Historian poliittisuus ja historian käyttö

Seppo Hentilä, Jaettu Saksa, jaettu historia. Kylmä historiasota 1945–1990

  •  DDR:n historiankirjoituksen uudelleentulkinnat. Uudelleentulkintojen syyt ja sisältö, muutama esimerkki.

Joyce Appleby et al.: Telling the Thruth about History

  •  Miten postmodernismin haaste ja modernin kriisi ovat vaikuttanut yhdysvaltalaiseen historiantutkimukseen?

Jan Selling: Ur det förflutnas skuggor. Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990–2000

  •  Berliinin Neue Wache-muistomerkki on ollut Saksassa erityisen ongelmallinen. Mikä Merkitys sillä oli DDR:ssä, entä mitä sille tapahtui muurin murtumisen jälkeen?
  • Mistä kiisteltiin kun kiisteltiin holokausti-muistomerkistä Berliinissä? Yleisesti tai yhden erityisen esimerkin avulla.

Robert Gildea: The Past in French History

  •  Ranskalaisilla on taipumuksena saada tappionsa näyttämään voitoilta (Kysymyksessä Hentilä esitti tämän asian jonkun ranskalaiskenraalin samansisältöisellä sitaatilla vuodelta 1867). Miten tämä näkyy ranskalaisten menneisyyssuhteen rakentumisessa? Käytä esimerkkiä.
  • Vallankumous ranskalaisessa menneisyyssuhteessa yleisesti

Klas-Göran Karlsson: Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning

  •  Millainen oli neuvstonationalismin menneisyysshuhde glasnostin ja perestroikan aikana?

Logan, William & Reeves, Keir (eds.): Places of Pain and Shame. Dealing with ´Difficult Heritage´.