Nationalismi ja kansakunta

Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen (toim): Nationalismit

 • Soveltuuko mielestästi Andersonin teoria ”kuvitelluista kansakunnista” Suomen 1800-luvun ”kansalliseen heräämiseen” ja suomalaisuusaatteen kehitykseen
 • Juutalainen nationalismi Juusolan artikkelin mukaan?
 • Mikä merkitys vasta- ja viholliskuvilla on ollut suomalaisuudelle?
 • Miten kansallisen yhtenäisyyden ja kansanvallan suhde ymmärrettiin Suomessa 1800-l. jälkipuolella?
 • Mitä päätelmiä voi tehdä etnisyyden ja kansallisvaltioiden suhteesta?

 
Benedict Anderson: Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua

 • Kulttuuristen juurien merkitys nationalismin synnyssä?
 • Mikä on rasismin ja nationalismin suhde Andersonin mukaan?
 • Millainen oli kirjapainokapitalismin merkitys kansallisen tietoisuuden kehittymiselle Andersonin mukaan?
 • Mistä syistä nationalismi kehittyi varhain Etelä-Amerikassa Andersonin mukaan?

Anthony D. Smith: Nationalism and Modernism

 • Mitä tarkoitetaan primordialismilla ja perennialismilla? Millä tavoin Anthony D. Smith kritisoi näitä?

Nira Yuval-Davis: Gender & Nation
Osmo Jussila: Nationalismi ja vallankumous suomalais-venäläisissä suhteissa 1899–1914

 • Voimaliitto?
 • Punakaartien merkitys vallankumousvoimana?
 • Mitä Jussila tarkoittaa joulukuun kuudennen päivän tirkistysaukolla?
 • Miten Venäjä pyrki ehkäisemään uuden suurlakon Suomessa v. 1907 jälkeen?
 • Minkälainen oli Suomen sosiaalidemokraattien suhtautuminen Venäjään ja Venäjän vallankumousliikkeisiin 1900-luvun alussa?

Vijay Prashad: The Darker Nations. A People’s History of the Third World
Pauli Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki

 • Miten Pauli Kettunen arvioi sosiaalisen kumppanuuden käsitettä?