikku/Fulbright Professori)
 • ALKU-P314 Yhdysvaltain/Kanadan tutkimuksen erikoiskurssi 5 op (Saikku/Fulbright Professori)

LISÄKSI VOI VALINNAISINA SUORITTAA TÄMÄN KOKONAISUUDEN:

KUKA-510 Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus 15 op

 • KUKA-101 Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi 5 op
 • Lisäksi valitse kaksi näistä yht. 10 op:
 • KUKA-102 Kulttuurien tutkimuksen aineistot ja menetelmät 5 op
 • KUKA-103 Alue, paikka ja ympäristö 5 op
 • KUKA-104 Visuaalisuus ja materiaalisuus 5 op
 • KUKA-105 Uskonto, maailmankuva ja perinne 5 op
 • KUKA-106 Kommunikaatio ja yhteisölliset verkostot 5 op

Muut Kulttuurien tutkimuksen valinnaiset opinnot (15 op) (Voimassa 1.8. 2019 alk.)

 • Valinnainen erikoiskurssi I, KUKA-501 (5 op)
 • Valinnainen erikoiskurssi II, KUKA-502 (5 op)
 • Valinnainen erikoiskurssi III, KUKA-503 (5 op)

VANHA TUTKINTORAKENNE: Pohjois-Amerikan tutkimuksen KANDIOPINNOT

Humanististen tieteiden Kandidaatti (180 op): Alue- ja kulttuurintutkimus (Pohjois-Amerikan linja). Pääaineen opinnot (vähintään 70 op).  

PERUSOPINNOT 404904 Alue- ja kulttuurintutkimus, Pohjois-Amerikan linja, (XAK100P) 25op.

 • 402183 Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen (XAK110) 5 op (Peter Stadius). (Kurssin voi korvata ylimääräisellä PAmin erikoiskurssilla XAK140P 2017 syksystä alkaen, Ari Helo.)
 • 405411 Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja (XAK120) 5 op (Anu Korhonen)(Kurssi on mahdollista korvata kulttuurien kandiohjelman Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja KUKA-AL211 -suorituksella tai KUKA-AM505 ”Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet ja suuntaukset” -kurssilla.)
 • 404571 Johdatus Pohjois-Amerikan tuntemiseen (XAK130P) 10op (Ari Helo). (2017 syksy alk. tehdään kahdessa jaksossa: osa I alueet ja osa II historia; ks. KUKA-AM501, KUKA-AM502.)
 • 404569 Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P) 5 op (Ari Helo). (Ks. esim. ALKU-P314, ALKU-P315, KUKA-AM503, KUKA-AM507)

AINEOPINNOT 405379 Alue- ja kultt.tutkimus, Pohjois-Amerikan linja, pääaineopiskelijalle (XAK200PP) 45 op.

 • 405796 Työelämään orientoivat opinnot (Maailman kulttuurien laitos) 4 op (Jani Penttilä).
 • 405419 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK211) 1op (2017 syksy alk. Ari Helo hopsaa).
 • 405420 Praktikum (XAK230) 5 op (Korhonen & Korpisaari & Helo).
 • 405421 Proseminaari (XAK240) 4 op (Korhonen & Korpisaari & Helo). (Pääaineopiskelija suorittaa 4 op-laajuisena! Sivuaineessa 6 op tähän lisää kandista, mutta sama koodi.)
 • 405422 Kandidaatintutkielma (XAK241) 6 op (Proseminaarin päätteeksi).
 • 402302 Pohjois-Amerikan tutkimuksen klassikot (XAK250P) 5 op. (Ari Helo, kirjatenttimahdollisuus, ks. myös esim. KUKA-AM505).
 • 402303 Yhdysvaltain tutkimuksen luentokurssi (XAK260P) 5 op. (Fulbright professori, ks. myös esim. ALKU-P314 ja ALKU-P315.)
 • 402304 Pohjois-Amerikan tutkimuksen seminaari (XAK270P) 10 op. (Fulbright professori, Ks. ALKU-P311.)
 • 405423 Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P) 5 op. (Ari Helo, myös kirjatenttimahdollisuus, ks. myös esim. ALKU-P314, ALKU-P315, KUKA-AM503, KUKA-AM507.)
 • 405378 Aineopintojen vapaavalintainen alueopintojakso 5-10 op. (Ylimääräisiä kursseja.)
 • LISÄKSI Ensimmäinen opintokokonaisuus sivuaineessa (vähintään 25 op) + TIEDEKUNNAN YHTEISET YMS.

 

VANHA TUTKINTORAKENNE:  Pohjois-Amerikan tutkimuksen MAISTERIOPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT 405397 Alue- ja kulttuurintutkimus, Pohjois-Amerikan opintosuunta (XAK300PP), pääaineopinnot väh. 80 op.

Suorita seuraavat opintojaksot, 75 op:

 • 405438 Työelämäorientaatio (XAK310) 5 op. (Jani Penttilä yhteyshenkilö. Suositellaan suoritettavan harjoitteluna, ks. tiedekunnan harjoitteluohjeet Flammasta, Mikko Saikku ottaa vastaan harjoitteluraportit ja sopii mahdollisista muista suoritusmuodoista.)
 • 405439 Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät (XAK320) 5 op. (Voi 2017 syksystä suorittaa jollain PAmin kurssilla, lisätiedot Mikko Saikku.)
 • 405440 Tutkielmaseminaari (XAK330) 9 op (Saikku).
 • 405441 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK331) 1 op (Saikku)
 • 405442 Pro gradu -tutkielma (XAK800) 40 op (Saikku).
 • 405443 Pohjois-Amerikan tutkimuksen syventävä seminaari (XAK340P) 10 op (Fulbright Professori).
 • 402324 Luentoseminaari (XAK350P) 5 op (Ari Helo). (Ks. ALKU-P313).

Suorita vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • 405444 Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P) 5-15 op.
 • 405369 Syventävien opintojen vapaavalintainen alueopintojakso 5-10 op.
 • LISÄKSI: 4006660 Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa 0 op (mutta pakollinen), järjestää humanistinen tiedekunta.

 

VANHA TUTKINTORAKENNE: Pohjois-Amerikan tutkimus SIVUAINEENA

Huom! Koska weboodia päivitetään vain satunnaisesti vanhojen tutkintojen osalta, etsi kaikki opetus Opintoni-sivuilta uusien koodien avulla ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys Ari Heloon (ari.helo[at]helsinki.fi).

Perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25op) Ari Helo

 • Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen (XAK110), 5 op (Kirjatentti / voi myös suorittaa PAmin ylimääräisellä erikoiskurssilla XAK140P)
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja (XAK120), 5 op (Kirjatentti / Kurssi on mahdollista myös korvata kulttuurien kandiohjelman Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja KUKA-AL211 -suorituksella tai KUKA-AM505 Pohjois-Amerikan tutkimuksen perinteet -kurssilla.)
 • Johdatus Pohjois-Amerikan tuntemiseen (XAK130P), 10 op (Ari Helo) (Suoritetaan 2017 syksy alkaen 2-osaisena, osa I alueet ja osa II historia. ks. KUKA-AM501 JA KUKA-AM502)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen erikoiskurssi (XAK140P), 5 op (Ari Helo)

Aineopinnot sivuaineopiskelijalle (35 op) Ari Helo

Suorita seuraavat opintojaksot:

 • Tieteidenvälisen tutkimuksen erityiskysymyksiä (XAK220), 5 op (voi suorittaa myös ylimääräisellä PAm temaattisella kurssilla XAK280P)
 • Yhdysvaltain tutkimuksen luentokurssi (XAK260P), 5 op (Fulbright-professori)
 • Proseminaari (XAK240) 10 p. laajuisena TAI Pohjois-Amerikan tutkimuksen seminaari (XAK270P) 10 op

Lisäksi suorita yhteensä vähintään 15 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Praktikum (XAK230), 5 op (Jos teet proseminaarin, tee tämä ennen sitä.)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen klassikot (XAK250P), 5 op (KUKA-AM505, Ari Helo, kirjatenttimahdollisuus)
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P), 5 op (Ari Helo/Fulbright-prof.)
 • 405378 Aineop. vapaavalintainen alueopintojakso (opiskelija valitsee, kurssin opettaja vastaa), 5-10 op.

Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle (60 op) Mikko Saikku

Suorita seuraavat opintojaksot yht. 50 op:

 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen menetelmät (XAK320), 5 op (kysy korvaavuudesta Saikku)
 • Tutkielmaseminaari (XAK330), 9 op
 • Henkilökohtainen opintosuunnitelma (XAK331), 1 op
 • Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (XAK800ST), 20 op
 • Pohjois-Amerikan tutkimuksen syventävä seminaari (XAK340P), 10 op
 • Luentoseminaari (XAK350P), 5 op (Ks. ALKU-P313)

Suorita lisäksi vähintään 10 opintopistettä seuraavista opintojaksoista:

 • Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P), 5-15 op
 • Syventävien opintojen vapaavalintainen alueopintojakso (XAK3X), 5-10 op.