Hallituksen sisäinen työnjako

POLHON HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty järjestäytymiskokouksessa 7.12.2006.

Olli Nurmi, Puheenjohtaja
–    Hallituksen työn koordinointi
–    Esityslistan laatiminen
–    Yhteydenpito kannunvalajiin
–    Yhteydenpito laitosjohtoryhmään
–    Yhteydenpito poleemin kanssa

Susanna Bruun, Varapuheenjohtaja
–    Ympäristövastaava
–    Muiden hallituslaisten työn avustaminen
–    Varasihteeri

Antti Korhonen, Nuorempi opintovastaava
–    ”Tiedettä & kaljaa”-keskustelutilaisuudet
–    Fuksivastaava
–    Tutorvastaava
–    Opiskelijavaihtoasiat
–    Tenttiarkiston ylläpito
–    Yhteydenpito HYY:n kanssa
–    HYY:n opintovaliokunta
–    Keskusteluklubin järjestelyt
–    Yhteydenpito laitoksen kanssa

Vesa Salminen (syksy 2007), (Antti Lehtinen kevät 2007) Sihteeri
–    Pöytäkirjojen kirjoittaminen
–    Asiakirjojen arkistointi
–    Tiedottaminen
–    ATK-vastaava

Ilkka Kärrylä, Varainhoitaja
–    Polhon taloudenhoito
–    Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen
–    Tilipäätöksen laatiminen

Elsa Mäki-Reinikka, KV-vastaava
–    ISHA-vastaava, jäsenyys ISHA:n hallituksessa
–    Tiedottaminen ISHA:an liittyvästä toiminnasta
–    ISHA:n Turun konferenssiin liittyvien asioiden järjestelyt
–    Kansainvälisistä asioista tiedottaminen
–    Matkavastaava: syysmatka, mahdollinen kevätmatka

Arno Rydman, Urheiluvastaava
–    TORSPO:n kapteeni
–    Juoksukerhon koordinointi
–    Muu urheilutoiminta

Maria Tommien, Suhdevastaava
–    HOL-vastaava, jäsenyys HOL:n hallituksessa
–    HOL-seminaarin järjestelyt
–    Yhteydenpito kollegoihin
–    Kollegasitsien järjestely
–    Yhteistoiminta muiden kannunvalajien suhdevastaavien kanssa

Anniina Vainio, Vanhempi opintovastaava
–               Tasa-arvovastaava
–    Yhteydenpito tiedekunnan kanssa
–    Yhteydenpito polhon tiedekuntaneuvoston ja konsistorin varajäsenen kanssa
–    Yhteydenpito tason kanssa liittyen opintoasioihin
–    Opintopiirien järjestelyt
–    Oppiainekahvien järjestäminen
–    Laitoskahvien järjestäminen yhteistyössä tason kanssa
–    Opintopalstan toimittaminen poleemille

Jere Nyman, Juhlavastaava
–    Tilavaraukset: Historiasitsit, Kevätsitsit, Itsarisillis
–    Esiintyjien hankkiminen
–    Juhlien yleiskoordinointi
–    Juhlista tiedottaminen

Jaakko Poikonen, Työelämävastaava
–    Alumnivastaava
–    Sponsorien hankkiminen polhon tapahtumiin
–    Työelämästä, työharjoittelusta ja työtarjouksista tiedottaminen
–    Työelämäekskursiot
–    Työelämäpaneelin järjestäminen

Akseli Peltola (virkailija), Kulttuurivastaava
–    Kirjastovastaava
–    Kirjakerhon järjestelyt
–    Kulttuuriekskursiot
–    Kulttuuri-iltamien järjestäminen