Hyvinvointivaltio

Niels Finn Christiansen (ed.): The Nordic Model of Welfare – a Historical Reappraisal
Pauli Kettunen: Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta
Kees van Kersbergen, Social Capitalism: A Study of Christian Democracy and the Welfare State
Pirjo Markkola: Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ 1860–1920
Theda Skocpol and Dietrich Ruesschemeyer (eds.): States, Social Knowledge and the Origins of Modern Social Policies
Pauli Kettunen & Klaus Petersen (ed.): Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy