Poliittiset aatteet

Jan-Werner Müller, Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe. Yale University Press 2013
Stanley G. Payne: A History of Fascism 1914 –1945 (vain 1–290 ja 441–520)

  • Vertaile Italian fasistien ja Saksan kansallissosialistien syntyä ja valtaannousua

Kari Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka

  • Mikä oli Adam Smithin suhtautuminen valtioon ja eri yhteiskuntaluokkiin?
  • Luonnehdi de Tocquevillen liberalismia

Pekka Suvanto: Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1900-luvulle

  • Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1900-luvulle
  • Millainen oli Edmund Burken poliittinen konservatismi?

Donald Sassoon: One hundred years of socialism (Book Two s. 113–440)
Donald Sassoon: One hundred years of socialism (Book Three s. 441–777)

  • Vertaile Ranskan ja Italian työväenliikkeen ratkaisuja 70- ja 80-luvuilla

John Dunn: Setting the People Free: The Story of Democracy

  • Mikä oli Dunnin mukaan demokratian 2. tuleminen (democracy’s second coming)?
  • Mikä oli demokratian toinen tuleminen?

David Priestland, The Red Flag. Communism and the Making of the Modern World (2009)

  • Miten radikaali ja moderni marxismi ilmenivät Neuvostoliitossa v. 1921-1945?