Historiaprojektin tila – missä mennään 12.12.2012

Polhosta on viimeisen lähes 50 vuoden aikana valmistunut lähes 1000 maisteria eri aloille. Ainejärjestön historiaan mahtuu kaikenlaisia tapahtumia: Wanhan valtaus, taistolaisvuodet, Neuvostoliiton kaatuminen, EU-jäsenyys, jytky, Taso ry:n perustaminen.

Historia jakautuu kolmeen osaan: 1965-1975, 1975-1995 ja 1995-2015. Temaattisena jakona jokaisessa osiossa on Polho ry:n suhteet yliopistoon, yhteiskuntaan sekä vapaa-ajanviettoon.

Historia on meidän kaikkien yhteinen projekti. Opiskelijoiden on mahdollista esimerkiksi ansaita opintopisteitä ja korvata aineopintojen kohtia kirjoittamalla artikkeli jostakin aiheesta. Tarkemmista korvaavuuksista on keskusteltava henkilökunnan kanssa. Erinomaista vaihtelua iänikuiseen kirjatenttien tekemiseen!

Tällä hetkellä projekti on tiedonkeruuvaiheessa. Mikäli et ole vielä täyttänyt lomaketta, tee se heti!
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/37708/lomake.html

Historiatoimikunta vastaa projektin käytännön toteutuksesta ja pitää lankoja käsissään. Toimikuntaan kuuluu Polhon istuva puheenjohtaja, oppiaineen edustaja ja Yhistys ry:n edustaja sekä jokainen projektista kiinnostunut vapaaehtoinen. Toimikunta kokoustaa vähintään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Kolme päätoimittajaa vastaavat kirjan kolmen osion toteuttamisesta ja yhteydenpidosta historiatoimikunnan ja kirjoittajien välillä. Toimittajat sitoutuvat projektiin kahden vuoden ajaksi.

Historian kick-off –tilaisuus järjestetään 1.2. Alina-salissa klo 17.15 alkaen. Tällöin esitellään tutkimussuunnitelma ja projektin silloinen tila tarkemmin. Mukana puhujia jokaiselta kolmelta ajanjaksolta. Ilta jatkuu alumnisitsien merkeissä, joten merkkaa päivä kalenteriin!