Poleemi 4/2019 toimituskokous

POLEEMI IV: Konfliktit, rauha, turvallisuus
Avaat päivän uutiset ja silmillesi pomppaa otsikoita: ”Turkki hyökkäsi Syyriaan”; ”Ukrainan konflikti on jatkunut keväästä 2014”; ”Poliittinen kehitys Somaliassa on haurasta toistakymmentä vuotta jatkuneen sisällissodan ja levottomuuksien jälkeen”. Sotilaallisia konflikteja on käynnissä ympäri maailmaa. Konflikteja on kuitenkin myös yksilöiden, ja joukkojen tasolla. On aseellisia, sosiaalisia, ja yhteiskunnallisia konflikteja. Mitä on rauha? Miten konfliktista siirrytään rauhaan? Mitä on turvallisuus? Miten turvallisuutta lisätään? Turvallisuus voi olla oikeutta elää, vapautta, koskemattomuutta, vakautta, henkilökohtaista, ja laajaa. Rauha voi olla ymmärrystä, vakautta vuorovaikutusta, ja harmoniaa.

Millainen on rauhaisa yhteiskunta? Rauhan ja konfliktin väliin mahtuu paljon eri tasoja, ja toimijoina on yksilöitä, joukkoja, ja valtioita. Voidaanko rauhaa saavuttaa nykyisessä kapitalistisessa talousjärjestelmässä? Entä hukkuvatko konfliktit yhdeksi suureksi sekasorroksi ihmisten mielissä? Haluammeko ummistaa silmämme? Mitä on tuntea olonsa turvalliseksi? Käsitteet konfliktit, rauha, ja turvallisuus kietoutuvat yksilöihin, joukkoihin, yhteiskuntiin, valtioihin, ja globaaliin maailmaan. Niiden sisään, läpi, ja koneisiin sekä eläviin.

POLEEMI IV/2019 paneutuu vuoden viimeisessä numerossa näihin teemoihin ja kysymyksiin. Poleemin päätoimitus kutsuu sinut pohtimaan kanssamme näitä ajatuksia toimituskokoukseen! Etsimme jälleen joukkoja tekijöitä, jotka ovat valmiina kirjoittamaan, kuvittaamaan tai taittaamaan lehteämme. Ei haittaa, jos sinulla ei ole vielä juttuideaa valmiina mielessä. Autamme sinua sellaisen keksimisessä. Joukkoomme voit myös liittyä ainoastaan ideoimaan teeman pohjalta ja nauttimaan hyvästä seurasta.

MITÄ: POLEEMI IV/2019 toimituskokous
MISSÄ: Thirsty Scholar
MILLOIN: tänään 5.11.19. kello 17:00
MIKSI: Millaisen maailman me haluamme?


POLEEMI IV: Conflicts, peace, security
You open the news of the day and you see headlines: “Turkey invades Syria”; “Ukraine’s conflict has continued since spring 2014”; “Political developments in Somalia are fragile after decades of civil war and unrest.” There are military conflicts around the world. However, there are also conflicts at the level of individuals, as well as crowds of people. There are armed, social, and social conflicts. What is peace? How do we move from conflict to peace? What is security? How to increase security? Security can be right to live, freedom, integrity, stability, personal, and broader. Peace can be stepping into another’s position, stability, interaction, and harmony.

What is a peaceful society like? There are many different levels between peace and war. As actors there are individuals, crowds, and states. Can peace be achieved in the current capitalist economic system? And do conflicts perish into one great turmoil in people’s minds? Do we want to close our eyes? What is it like to feel safe? The concepts of conflict, peace, and security can be attached to almost anything.

POLEEMI IV/2019 dives into these themes and questions. POLEEMI invites you to think these thoughts with us in the last meeting and publication of the year! We are looking for people ready and eager to write, illustrate and edit our magazine. Lacking of ideas is not an issue, we are willing to help you come up with one. You can also join us just to discuss the topic or enjoy good company.

WHAT: POLEEMI IV/2019 editorial meeting
WHERE: Pub Thirsty Scholar, Fabianinkatu 37
WHEN: 5.11.19. at 5PM
WHY: What kind of world do we want?