Opiskelijavaihto

Yleistä

Tämän sivun tarkoituksena on kannustaa polholaisia lähtemään opiskelijavaihtoon. Tärkeä ja erottamaton osa poliittista historiaa on kansainvälisyys. Tälle sivulle on tuotu esiin mahdollisimman ytimekkäästi oppiaineemme opiskelijoiden erilaiset mahdollisuudet kokea opiskelijavaihto osastomme, laitoksemme, tiedekuntamme tai yliopistomme tarjoamissa kohteissa.

Sivusto käsittelee lähinnä Yhteiskuntahistorian osasto vaihtopaikkoja. Mikään ei estä hakemasta
myös muiden osastojen ja tiedekuntien paikkoja tai järjestämästä itse
itselleen vaihtopaikkaa.

Ulkomailla elintarvikkeetkin ovat edullisempia.Vaihtoon kannattaa hakeutua vasta ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Opiskelijavaihto on ainutkertainen mahdollisuus, jota ei ole syytä jättää käyttämättä. Sääntö on, että mitä enemmän opintoja on suorittanut, sitä suuremmalla varmuudella saa haluamansa vaihtopaikan. Mikäli ei kuitenkaan saa alunperin haluamaansa vaihtopaikkaa, niin ei kannata masentua, vaan kysyä ensimmäisellä hakukierroksella täyttämättä jääneistä vaihtokohteista. Lisätietoja opiskelijavaihdosta antavat hallituksen opintovastaavat.

Erasmus-vaihto

Alla on listattu Erasmus-vaihtokohteemme. Erasmus-vaihtoon hakeutuminen on helpoin tapa päästä opiskelijavaihtoon. Ennen kuin lähestyy vaihtopaikasta vastaavia henkilöitä kannattaa tutustua tiedekuntamme opiskelijavaihtosivustoon, josta löytyvät myös tiedot hakuajoista. Myös laitoksemme omaan opiskelijavaihtosivustoon kannattaa tutustua.

Vaihtopaikasta vastaavilta henkilöiltä ei kuitenkaan saa ensikäden tietoa vaihtokohteista. Siksi kannattaakin kysyä kiinnostusta herättäneestä vaihdoehdosta kyseisessä vaihtokohteessa jo käyneeltä polholaiselta. Mikäli vaihdossa käyneillä on halua voidaan myös järjestää pienimuotoista tuutorointia vaihtoon lähteville.

Kaikkein vaivattomin tie Erasmus-opiskelijavaihtoon on pyrkiä yhteiskuntahistorian laitoksen poliittisen historian opiskelijoille tarjoamiin vaihtoyliopistoihin. Näitä ovat:

Saksasta:
Ruhr-Universität Bochum (2 vaihtopaikkaa)
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr (1 tason kanssa yhteinen vaihtopaikka)
Universität Bielefeld (1 vaihtopaikka)
Englannista:
University College London, School of Slavonic and East European Studies (5 vaihtopaikkaa yhdessä tason kanssa)
Ranskasta:
Université de Bourgogne, Dijon (2 vaihtopaikkaa)
Clermont-Ferrand II Université Blaise-Pascal (1 tason kanssa yhteinen vaihtopaikka)
Université Paris 1 Pantheon – Sorbonne (1 tason kanssa yhteinen vaihtopaikka)

Oman laitoksemme Erasmus-kohteista vastaa opintoasiainsuunnittelija Tero Vahtola (tero.vahtola [at] helsinki.fi, puh. 09 191 24935)

Ruhrin ja Bielefeldin yliopistot Saksassa ovat akateemiselta tasoltaan historian tutkimuksessa varsin hyviä vaihtoehtoja. Ruhrin yliopisto sijaitsee vain lyhyen etäisyyden päästä Düsseldorfista ja Bielefeldin yliopistolta on vastaavasti lyhyt matka Hannoveriin. Ruhrin yliopisto kuuluu Saksan huippuyliopistojen joukkoon.

University College of Londonissa vaihdon aikana suoritettavien opintojen pääosa tehdään “School of Slavonic and East European Studies” -laitoksella, jonka aihepiiriin kuuluu myös Suomea koskeva tutkimus.

Université de Bourgogne sijaitsee Ranskan Dijonissa – kauniissa keskiaikaisessa kaupungissa. Toinen Ranskassa sijaitseva yhiksen yhteinen vaihtopaikka sijaitsee Clermont-Ferrandissa.

Tiedekuntamme tarjoaa kaikille opiskelijoilleen seuraavia Erasmus-vaihtokohteita:

Saksasta:
-Otto-Friedrich- Universität Bamberg
-Hochschule Bremen
Alankomaista:
-University College Maastricht
Portugalista:
-Universidade Nova de Lisboa (erilliset vaihtokohteet sekä sosiologian että viestinnän laitoksille)
Virosta:
-Tallinn Technical University

Tiedekuntamme Erasmus-kohteista vastaa kansainvälisten asioiden suunnittelija Marianne Järveläinen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Vastaanotto ke klo 13-15 (Unioninkatu 37, huone 1003). Puh. 191 24807

Kaikki opiskelijat ovat lisäksi oikeutettuja hakemaan myös muiden valtiotieteellisen tiedekunnan laitosten tarjoamiin vaihtokohteisiin. Vaihtokohdesivustolta löydät myös linkit jokaiseen yllämainituista yliopistoista. Ensisijaisia haussa ovat kuitenkin jokaisen oppiaineen omat pääaineopiskelijat, mutta erityisesti täyttämättä jääneisiin kohteisiin on hyvät mahdollisuudet myös muiden aineiden opiskelijoilla.

Vaihtoon hakeutuvia kehoitetaan valmistautumaan vaihtoon hyvissä ajoin ja näin kannattaakin menetellä, mutta tästä huolimatta vaihtoon voi hakeutua myöhäisessäkin vaiheessa ja ensimmäisellä hakukierroksella täytämättä jääneisiin kohteisiin voi/kannattaa hakea erityisesti, mikäli ei pyri johonkin tiettyyn vaihtokohteeseen. Tällaisessa tilanteessa kannattaa kääntyä suoraan yllämainittujen vaihtopaikoista vastaavien henkilöiden puoleen.

Vaikka vaihtopaikat ovatkin useissa tapauksissa eri kuin yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, tai yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, jossa ei tarjota historian opetusta, niin se ei muodosta polholaiselle vaihto-opiskelijalle estettä opiskella historiaa esimerkiksi vaihtoyliopiston historiatieteellisessä tiedekunnassa. Vastaavasti myös muunlainen vaihtoajan poikkitieteellinen opiskelu onnistuu pääsääntöisesti ongelmitta.

Muut vaihto-ohjelmat
Erasmus-vaihtoon voi osallistua vain yhden kerran. Tämä ei kuitenkaan estä osallistumasta johonkin toiseen, esimerkiksi Nordplus-vaihtoon (joka on vain Pohjoismaiden välinen vaihto-ohjelma) Erasmus-vaihdon jälkeen tai toisinpäin. Ensisijaisuus haussa annetaan kuitenkin vaihdossa käymättömille henkilöille.

Ruhr-Universität BochumissaErasmus-vaihdon lisäksi on tarjolla myös runsaasti muita erilaisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi Helsingin yliopiston kahdenväliset vaihtokohteet. Kahdenvälisen vaihdon ja muiden vaihto-ohjelmien kautta pääsee myös Euroopan ulkopuolisiin vaihtokohteisiin, toisin kuin Eramus-vaihdolla. Halutessaan vaihtoon Venäjälle, kannattaa tarkistaa erityisesti yliopiston tarjoamat kahdenväliset vaihtokohteet. Lisätietoa muista vaihto-ohjelmista ja erilaisista stipendeistä kannattaa lähteä etsimään tiedekuntamme opiskelijavaihtosivustolta. Loistavia mahdollisuuksia vaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla tarjoaa myös kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.

Kannattaa myös huomioida mahdollisuus suorittaa maisterivaiheen opinnot kokonaisuudessaan ulkomailla! Ns. Bolognan prosessin seurauksena satuaan kandidaatin tutkinnon suoritettua on helppo hakeutua maisteriopintoja varten johonkin muuhun eurooppalaiseen yliopistoon. Tästä ei kuitenkaan ole yhtenäistettyä tietoa saatavilla, sillä hakuprosessit vaihtelevat jossain määrin maittain ja yliopistoittain. Suorittamalla maisterivaiheen kokonaisuudessaan ulkomailla valmistuu myös ko. yliopistosta paikallisella tittelillä (joka ei siis ole VTM). Laitoksen toimesta tarjotaan tietoa ulkomailla suoritettaviin maisterin tutkintoihin tarjotuista stipendeistä. Näitä tulee kuitenkin harvoin ja niistä tiedotetaan tapauskohtaisesti. Mahdollisuuksista suorittaa maisterivaihe ulkomailla kannattaa olla yhteydessä professoreiin varaamalla aika vastaanotolta.

Oivallisen mahdollisuuden mennä opiskelemaan maisteriopinnot Oxfordin yliopistoon tarjoaa esimerkiksi Europaeum yhteenliittymän Jenkins -stipendi. Stipendihaku ajoittuu vuosittain syyslukukaudelle. Europaeum tarjoaa lisäksi myös työharjoittelupaikkoja toimistossaan Oxfordissa sekä kesäkouluja ynnä muita tapahtumia. Lisätietoa löydät Europaeumin kotisivuilta.

Kattava vaihtosivusto löytyy klikkailemalla itsensä almaan -> opiskelu, tuet
ja palvelut -> Opintopalvelut ja kansainväliset asiat -> opiskelu ulkomailla.

Vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen

Itse opiskelijavaihdosta saa kuulla mitä erilaisimpia legendoja. Hauskanpito kuuluu luonnollisesti vaihtoaikaan, jota tulee usein jälkikäteen muisteltua yhtenä opiskeluajan kohokohdista. Itse ulkomailla opiskelulla luonnollisestikin parantaa kielitaitoaan ja voi asettaa itselleen haasteita. Toisen kulttuurin kokeminen vaihdon avulla avartaa ymmärrystä vieraista maista ja toisista ajattelutavoista. Voit tutustua myös vaihdossa olleiden omakohtaisiin kokemuksiin ja arvioihin tästä.
Ulkomailla suoritettuja opintoja hyväksiluetaan laitoksellamme melko joustavasti. Vaihtokohteessa kannattaa jouduttaa omaa opiskeluaan valitsemalla kursseja, jotka vastaavat sisällöltään omaan tutkintoon liittyviä opintojaksoja (tai opintojaksojen osia). Suoritetut kurssit voi hyväksilukea seuraavasti: Yleiset opinnot (ei mihinkään tiettyyn opintojaksoon liittyvät opinnot ja kielikurssit) voi hyväksilukea laitoksemme kansainvälisten asoiden suunnittelijan kautta. Sivuaineisiin tai pääaineeseen suoraan hyväksiluettavien kurssien osalta kannattaa olla yhteydessä ko. laitoksen vaihdosta vastaavan henkilön kanssa. Näihin hyväksilukuihin tarvitaan professorin päätös. Kannattaa huomata, että esimerkiksi yleisen valtio-opin laitos vaatii ainakin periaatteessa hyväksiluettavaksi aiottujen kurssien ennakkohyväksymistä laitoksella jo ennen vaihtoon lähtöä.

Vaihdon aikana kannattaa myös verkostoitua esimerkiksi osallistumalla paikalliseen yliopiston järjestämään urheilu-ja kulttuuritoimintaan. Loistavan vaihtoehdon yhteyden luomiseen muihin eurooppalaisiin historianopiskelijoihin tarjoaa esimerkiksi ISHA.

Kannattaa myös muistaa, että kielitaito ei ole este Erasmus-vaihtoon osallistumiselle. Todistettua on, että esimerkiksi saksan kielen lyhyellä oppimäärällä pärjää ko. maassa. Joten ei muuta kuin ennakkoluulottomasti eteenpäin ja ulkomaille!

Leave a Reply