Globaali taloudellinen muutos

Kirjallisuus examinarium-tentissä:

 1. Allen, Robert C: Global Economic History: A Very Short Introduction (2011)
 2. Findlay R & ORourke KH: Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium (2009)
 3. Kenwood G, Lougheed A & Graff M: Growth of the International Economy, 1820-2010 (2013)

 


(Seuraavat kysymykset aikaisempaan kurssiin Globaali talous)


 

Kirjallisuuskuulustelu:

Lyhyet selitykset (kysymykset molemmista kirjoista):

 • Teollistuminen & teollinen vallankumous ja sen vaikutus taloudelliseen tasa-arvoon
 • Väestönkasvu v. 1750-1900
 • Öljykriisi

Esseet (kysymykset molemmista kirjoista):

 • Mitkä syyt tai perustelut selittivät imperiumien muodostumisia?
 • Kiinan ja Japanin talous 1800-luvulla

Kysymykset luentokurssilla:

Monivalinnat:

 • Malthusin mukaan väestön kasvu vauhdittaa taloudellista kasvua, koska erikoistumisen mahdollisuudet lisääntyvät.
 • Jared Diamondin mukaan maatalouden leviämisvauhdin erot eri puolilla maailmaa johtuvat
 • Onko BKT kiintein hinnoin sama kuin
 • Mitkä maat palasivat 1920-luvulla kultakantaan valuuttansa vanhalla (1914) pariarvolla?
 • Mikä oli John Munron mukaan hintavallankumouksen (1500-1650) alkusyy
 • Tordellasin sopimuksella
 • Yhdysvaltain taloudelliseen kehitykseen vaikutti suuresti se, että työvoimaa oli niukasti suhteessa maahan. Euroopassa tilanne oli päinvastainen, tästä seurasi, että
 • Teollistuminen tuontisubstituution avulla tarkoittaa sitä, että
 • Bretton Woods -järjestelmän lähtökohtia olivat
 • Emmanuel Saezin ja Gabriel Zucmanin tutkimuksen mukaan vuonna 2013 seuraavat ryhmät omistavat yhtä suuren osuuden kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta

Määrittely- ja lyhytvastaustehtävät:

 • Miksi väestö kasvoi maatalouden synnyn jälkeen?
 • Millä perusteilla 1970-lukua voidaan pitää maailman talouskehityksen murroskautena
 • Keskiaikainen maanviljelijä siirtyy kaksivuoroviljelystä kolmivuoroviljelyyn. Samalla maan satoisuus kuitenkin alenee 10 %. Kasvaako vai väheneekö tuotos? Minkä verran?
 • Mitä tarkoitetaan yleiskäyttöteknologialla (general purpose technology)? Mainitse vähintään 2 esimerkkiä
 • Mitä teollistumisen Big Push -malli tarkoittaa? Mainitse kaksi esimerkkiä maasta, johon malli sopii.

Essee:

 •  Ensimmäinen, toinen ja kolmas teollinen vallankumous: määrittele, ajoita ja vertaile keskenään