Media- ja julkisuustutkimus

Peter Burke: Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence
Jane L. Chapman: Gender, Citizenship and Newspapers: Historical and Transnational Perspectives
Pål Kolstø (toim.): Media Discourse and the Yugoslav Conflicts: Representations of Self and Other
Hannu Nieminen: Kansa seisoi loitompana. Kansallisen julkisuuden rakentuminen Suomessa 1809-1917
Pierre Rosanvallon: Vastademokratia
Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta