Menneisyyden läsnäolo ja muistin politiikka

Tenttikirjallisuus:

 

 1. John Torpey (ed.): Politics and the Past. On repairing Historical Injustices

  • Rahalliset korvaukset menneisyyden vääryyden hyvittäjänä?
 2. Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds).: Invention of Tradition

  • Sosialistisen työväenliikkeen traditioiden kehkeytyminen ja siihen liittyvät ristiriitaisuudet.
  • Miten brittiläisen monarkian ulkoiset muodot kehittyivät 1820-1977?
  • Miten brittien siirtomaahallinto omaksui intialaiset traditiot?
  • Traditioiden avulla hallinnointi kolonialistisessa Afrikassa?
 3. Malgorzata Pakier – Bo Stråth (eds) A European Memory? Contested Histories and Politics of Rememberance
  • Holokaustin muistaminen Euroopassa?

 

Lisäksi toinen kahdesta seuraavasta:

 

 1. Barbara Tornquist-Plewa: Disputed Memory: Emotions and Memory Politics in Central, Eastern and South-Eastern Europe (2016) [e-kirja Helkassa] 
 2. Ulla-Maija Peltonen: Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta
  • Naiset sisällissodan muisteluaineistossa
  • Muistelukerronnan ja maiseman suhde
  • Kuolema muistelukerronnassa
  • Muistitieto Peltosen lähdeaineistona.

 


(Aikaisempaa kirjallisuutta)


 

Geoffrey Cubitt: History and Memory

 • Onko muisti yksilöllinen kokemus vai sosiaalinen käytäntö? Pohdi erilaisia näkökulmia tähän

Jan Löfström (toim) Voiko historiaa hyvittää?

 • Poliittisen anteeksiannot?