Historiaprojekti

YLEISTÄ | HISTORIATOIMIKUNTA | MISSÄ MENNÄÄN 16.01.2015 | TUTKIMUSSUUNNITELMA

 

YLEISTÄ

Maineikas ainejärjestömme saavutti kunniakkaan 50 vuoden iän vuonna
2015. Suuren juhlinnan lisäksi julkaistiin laadukkaasti tehty
Polho ry:n historia – eiväthän historianopiskelijat vähempään voi tyytyä.

Historia tulee olemaan kovakantinen teos, jolla on pituutta noin 250 sivua. Artikkelien teemat tulevat ulottumaan opiskelijapolitiikasta urheilutoimintaan ja juhlimisesta
polholaisiin parisuhteisiin.

Kirjaa varten on ainejärjestön hallituksen alaisuuteen perustettu
historiatoimikunta, joka koostuu opiskelijoista, alumneista ja
henkilökunnasta. Historiatoimikunnan puheenjohtajana toimii kunakin
vuonna Polho ry:n istuva puheenjohtaja. Vuodesta 2005 alkaen
ainejärjestön rahoista on vuosittain pantu syrjään rahaa projektia
varten. Toimikunta vastaa rahaliikenteestä ja käytännön toteutuksesta.

▲ ylös

HISTORIATOIMIKUNTA

Polho ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa 6.2.2012 asetettiin erillinen historiatoimikunta yhdistyksen hallituksen alaisuuteen.

Toimikunnan rakenne on seuraava:

  • Puheenjohtaja: yhdistyksen puheenjohtaja
  • Kolme päätoimittajaa
  • Polho ry:n hallituksen edustaja
  • Yhistys ry:n hallituksen edustaja
  • Laitoksen edustaja
  • Kaikki kulloinkin historian toimittamiseen halukkaat henkilöt.

▲ ylös

Polhon historiaprojekti – missä mennään 16.01.2015.

Polhosta on viimeisen lähes 50 vuoden aikana valmistunut lähes 1000 maisteria eri aloille. Ainejärjestön historiaan mahtuu kaikenlaisia tapahtumia: Wanhan valtaus, taistolaisvuodet, Neuvostoliiton kaatuminen, EU-jäsenyys, jytky, Taso ry:n perustaminen.

Historia jakautuu kolmeen osaan: 1965-1975, 1975-1995 ja 1995-2015. Temaattisena jakona jokaisessa osiossa on Polho ry:n suhteet yliopistoon, yhteiskuntaan sekä vapaa-ajanviettoon. Kirjoitukset koostuvat pääosin opiskelijoiden seminaareissa työstämistään artikkeleista.

Tällä hetkellä projekti on artikkelien työstämisvaiheessa. Teos lanseerataan toukokuussa viikolla 21, jolloin esitellään teoksen nimi ja kansi. Myös ennakkomyynti alkaa.

Teos julkaistaan Polho ry:n 50-vuotisvuosijuhlilla lauantaina 17.10.2015.

Historiatoimikunta vastaa projektin käytännön toteutuksesta ja pitää lankoja käsissään. Toimikuntaan kuuluu Polhon istuva puheenjohtaja, oppiaineen edustaja ja Yhistys ry:n edustaja sekä jokainen projektista kiinnostunut vapaaehtoinen. Toimikunta kokoustaa vähintään neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Kolme päätoimittajaa vastaavat kirjan kolmen osion toteuttamisesta ja yhteydenpidosta historiatoimikunnan ja kirjoittajien välillä. Toimittajat sitoutuvat projektiin kahden vuoden ajaksi.

Polho-ilta järjestetään 5.2. Mannerheim-salissa klo 17.00 alkaen. Tällöin alumnit pääsevät yhdessä muistelemaan menneitä vuosia ja vastailemaan kirjoittajia vielä askarruttaviin kysymyksiin. Myös valokuvamateriaalia kerätään

 

▲ ylös

TUTKIMUSSUNNITELMA

Poliittisen historian opiskelijat r.y. (Polho) täyttää vuonna 2015 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan kirja, joka tarkastelee järjestön toimintaa vuosina 1965–2015. Polhon 50-vuotishistoria on artikkelikokoelma, joka koostuu pienistä tutkimuksista, muistelmista ja tietoiskuista. Kirjan koko on noin 250 sivua (500 000 merkkiä).

Polho on opiskelijoiden ainejärjestö, jonka toiminta on kytkeytynyt vahvasti oppiainetta, tieteenalaa ja yliopistoa sekä opiskelijoiden asemaa ja tulevaisuutta koskeneisiin keskusteluihin ja ratkaisuihin. Yhteistyö mutta myös keskinäinen kilpailu muiden opiskelijajärjestöjen kanssa on ollut olennainen osa Polhon 50-vuotista taivalta. Polho on siis ollut yhteiskunnallinen vaikuttaja, mutta myös merkittävä vapaa-ajan toiminnan järjestäjä: keskustelu- ja juhlatilaisuudet, urheilu- ja kulttuuritoiminta sekä matkat ovat olleet tärkeä osa yhdistyksen historiaa. Järjestötoiminnassa on syntynyt myös rakkaussuhteita ja yhtenäistä pukeutumista. Polhon 50-vuotishistoriassa tarkastellaan yhdistyksen toimintaa suhteessa yliopistoon, yhteiskuntaan ja vapaa-aikaan ja valotetaan niiden keskinäissuhteiden kautta toiminnan painotuksien ja järjestön luonteen muutoksia. 50-vuotishistoria rönsyää ahtaan järjestöhistorian ulkopuolelle tarkastelemalla polholaisten sijoittumista työelämään

50-vuotishistoriassa ainejärjestön toimintaa tarkastellaan kolmessa jaksossa – vuosina 1965–1975, 1975–1995, 1995–2015. Yhdistys perustettiin vuonna 1965 ja kymmenen ensimmäisen vuoden aikana se muovautui ainejärjestöksi yhteistyössä ja kilpailussa poliittisten opiskelijajärjestöjen ja muiden ainejärjestöjen kanssa. 1970-luvun jälkipuoliskolla opiskelijamaailmaa leimasi siirtyminen opintososiaalisista ja solidaarisuuskysymyksistä tutkintojen ja opintojen luonnetta koskeviin asioihin. Polhokin keskusteli vuosikymmenen puolivälissä aktiivisesti ainejärjestön toiminnan luonteesta. Järjestön toimintaa suuntasi myös vuonna 1975 perustettu Poleemi-lehti. Keskustelut ainejärjestön ja lehden suhteesta tai lehden luonteesta leimasivat Polhon toimintaa 1970-luvun jälkipuolelta lähtien. Vuonna 1995 Polhon toimintaympäristö muuttui, kun poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian laitokset yhdistyivät yhteiskuntahistorian laitokseksi. Se synnytti keskustelua oppiaineiden ainejärjestöjen yhdistämisestä.

Historian keskeiset lähdeaineistot ovat järjestön arkistoaineisto, järjestön lehti Poleemi, tiedonkeruulomakkeen avulla saatavat tiedot sekä haastattelut. 50-vuotishistoriassa hyödynnetään aiempia artikkeleita ainejärjestön ja Poleemin historiasta (Poleemi 2/1980, 2/1985, 25-vuotisnumero 1990, 3/1995, 4/2000, 1-3/2005) sekä aiempia tutkimuksia yliopistosta, opiskelijajärjestöistä ja opiskelijoista.

Polhon 50-vuotishistoriasta vastaa Polhon historiatoimikunta. Jokaiselle jaksolle nimetään vuoden 2013 alussa toimittaja, joka vastaa jaksoa koskevien tekstien syntymisestä. Toimittajat esittävät historiatoimikunnalle suunnitelmansa toukokuussa 2013 ja raportin työn etenemisestä lokakuussa 2013, maaliskuussa 2014 ja syyskuussa 2014. Kirjan artikkelien deadline on 15.1.2015. Kirja ilmestyy 17.10. 2015.

▲ ylös

Leave a Reply