Talousarvio 2007

Talousarvio 1.1.2007-31.12.2007

Varsinainen toiminta

Opinto- ja koulutustoiminta
Kulut
Matkakorvaukset                                         40€
Tiedettä ja kaljaa –iltojen kulut                   30€
Fuksitoiminta                                               80€
Alumnitoiminta                                            20€
Kulttuuritoiminta                                         30€
HOL:n syysseminaari                     50 €
Kulut yhteensä                                         250€
Tuotot yhteensä                                           0€

Tiedotustoiminta
Kulut
Poleemin painatuskulut                          2300€
Poleemin postituskulut                               50€
Kulut yhteensä                                      2350€
Tuotot
Mainostuotot                                              50€
Järjestölehtituki                                        450€
Tuotot yhteensä                                      500€

Jäsentilaisuudet
Sitsit ja muut juhlat
Kulut                                                      1000€
Lipputuotot                                             2000€
Ekskursiot
Kulut                                                           20€
Tuotot                                                           0€
Kuppalan illanvietot
Kulut                                                         200€
Tuotot
Teemaillat, liput                                        100€
Kulttuuri-iltamat, liput                              100€
Kulut yhteensä                                       1220€
Tuotot yhteensä                                      2200€

Järjestötoiminta
Kulut
Toimistokulut                                               50€
Palvelumaksut                                              80€
Urheilutoiminta                                          150€
Edustuskulut                                               400€
Jäsenmaksukulut                                           50€
Kulut yhteensä                                          730€
Tuotot yhteensä                                             0€

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  1825€

Varainhankinta
Kulut yhteensä
Tuotot
Merkki- ja lulukirjamyynti                          150€
50-vuotishistoriikkiavustus                          300€
Tuotot yhteensä                                          450€

Avustukset
Kulut yhteensä
Tuotot
HYY:n toiminta-avustus                           1700€
Tuotot yhteensä                                       1700€

Kaikki kulut yhteensä                    4550€

Kaikki tuotot yhteensä                   4850€

Tilinpäätössiirrot
Varausten lisäys
50-vuotishistoriikkivaraus                            300€

Tilikauden ylijäämä                            0€