Polho ry:n vuosikokous ti 9.2 klo 18.00

Tervehdys!

Tervetuloa Polho ry:n vuosikokoukseen tiistaina 9.2. klo 18.00 Uuden ylioppilastalon kokoushuone Beauvoriin. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma sekä talousarvio ovat tarkistattevissa Polho ry:n kotisivuilta https://blogs.helsinki.fi/polho-ry/ sekä Yhiksen sähköpostilistalta viikkoa ennen vuosikokousta.

Toimintasuunnitelma 2016
Johtosääntö 2016
Talousarvio 2016

Alta löydät esityslistan.

Ystävällisin terveisin
Christa Haag
Puheenjohtaja 2016
Poliittisen historian opiskelijat Polho ry

ESITYSLISTA
POLHO:RYN VUOSIKOKOUS

Aika: 9.2.2016 klo 18.00
Paikka: Uusi ylioppilastalo 3. kerros Beauvoir

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle (tarkastettavissa Polho ry:n kotisivuilta viikkoa ennen vuosikokousta)
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus kuluvalle kalenterivuodelle
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja esille tulevat asiat
  9.1 Sääntömuutosehdotuksen hylkääminen
 10. Kokouksen päättäminen