Kylmä sota

Juhana Aunesluoma: Britain, Sweden and the Cold War. Understanding Neutrality
Sari Autio-Sarasmo & Katalin Miklossy: Reassessing Cold War Europe
Robert D. Dean: Imperial Brotherhood. Gender and the Making of Cold War Foreign Policy
Seppo Hentilä: Kaksi Saksaa ja Suomi. Saksan kysymys Suomen puolueettomuuspolitiikan haasteena
Walter L. Hixson: Parting the Curtain. Propaganda, Culture, and the Cold War
Kimmo Rentola: Niin kylmää että polttaa. Kommunistit, Kekkonen ja Kreml 1947–1958
Mary Elise Sarotte: 1989. The Struggle to Create Post-Cold War Europe

Jeremy Suri: Power and Protest. Global Revolution and the Rise of Détente

  •  Erittele sisäpoliittisten muutosvoimien ja levottomuuksien vaikutuksia Saksan liittotasavallan ja Ranskan ulkopolitiikkaan 1960-luvun lopulla.

Odd Arne Westad: The Global Cold War. Third World Interventions and the Making of Our Times

  • Miten ideologioiden merkitystä on arviotu uudessa kylmän sodan tutkimuksessa?

Vladislav M. Zubok: A Failed Empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev
Joni Krekola, Maailma kylässä 1962. Helsingin nuorisofestivaali.
Johanna Rainio-Niemi, The Ideological Cold War. The Politics of Neutrality in Austria and in Finland.